Base de Datos del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra - Cocn


TOTAL: 113188 observaciones y 382 especies registradas a 18/12/2018 por 311 voluntarios.


Últimos 3 días: 123 observaciones y 77 especies registradas por 4 voluntarios.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo
114193 Tadorna ferruginea Tarro canelo 2018-12-17 Madrid 30TVL30 8 oskitar 11860
114105 Tadorna tadorna Tarro blanco 2018-12-16 Málaga 30SUF65 7 jotaeme
114107 Tadorna tadorna Tarro blanco 2018-12-16 Málaga 30SUF65 15 jotaeme
114142 Anas strepera Ánade friso 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114112 Anas crecca Cerceta común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 50 jotaeme
114165 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2018-12-17 Madrid 30TVL30 28 oskitar 11860
114109 Anas clypeata Cuchara común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 120 jotaeme
114164 Anas clypeata Cuchara común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 12 oskitar 11860
114122 Aythya ferina Porrón europeo 2018-12-16 Málaga 30SUF65 8 jotaeme
114125 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 21 jotaeme
114208 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114186 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2018-12-17 Madrid 30TVL30 22 oskitar 11860
114106 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 2018-12-16 Málaga 30SUF65 14 jotaeme
114139 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2018-12-16 Málaga 30SUF76 2 jotaeme
114116 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-16 Málaga 30SUF65 17 jotaeme
114173 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-17 Madrid 30TVL30 11 oskitar 11860
114097 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114176 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114175 Egretta alba Garceta grande 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114096 Ardea cinerea Garza real 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114174 Ardea cinerea Garza real 2018-12-17 Madrid 30TVL30 9 oskitar 11860
114178 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-17 Madrid 30TVL30 50 oskitar 11860
114177 Platalea leucorodia Espátula común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11860
114108 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114181 Milvus milvus Milano real 2018-12-17 Madrid 30TVL30 3 oskitar 11860
114146 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-16 Málaga 30STF93 63 fjnq01
114180 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-17 Madrid 30TVL30 7 oskitar 11860
114179 Aegypius monachus Buitre negro 2018-12-17 Madrid 30TVL30 8 oskitar 11860
114113 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114183 Accipiter nisus Gavilán común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114110 Aquila pennata Águila calzada 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114123 Aquila pennata Águila calzada 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114130 Pandion haliaetus Águila pescadora 2018-12-16 Málaga 30SUF76 1 jotaeme
114131 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-16 Málaga 30SUF76 1 jotaeme
114141 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-16 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
114182 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114129 Gallinula chloropus Gallineta común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 3 jotaeme
114101 Fulica atra Focha común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114121 Fulica atra Focha común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 40 jotaeme
114104 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114185 Vanellus vanellus Avefría europea 2018-12-17 Madrid 30TVL30 9 oskitar 11860
114133 Calidris minuta Correlimos menudo 2018-12-16 Málaga 30SUF76 2 jotaeme
114132 Calidris alpina Correlimos común 2018-12-16 Málaga 30SUF76 10 jotaeme
114134 Tringa erythropus Archibebe oscuro 2018-12-16 Málaga 30SUF76 1 jotaeme
114111 Tringa nebularia Archibebe claro 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114167 Tringa ochropus Andarríos grande 2018-12-17 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11860
114166 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2018-12-17 Madrid 30TVL30 5 oskitar 11860
114119 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2018-12-16 Málaga 30SUF65 3 jotaeme
114191 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2018-12-17 Madrid 30TVL30 225 oskitar 11860
114118 Larus fuscus Gaviota sombría 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114187 Larus fuscus Gaviota sombría 2018-12-17 Madrid 30TVL30 950 oskitar 11860
114117 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-16 Málaga 30SUF65 11 jotaeme
114140 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2018-12-16 Málaga 30SUF76 3 jotaeme
114156 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-17 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114196 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-17 Madrid 30TVL30 25 oskitar 11860
114195 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-17 Madrid 30TVL30 6 oskitar 11860
114126 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2018-12-16 Málaga 30SUF65 12 jotaeme
114124 Alcedo atthis Martín pescador común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114198 Upupa epops Abubilla 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114087 Dendrocopos major Pico picapinos 2018-12-15 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114157 Dendrocopos major Pico picapinos 2018-12-18 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114197 Dendrocopos minor Pico menor 2018-12-17 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11860
114127 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2018-12-16 Málaga 30SUF65 7 jotaeme
114145 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2018-12-16 Málaga 30STF93 70 fjnq01
114170 Anthus pratensis Bisbita pratense 2018-12-17 Madrid 30TVL30 30 oskitar 11860
114171 Anthus spinoletta Bisbita alpino 2018-12-17 Madrid 30TVL30 5 oskitar 11860
114092 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-15 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
114128 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-16 Málaga 30SUF65 4 jotaeme
114154 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-17 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
114160 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-18 Cádiz 30STF91 4 jotaeme
114172 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-17 Madrid 30TVL30 18 oskitar 11860
114089 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-15 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114151 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-17 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114162 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-18 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114206 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114207 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114094 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-15 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114120 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114155 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-17 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114158 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-18 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114102 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114093 Turdus merula Mirlo común 2018-12-15 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114161 Turdus merula Mirlo común 2018-12-18 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
114099 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114100 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114098 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114103 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114136 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-16 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
114189 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2018-12-18 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114143 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 3 jotaeme
114203 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 7 oskitar 11860
114150 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2018-12-17 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114090 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-15 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114153 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-17 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114163 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-18 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114205 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11860
114188 Parus major Carbonero común 2018-12-18 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114091 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2018-12-15 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114159 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2018-12-18 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114088 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2018-12-15 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114152 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2018-12-17 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114209 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2018-12-18 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114149 Pica pica Urraca común 2018-12-17 Murcia 30SXH61 1 pacopa
114168 Pica pica Urraca común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 20 oskitar 11860
114184 Corvus corone Corneja negra 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114148 Corvus corax Cuervo grande 2018-12-16 Málaga 30SUF14 1 jotaeme
114202 Corvus corax Cuervo grande 2018-12-17 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11860
114115 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2018-12-16 Málaga 30SUF65 3 jotaeme
114138 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2018-12-16 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
114114 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-16 Málaga 30SUF65 5 jotaeme
114194 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-17 Madrid 30TVL30 90 oskitar 11860
114147 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 3 jotaeme
114199 Passer montanus Gorrión molinero 2018-12-17 Madrid 30TVL30 8 oskitar 11860
114200 Passer montanus Gorrión molinero 2018-12-17 Madrid 30TVL30 8 oskitar 11860
114201 Passer montanus Gorrión molinero 2018-12-17 Madrid 30TVL30 8 oskitar 11860
114095 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-15 Cádiz 30STF91 4 jotaeme
114190 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-18 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
114204 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-17 Madrid 30TVL30 5 oskitar 11860
114144 Serinus serinus Serín verdecillo 2018-12-16 Málaga 30SUF65 7 jotaeme
114137 Chloris chloris Verderón común 2018-12-16 Cádiz 30STF81 4 fjnq01
114135 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-12-16 Málaga 30SUF76 6 jotaeme
114169 Carduelis cannabina Pardillo común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 7 oskitar 11860
114192 Alopochen aegyptiaca Ganso del Nilo 2018-12-17 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11860Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

            Valid CSS

Fatbirder's Top 500 Birding Websites