Base de Datos del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra - Cocn


TOTAL: 122946 observaciones y 388 especies registradas a 19/10/2019 por 320 voluntarios.


Últimos 90 días: 3630 observaciones y 176 especies registradas por 12 voluntarios.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo
123530 Tadorna tadorna Tarro blanco 2019-10-06 Cádiz 30STF40 4 fjnq01
120628 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-07-28 Cádiz 30STF41 8 miguel hernandez
121998 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-09-08 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122000 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-09-08 Murcia 30SXH60 25 pacopa
122165 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-09-16 Cádiz 29SQA56 6 jotaeme
123857 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-10-12 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123921 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-10-13 Alicante 30SXH92 7 pacopa
121668 Anas clypeata Cuchara común 2019-08-27 Murcia 30SXH62 2 pacopa
123915 Anas clypeata Cuchara común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 5 pacopa
123916 Anas clypeata Cuchara común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 5 pacopa
123890 Aythya ferina Porrón europeo 2019-10-13 Alicante 30SXH92 4 pacopa
123911 Aythya ferina Porrón europeo 2019-10-13 Alicante 30SXH92 6 pacopa
121663 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 2019-08-27 Murcia 30SXH61 3 pacopa
122392 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 2019-09-22 Murcia 30SXH61 2 pacopa
123914 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 2019-10-13 Alicante 30SXH92 2 pacopa
121649 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-08-27 Murcia 30SXH61 3 pacopa
121679 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-08-27 Murcia 30SXH61 3 pacopa
121865 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-03 Murcia 30SXH61 4 pacopa
121878 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-03 Murcia 30SXH61 3 pacopa
122188 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-17 Murcia 30SXH51 2 pacopa
122190 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-17 Murcia 30SXH61 3 pacopa
122197 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-17 Murcia 30SXH61 12 pacopa
122329 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-19 Ciudad Real 30SUJ70 8 ica00023
122388 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-22 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122397 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 2 jotaeme
122433 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-23 Murcia 30SXH53 5 pacopa
122464 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-23 Murcia 30SXH54 5 pacopa
122647 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-23 Murcia 30SXH58 12 pacopa
122867 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-27 Murcia 30SXH14 6 pacopa
122868 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-27 Murcia 30SXH04 2 pacopa
123088 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-29 Murcia 30SWH83 3 pacopa
123089 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-29 Albacete 30SWH84 6 pacopa
123577 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-09-29 Murcia 30SWH92 2 pacopa
120722 Alectoris barbara Perdiz moruna 2019-07-29 Cádiz 30STF80 9 miguel hernandez 11907
120655 Phasianus colchicus Faisán vulgar 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
121661 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2019-08-27 Murcia 30SXH61 79 pacopa
122076 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2019-09-15 Cádiz 30STF91 2 fjnq01
123889 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 3 pacopa
123912 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 4 pacopa
121667 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2019-08-27 Murcia 30SXH62 1 pacopa
121873 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2019-09-03 Murcia 30SXH61 2 pacopa
122166 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2019-09-16 Cádiz 29SQA56 1 jotaeme
121670 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 2019-08-27 Murcia 30SXH62 19 pacopa
122393 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 2019-09-22 Murcia 30SXH61 12 pacopa
122850 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 2019-09-27 Albacete 30SXH25 15 pacopa
120763 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-07-30 Cádiz 30STE68 1 miguel hernandez
120764 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-07-30 Cádiz 30STE68 2 ica00023
120765 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-07-30 Cádiz 30STE68 1 javiho
120766 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-07-30 Cádiz 30STE68 2 pacopa
120767 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-07-30 Cádiz 30STE68 3 miguel hernandez
120768 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-07-30 Cádiz 30STE68 3 pacopa
120769 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-07-30 Cádiz 30STE68 7 javiho
120771 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-07-30 Cádiz 30STE68 3 miguel hernandez
121198 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-08-06 Cádiz 30STE68 1 miguel hernandez
121208 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-08-06 Ceuta 30STE87 2 miguel hernandez
121209 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-08-06 Cádiz 30STE68 1 miguel hernandez
121397 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-08-12 Cádiz 30STE68 10 snh 11919
121571 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-08-19 Cádiz 30STE68 15 snh 11926
121586 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-08-20 Cádiz 30STE68 10 snh 11927
121803 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 2019-09-01 Cádiz 29SQA35 20 jotaeme
121805 Puffinus griseus Pardela sombría 2019-09-01 Cádiz 29SQA35 1 jotaeme
121398 Puffinus mauretanicus Pardela balear 2019-08-12 Cádiz 30STE68 3 snh 11919
121572 Puffinus mauretanicus Pardela balear 2019-08-19 Cádiz 30STE68 2 snh 11926
121587 Puffinus mauretanicus Pardela balear 2019-08-20 Cádiz 30STE68 1 snh 11927
121796 Puffinus mauretanicus Pardela balear 2019-09-01 Cádiz 29SQA35 12 jotaeme
121340 Puffinus yelkouan Pardela mediterránea 2019-08-11 Cádiz 30STE89 35 fjnq01
121804 Hydrobates pelagicus Paíño europeo 2019-09-01 Cádiz 29SQA35 2 jotaeme
121570 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2019-08-19 Cádiz 30STE68 13 snh 11926
121588 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2019-08-20 Cádiz 30STE68 3 snh 11927
121797 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2019-09-01 Cádiz 29SQA35 1 jotaeme
121290 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-08-10 Cádiz 30STF80 6 fjnq01
122443 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 3 jotaeme
123365 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-10-02 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
123522 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-10-06 Cádiz 30STF30 2 fjnq01
123843 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-10-12 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123849 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-10-12 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123891 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-10-13 Alicante 30SXH92 2 pacopa
123959 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-09-04 Murcia 30SXG76 4 pacopa
121390 Phalacrocorax aristoteli Cormorán moñudo 2019-08-12 Almería 30SWF99 1 pacopa
121943 Phalacrocorax aristoteli Cormorán moñudo 2019-09-04 Murcia 30SXG56 1 pacopa
122075 Ixobrychus minutus Avetorillo común 2019-09-15 Cádiz 30STF91 1 fjnq01
120621 Nycticorax nycticorax Martinete común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120653 Nycticorax nycticorax Martinete común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 javiho
120654 Nycticorax nycticorax Martinete común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 javiho
120656 Nycticorax nycticorax Martinete común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 javiho
122168 Nycticorax nycticorax Martinete común 2019-09-16 Cádiz 29SQA56 1 jotaeme
121672 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 2019-08-27 Murcia 30SXH61 1 pacopa
120336 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-21 Cádiz 30STE59 15 pacopa
120340 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-21 Cádiz 30STE59 6 pacopa 11898
120341 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-21 Cádiz 30STE59 28 pacopa 11898
120391 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-23 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11899
120392 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-23 Cádiz 30STE69 4 ica00023 11899
120395 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-23 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11899
120396 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-23 Cádiz 30STE69 5 ica00023 11899
120418 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-23 Cádiz 30STE69 3 ica00023
120471 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-25 Cádiz 30STE69 13 ica00023 11901
120497 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-26 Cádiz 30STE69 3 miguel hernandez 11902
120498 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-26 Cádiz 30STE69 5 miguel hernandez 11902
120499 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-26 Cádiz 30STE69 16 ica00023 11902
120505 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-26 Cádiz 30STE69 16 miguel hernandez
120506 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-26 Cádiz 30STE69 16 miguel hernandez
120676 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-29 Cádiz 30STE69 5 pacopa 11905
120678 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-29 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11905
120682 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-29 Cádiz 30STE69 9 pacopa
120683 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-29 Cádiz 30STE69 4 pacopa 11905
120684 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-29 Cádiz 30STE69 12 pacopa 11905
120687 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-29 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11905
120692 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-29 Cádiz 30STE69 6 pacopa 11905
120723 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE69 5 pacopa 11906
120729 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE69 6 pacopa 11906
120731 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE69 5 pacopa 11906
120734 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE69 5 miguel hernandez 11906
120740 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE69 9 miguel hernandez 11906
120741 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE69 4 miguel hernandez 11906
120743 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE69 15 ica00023 11906
120774 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 27 pacopa
120779 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 9 pacopa
120782 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 6 pacopa
120783 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 70 pacopa
120784 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 6 pacopa
120785 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 18 pacopa
120786 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 18 pacopa
120787 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 32 pacopa
120791 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 70 pacopa
120792 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 45 pacopa
120793 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 102 pacopa
120794 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 170 pacopa
120795 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 45 pacopa
120797 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 42 pacopa
120798 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 10 pacopa
120799 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 15 pacopa
120800 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 11 pacopa
120801 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 12 pacopa
120802 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 45 pacopa
120803 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 16 pacopa
120804 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-30 Cádiz 30STE68 112 pacopa
120819 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-31 Cádiz 30STE59 28 miguel hernandez 11908
120822 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-07-31 Cádiz 30STE59 50 ica00023 11908
121024 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-01 Cádiz 30STE59 9 pacopa 11909
121035 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-01 Cádiz 30STF70 40 miguel hernandez
121058 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-02 Cádiz 30STE69 2 pacopa
121059 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-02 Cádiz 30STE69 5 pacopa 11910
121076 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-03 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11911
121081 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-03 Cádiz 30STE69 9 pacopa 11911
121084 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-03 Cádiz 30STE69 9 pacopa 11911
121086 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-03 Cádiz 30STE69 9 pacopa 11911
121090 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-03 Cádiz 30STE69 16 pacopa 11911
121263 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-08 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121266 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-08 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121696 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-29 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121700 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-29 Murcia 30SXH60 3 pacopa
121705 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-29 Murcia 30SXH60 5 pacopa
121707 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-29 Murcia 30SXH60 3 pacopa
121717 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-29 Murcia 30SXH60 3 pacopa
121727 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-29 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121765 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-31 Valencia 30SYJ13 1 pacopa
121794 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-31 Murcia 30SXH42 16 pacopa
121795 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-08-31 Murcia 30SXH51 50 pacopa
122006 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-10 Murcia 30SXG16 100 pacopa
122044 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-15 Cádiz 30STF70 3 pacopa
122144 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-15 Murcia 30SXG16 32 pacopa
122159 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 1 jotaeme
122272 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122281 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122287 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 18 pacopa
122288 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122289 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 20 pacopa
122290 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122291 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 13 pacopa
122292 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122293 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122295 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122297 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 6 pacopa
122298 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122299 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122308 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122315 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-19 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122654 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Cádiz 30STE68 7 jotaeme
122682 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122689 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 12 pacopa
122691 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122693 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122694 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122695 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122696 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122697 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122698 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122701 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122702 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122703 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122704 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122705 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 6 pacopa
122706 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122707 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122708 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122710 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 43 pacopa
122711 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 7 pacopa
122712 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122713 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122714 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122715 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 8 pacopa
122717 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 6 pacopa
122718 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122719 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122720 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 8 pacopa
122721 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122722 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122723 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122724 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122725 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122726 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122727 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122728 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 12 pacopa
122729 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122730 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122731 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122732 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 75 pacopa
122733 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 15 pacopa
122734 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122735 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122738 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122739 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 10 pacopa
122743 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 6 pacopa
122744 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 10 pacopa
122745 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122746 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122747 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122753 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 60 pacopa
122756 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 8 pacopa
122777 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 10 pacopa
122803 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122860 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-27 Murcia 30SXH14 1 pacopa
122909 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-09-27 Cádiz 30STF45 8 jotaeme
123360 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-02 Murcia 30SXH50 2 pacopa
123367 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-02 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123372 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 17 pacopa
123375 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 22 pacopa
123376 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 12 pacopa
123377 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123378 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123379 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123380 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123381 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123382 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 10 pacopa
123383 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 21 pacopa
123384 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123385 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123386 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123389 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123390 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 14 pacopa
123395 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 6 pacopa
123396 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123397 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123398 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123399 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123400 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123401 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 12 pacopa
123402 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123403 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123405 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123406 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 7 pacopa
123407 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123408 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 15 pacopa
123409 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 7 pacopa
123410 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 6 pacopa
123411 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 12 pacopa
123413 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123414 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123416 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 31 pacopa
123417 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-03 Murcia 30SXH60 6 pacopa
123501 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-05 Murcia 30SXH51 32 pacopa
123502 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-05 Murcia 30SXH51 2 pacopa
123560 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-07 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123600 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 16 pacopa
123601 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123603 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123604 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123606 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123609 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123610 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123612 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123613 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123615 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123617 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 35 pacopa
123619 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123620 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123621 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123622 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123626 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123627 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123628 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123630 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123631 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123632 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 4 pacopa
123633 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123634 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123635 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 8 pacopa
123638 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 43 pacopa
123639 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123640 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 20 pacopa
123641 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 17 pacopa
123642 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123643 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123644 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123645 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123646 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 24 pacopa
123647 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 12 pacopa
123648 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 8 pacopa
123649 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 11 pacopa
123652 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123653 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 10 pacopa
123654 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 8 pacopa
123655 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 11 pacopa
123656 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123657 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123658 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 15 pacopa
123660 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 22 pacopa
123661 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123665 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 6 pacopa
123666 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 12 pacopa
123667 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 15 pacopa
123670 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 16 pacopa
123671 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 27 pacopa
123672 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 32 pacopa
123673 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123677 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 12 pacopa
123685 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 35 pacopa
123686 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123701 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 81 pacopa
123706 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 19 pacopa
123707 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 23 pacopa
123708 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 11 pacopa
123709 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 8 pacopa
123711 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123714 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 15 pacopa
123715 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-10 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123878 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-13 Alicante 30SXH92 25 pacopa
123885 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-13 Alicante 30SXH92 100 pacopa
123905 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
120444 Egretta garzetta Garceta común 2019-07-24 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
120607 Egretta garzetta Garceta común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120608 Egretta garzetta Garceta común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120609 Egretta garzetta Garceta común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120624 Egretta garzetta Garceta común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 3 ica00023
120626 Egretta garzetta Garceta común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 11 miguel hernandez
120634 Egretta garzetta Garceta común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120660 Egretta garzetta Garceta común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 miguel hernandez
120868 Egretta garzetta Garceta común 2019-07-31 Cádiz 30STF30 1 ica00023
120988 Egretta garzetta Garceta común 2019-08-01 Cádiz 30STF80 2 miguel hernandez
121657 Egretta garzetta Garceta común 2019-08-27 Murcia 30SXH61 4 pacopa
121666 Egretta garzetta Garceta común 2019-08-27 Murcia 30SXH62 3 pacopa
121875 Egretta garzetta Garceta común 2019-09-03 Murcia 30SXH62 3 pacopa
122161 Egretta garzetta Garceta común 2019-09-16 Cádiz 29SQA56 1 jotaeme
122258 Egretta garzetta Garceta común 2019-09-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
122390 Egretta garzetta Garceta común 2019-09-22 Murcia 30SXH61 9 pacopa
122671 Egretta garzetta Garceta común 2019-09-26 Cádiz 30STE69 2 jotaeme
123540 Egretta garzetta Garceta común 2019-10-06 Cádiz 30STF30 3 fjnq01
123873 Egretta garzetta Garceta común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
123879 Egretta garzetta Garceta común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
123881 Egretta garzetta Garceta común 2019-10-13 Alicante 30SXH93 4 pacopa
123883 Egretta garzetta Garceta común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 30 pacopa
123894 Egretta garzetta Garceta común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 25 pacopa
120554 Ardea cinerea Garza real 2019-07-27 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez
120622 Ardea cinerea Garza real 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120866 Ardea cinerea Garza real 2019-07-31 Cádiz 30STF30 6 ica00023
120969 Ardea cinerea Garza real 2019-08-01 Cádiz 30STF80 13 miguel hernandez
120993 Ardea cinerea Garza real 2019-08-01 Cádiz 30STE68 4 ica00023
121073 Ardea cinerea Garza real 2019-08-03 Cádiz 30STE69 1 pacopa 11911
121177 Ardea cinerea Garza real 2019-08-05 Cádiz 30STE69 1 javiho 11913
121363 Ardea cinerea Garza real 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 1 javiho
121655 Ardea cinerea Garza real 2019-08-27 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122077 Ardea cinerea Garza real 2019-09-15 Cádiz 30STF91 1 fjnq01
122169 Ardea cinerea Garza real 2019-09-16 Cádiz 29SQA56 1 jotaeme
122227 Ardea cinerea Garza real 2019-09-18 Cádiz 30STF80 5 jotaeme
122259 Ardea cinerea Garza real 2019-09-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
122396 Ardea cinerea Garza real 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 1 jotaeme
122416 Ardea cinerea Garza real 2019-09-23 Murcia 30SXH52 1 pacopa
122537 Ardea cinerea Garza real 2019-09-23 Cádiz 30STE69 1 jotaeme
122657 Ardea cinerea Garza real 2019-09-26 Cádiz 30STE68 1 jotaeme
122776 Ardea cinerea Garza real 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122808 Ardea cinerea Garza real 2019-09-27 Murcia 30SXH43 1 pacopa
123494 Ardea cinerea Garza real 2019-10-05 Murcia 30SXH52 1 pacopa
123535 Ardea cinerea Garza real 2019-10-06 Cádiz 30STF30 20 fjnq01
123858 Ardea cinerea Garza real 2019-10-12 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123918 Ardea cinerea Garza real 2019-10-13 Alicante 30SXH92 2 pacopa
123931 Ardea cinerea Garza real 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
120647 Ardea purpurea Garza imperial 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120671 Ardea purpurea Garza imperial 2019-07-28 Cádiz 30STF41 3 javiho
120714 Ciconia nigra Cigüeña negra 2019-07-29 Cádiz 30STE69 1 javiho 11905
122015 Ciconia nigra Cigüeña negra 2019-09-11 Cádiz 30STE69 4 jotaeme
122597 Ciconia nigra Cigüeña negra 2019-09-10 Tetuán 30STE87 2 rachid
122599 Ciconia nigra Cigüeña negra 2019-09-11 Tetuán 30STE87 104 rachid
122624 Ciconia nigra Cigüeña negra 2019-09-24 Tetuán 30STE87 10 rachid
122635 Ciconia nigra Cigüeña negra 2019-09-16 Tetuán 30STE87 3 rachid
123475 Ciconia nigra Cigüeña negra 2019-10-05 Cádiz 30STF80 7 fjnq01
123941 Ciconia nigra Cigüeña negra 2019-10-15 Tetuán 30STE87 4 rachid
120354 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE59 211 javiho 11898
120355 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE59 13 javiho 11898
120360 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE59 45 javiho 11898
120361 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE59 50 javiho 11898
120362 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE59 750 javiho 11898
120366 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1 pacopa 11898
120367 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE59 410 javiho 11898
120368 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE59 800 javiho 11898
120369 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE59 600 javiho 11898
120370 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE59 950 javiho 11898
120371 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE59 600 javiho 11898
120374 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE59 350 javiho 11898
120375 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1500 javiho 11898
120389 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 3 ica00023 11899
120400 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 200 ica00023 11899
120401 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 50 ica00023 11899
120402 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 121 ica00023 11899
120403 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 20 ica00023 11899
120405 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 200 ica00023 11899
120406 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 65 ica00023 11899
120407 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 11 ica00023 11899
120419 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 200 ica00023 11899
120424 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 35 ica00023 11899
120425 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 100 ica00023 11899
120426 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 1500 ica00023 11899
120427 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 40 ica00023 11899
120428 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 30 ica00023 11899
120429 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 30 ica00023 11899
120430 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 230 ica00023 11899
120431 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-23 Cádiz 30STE69 250 ica00023 11899
120433 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-24 Cádiz 30STE69 150 javiho 11900
120434 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-24 Cádiz 30STE69 300 javiho 11900
120435 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-24 Cádiz 30STE69 300 javiho 11900
120436 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-24 Cádiz 30STE69 80 javiho 11900
120437 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-24 Cádiz 30STE69 125 javiho 11900
120447 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-24 Cádiz 30STE69 1500 javiho 11900
120448 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-24 Cádiz 30STE69 500 javiho 11900
120450 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-24 Cádiz 30STE69 1000 javiho 11900
120455 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-24 Cádiz 30STE69 240 javiho 11900
120456 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-24 Cádiz 30STE69 40 javiho 11900
120467 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-21 Cádiz 30STE68 120 carlos
120479 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-25 Cádiz 30STE69 1455 pacopa 11901
120480 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-25 Cádiz 30STE69 832 pacopa 11901
120481 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-25 Cádiz 30STE69 139 pacopa 11901
120482 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-25 Cádiz 30STE69 238 pacopa 11901
120483 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-25 Cádiz 30STE69 40 pacopa 11901
120484 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-25 Cádiz 30STF70 3 pacopa
120485 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-25 Cádiz 30STF70 3 pacopa
120487 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-25 Cádiz 30STF70 4 pacopa
120490 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-25 Cádiz 30STF70 9 pacopa
120492 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-25 Cádiz 30STF70 2 pacopa
120493 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-25 Cádiz 30STF70 2 pacopa
120494 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-25 Cádiz 30STF70 3 pacopa
120496 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-25 Cádiz 30STF70 1 pacopa
120503 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-26 Cádiz 30STE69 30 miguel hernandez 11902
120514 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-26 Cádiz 30STE69 1800 miguel hernandez 11902
120515 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-26 Cádiz 30STE69 835 miguel hernandez 11902
120516 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-26 Cádiz 30STE69 35 miguel hernandez 11902
120518 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-26 Cádiz 30STE69 26 miguel hernandez 11902
120519 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-26 Cádiz 30STE69 140 miguel hernandez 11902
120520 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-26 Cádiz 30STE69 295 miguel hernandez 11902
120521 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-26 Cádiz 30STE69 7 miguel hernandez 11902
120524 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-26 Cádiz 30STE69 150 miguel hernandez 11902
120525 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-26 Cádiz 30STE69 300 miguel hernandez 11902
120526 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-26 Cádiz 30STE69 300 miguel hernandez 11902
120532 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-26 Cádiz 30STE69 130 miguel hernandez 11902
120544 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-27 Cádiz 30STE69 108 pacopa 11903
120545 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-27 Cádiz 30STE69 220 pacopa 11903
120546 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-27 Cádiz 30STE69 32 pacopa 11903
120547 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-27 Cádiz 30STE69 145 pacopa 11903
120548 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-27 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11903
120549 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-27 Cádiz 30STE69 120 pacopa 11903
120552 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-27 Cádiz 30STE69 180 pacopa 11903
120573 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Cádiz 30STE59 245 javiho 11904
120576 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Cádiz 30STE59 650 javiho 11904
120577 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Cádiz 30STE59 400 javiho 11904
120578 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Cádiz 30STE59 60 javiho 11904
120579 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Cádiz 30STE59 350 javiho 11904
120580 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Cádiz 30STE59 17 javiho 11904
120582 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Tetuán 30STE87 160 rachid
120583 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Cádiz 30STE59 220 javiho 11904
120585 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Tetuán 30STE87 210 rachid
120586 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Cádiz 30STE59 75 javiho 11904
120594 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 javiho
120611 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Cádiz 30STF41 15 javiho
120615 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Cádiz 30STF41 15 javiho
120616 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 javiho
120649 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 javiho
120694 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 110 javiho 11905
120695 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 24 javiho 11905
120698 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 750 javiho 11905
120701 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 250 javiho 11905
120702 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 654 javiho 11905
120703 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 270 javiho 11905
120705 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 50 javiho 11905
120708 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 25 javiho 11905
120710 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 1686 javiho 11905
120711 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 23 javiho 11905
120712 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 2711 javiho 11905
120713 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 12 javiho 11905
120715 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Tetuán 30STE87 60 rachid
120716 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 93 javiho 11905
120744 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-30 Cádiz 30STE69 197 miguel hernandez 11906
120746 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-30 Cádiz 30STE69 99 miguel hernandez 11906
120747 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-30 Cádiz 30STE69 250 miguel hernandez 11906
120749 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-30 Cádiz 30STE69 52 miguel hernandez 11906
120750 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-30 Cádiz 30STE69 59 miguel hernandez 11906
120753 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-30 Cádiz 30STE69 107 miguel hernandez 11906
120758 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-30 Cádiz 30STE69 1300 miguel hernandez 11906
120770 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-30 Cádiz 30STE69 55 miguel hernandez
120805 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-30 Cádiz 30STE69 1 ica00023
120947 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-31 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120948 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-07-31 Cádiz 30STF41 17 ica00023
120965 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 2000 pacopa 11909
120971 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 2000 pacopa 11909
120978 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 600 pacopa 11909
120992 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 400 pacopa 11909
120994 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STF80 1 miguel hernandez
120995 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 650 pacopa 11909
120999 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 700 pacopa 11909
121005 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 832 pacopa 11909
121006 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 512 pacopa 11909
121007 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 311 pacopa 11909
121009 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 56 pacopa 11909
121012 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 817 pacopa 11909
121013 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 1158 pacopa 11909
121017 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 675 pacopa 11909
121018 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 850 pacopa 11909
121022 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 130 pacopa 11909
121025 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 600 pacopa 11909
121026 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 436 pacopa 11909
121028 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 907 pacopa 11909
121029 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 636 pacopa 11909
121040 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STF70 1 ica00023
121046 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 597 pacopa 11909
121048 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 300 pacopa 11909
121049 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-01 Cádiz 30STE59 172 pacopa 11909
121094 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-03 Cádiz 30STE69 18 pacopa 11911
121097 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-03 Cádiz 30STE69 85 pacopa 11911
121102 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-03 Cádiz 30STE69 390 pacopa 11911
121113 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-04 Cádiz 30STE69 400 miguel hernandez 11912
121119 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-04 Cádiz 30STE69 350 miguel hernandez 11912
121121 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-04 Cádiz 30STE69 800 miguel hernandez 11912
121122 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-04 Cádiz 30STE69 450 miguel hernandez 11912
121124 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-04 Cádiz 30STE69 250 miguel hernandez 11912
121125 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-04 Cádiz 30STE69 200 miguel hernandez 11912
121126 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-04 Cádiz 30STE69 200 miguel hernandez 11912
121131 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-04 Cádiz 30STE69 160 miguel hernandez 11912
121132 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-04 Cádiz 30STE69 150 miguel hernandez 11912
121151 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-04 Cádiz 30STE69 1 javiho
121152 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-04 Cádiz 30STE69 1 javiho
121161 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-05 Cádiz 30STE69 500 libertad70 11913
121168 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-05 Cádiz 30STE69 400 libertad70 11913
121175 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-05 Cádiz 30STE69 100 libertad70 11913
121179 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-06 Cádiz 30STE69 370 snh 11914
121181 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-06 Cádiz 30STE69 80 snh 11914
121182 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-06 Cádiz 30STE69 13 snh 11914
121187 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-06 Cádiz 30STE69 3 snh 11914
121190 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-06 Cádiz 30STE69 86 snh 11914
121191 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-06 Cádiz 30STE69 9 snh 11914
121194 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-06 Cádiz 30STE69 53 snh 11914
121196 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-06 Cádiz 30STE69 12 snh 11914
121197 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-06 Cádiz 30STE69 165 snh 11914
121200 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-06 Cádiz 30STE69 65 snh 11914
121203 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-06 Cádiz 30STE69 22 snh 11914
121204 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-06 Cádiz 30STE69 150 snh 11914
121207 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-06 Cádiz 30STE69 400 miguel hernandez
121222 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-07 Cádiz 30STE69 300 snh 11915
121227 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-07 Cádiz 30STE69 13 snh 11915
121228 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-07 Cádiz 30STE69 200 snh 11915
121229 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-07 Cádiz 30STE69 35 snh 11915
121231 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-07 Cádiz 30STE69 90 snh 11915
121233 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-07 Cádiz 30STE69 300 snh 11915
121235 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-07 Cádiz 30STE69 150 snh 11915
121236 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-07 Cádiz 30STF40 50 miguel hernandez
121237 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-07 Cádiz 30STF41 24 javiho
121238 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-07 Cádiz 30STF31 100 miguel hernandez
121239 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-07 Cádiz 30STF31 7 miguel hernandez
121244 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-08 Cádiz 30STE69 1 snh 11916
121251 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-08 Cádiz 30STE69 350 snh 11916
121252 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-08 Cádiz 30STE69 180 snh 11916
121253 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-08 Cádiz 30STE69 1 snh 11916
121254 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-08 Cádiz 30STE69 9 snh 11916
121255 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-08 Cádiz 30STE69 700 snh 11916
121280 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-09 Cádiz 30STE69 250 snh 11917
121282 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-09 Cádiz 30STE69 50 snh 11917
121284 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-09 Cádiz 30STE69 250 snh 11917
121301 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-10 Cádiz 30STE69 33 snh 11918
121303 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-10 Cádiz 30STE69 77 snh 11918
121315 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-10 Cádiz 30STE69 11 snh 11918
121316 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-10 Cádiz 30STE69 40 snh 11918
121321 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-10 Cádiz 30STE69 5 snh 11918
121358 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-11 Huelva 29SQA38 2 javiho
121379 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-11 Madrid 30TVK78 30 miguel hernandez
121411 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-12 Cádiz 30STE68 400 snh 11919
121412 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-12 Cádiz 30STE68 350 snh 11919
121414 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-12 Cádiz 30STE68 370 snh 11919
121415 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-12 Cádiz 30STE68 700 snh 11919
121416 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-12 Cádiz 30STE68 90 snh 11919
121417 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-12 Cádiz 30STE68 600 snh 11919
121418 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-12 Cádiz 30STE68 70 snh 11919
121419 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-12 Cádiz 30STE68 500 snh 11919
121420 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-12 Cádiz 30STE68 400 snh 11919
121421 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-12 Cádiz 30STE68 160 snh 11919
121430 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-13 Cádiz 30STE59 180 snh 11920
121431 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-13 Cádiz 30STE59 600 snh 11920
121432 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-13 Cádiz 30STE59 300 snh 11920
121433 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-13 Cádiz 30STE59 350 snh 11920
121434 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-13 Cádiz 30STE59 60 snh 11920
121435 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-13 Cádiz 30STE59 450 snh 11920
121445 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-13 Cádiz 30STE69 2 snh
121460 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-14 Cádiz 30STE59 320 snh 11921
121484 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-15 Murcia 30SXH60 16 pacopa
121494 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-15 Cádiz 30STE59 18 snh 11922
121519 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-16 Cádiz 30STE59 500 snh 11923
121520 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-16 Cádiz 30STE59 100 snh 11923
121521 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-16 Cádiz 30STE59 200 snh 11923
121522 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-16 Cádiz 30STE59 250 snh 11923
121523 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-16 Cádiz 30STE59 250 snh 11923
121524 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-16 Cádiz 30STE59 250 snh 11923
121525 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-16 Cádiz 30STE59 300 snh 11923
121526 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-16 Cádiz 30STE59 200 snh 11923
121527 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-16 Cádiz 30STE59 350 snh 11923
121542 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-17 Cádiz 30STE59 60 snh 11924
121543 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-17 Cádiz 30STE59 500 snh 11924
121544 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-17 Cádiz 30STE59 500 snh 11924
121557 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-18 Cádiz 30STE69 1200 snh 11925
121558 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-18 Cádiz 30STE69 350 snh 11925
121559 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-18 Cádiz 30STE69 60 snh 11925
121575 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-19 Cádiz 30STE68 95 snh 11926
121576 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-20 Cádiz 30STE68 11 snh 11927
121577 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-20 Cádiz 30STE68 450 snh 11927
121578 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-20 Cádiz 30STE68 400 snh 11927
121579 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-20 Cádiz 30STF51 250 snh
121593 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-23 Madrid 30TVK68 18 miguel hernandez
121601 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-24 Lérida 31TCG44 1 mdr001
121602 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-24 Lérida 31TCG44 1 mdr001
121812 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-09-01 Cádiz 30STE68 750 carlos
121813 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-26 Cádiz 30STE68 75 carlos
122003 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-09-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122045 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-09-15 Cádiz 30STF80 3 pacopa
122596 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-09-10 Tetuán 30STE87 13 rachid
123364 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-10-02 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123748 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-24 Lérida 31TCG44 1 pacopa
123749 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-08-24 Lérida 31TCG44 1 pacopa
120543 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-27 Cádiz 30STE69 3 miguel hernandez 11903
120595 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 4 ica00023
120599 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF31 1 miguel hernandez
120602 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF31 1 miguel hernandez
120605 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 10 miguel hernandez
120606 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120610 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 7 ica00023
120613 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF31 9 miguel hernandez
120614 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF31 9 miguel hernandez
120617 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF31 5 miguel hernandez
120620 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 3 ica00023
120636 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120639 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120648 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 2 ica00023
120650 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 5 javiho
120665 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 94 miguel hernandez
120751 Plegadis falcinellus Morito común 2019-07-30 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
121302 Plegadis falcinellus Morito común 2019-08-10 Cádiz 30STE69 13 snh 11918
121969 Plegadis falcinellus Morito común 2019-09-07 Cádiz 30STF31 45 fjnq01
123880 Plegadis falcinellus Morito común 2019-10-13 Alicante 30SXH93 4 pacopa
123882 Plegadis falcinellus Morito común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 9 pacopa
123884 Plegadis falcinellus Morito común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 50 pacopa
123893 Plegadis falcinellus Morito común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 25 pacopa
123907 Plegadis falcinellus Morito común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 200 pacopa
121486 Geronticus eremita Ibis eremita 2019-08-15 Cádiz 29SQA52 2 snh
120668 Platalea leucorodia Espátula común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 3 javiho
120669 Platalea leucorodia Espátula común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 9 javiho
120672 Platalea leucorodia Espátula común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 7 ica00023
120856 Platalea leucorodia Espátula común 2019-07-31 Cádiz 30STF30 14 miguel hernandez
120859 Platalea leucorodia Espátula común 2019-07-31 Cádiz 30STF30 2 ica00023
121371 Platalea leucorodia Espátula común 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 12 javiho
122229 Platalea leucorodia Espátula común 2019-09-18 Cádiz 30STF80 3 jotaeme
121485 Platalea alba Espátula africana 2019-08-15 Cádiz 29SQA52 168 snh
120858 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-07-31 Cádiz 30STF30 2 ica00023
120873 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-07-31 Cádiz 30STF30 300 ica00023
120986 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-08-01 Cádiz 30STF80 1 javiho
121359 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-08-11 Huelva 29SQA38 400 javiho
121580 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-08-20 Cádiz 30STE68 11 snh 11927
121654 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-08-27 Murcia 30SXH61 14 pacopa
121659 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-08-27 Murcia 30SXH61 16 pacopa
121872 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-09-03 Murcia 30SXH61 16 pacopa
122230 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-09-18 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
122903 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-09-27 Cádiz 30STF80 28 fjnq01
123516 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-10-06 Cádiz 30STF30 55 fjnq01
123517 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-10-06 Cádiz 30STF40 35 fjnq01
123525 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-10-06 Cádiz 30STF30 21 fjnq01
123536 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-10-06 Cádiz 30STF30 42 fjnq01
121508 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-08-16 Cádiz 30STE59 1 snh 11923
121992 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-08 Cádiz 30STF81 350 fjnq01
122037 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-14 Cádiz 30STF70 45 pacopa
122046 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-15 Cádiz 30STF81 3 pacopa
122064 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-15 Málaga 30SUF77 2 pacopa
122086 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-15 Granada 30SVG73 1 pacopa
122087 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-15 Granada 30SVG73 1 pacopa
122090 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-15 Granada 30SVG73 2 pacopa
122095 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-15 Granada 30SVG73 14 pacopa
122097 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-15 Granada 30SVG73 1 pacopa
122098 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-15 Granada 30SVG73 1 pacopa
122106 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-15 Granada 30SVG73 6 pacopa
122363 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-21 Murcia 30SXH61 2 pacopa 11928
122586 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-23 Murcia 30SXH65 2 pacopa
122594 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-10 Tetuán 30STE87 7 rachid
122605 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-11 Tetuán 30STE87 183 rachid
122609 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-19 Tetuán 30STE87 185 rachid
122621 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-24 Tetuán 30STE87 247 rachid
122622 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-24 Tetuán 30STE87 1 rachid
122640 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-16 Tetuán 30STE87 83 rachid
122972 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-27 Tetuán 30STE87 45 rachid
123292 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-09-30 Tetuán 30STE87 35 rachid
123468 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-10-05 Murcia 30SXH61 9 pacopa
123940 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-10-15 Tetuán 30STE87 1 rachid
123947 Pernis apivorus Abejero europeo 2019-10-16 Tetuán 30STE87 1 rachid
121259 Elanus caeruleus Elanio común 2019-08-08 Tetuán 30STE87 1 rachid
123514 Elanus caeruleus Elanio común 2019-10-06 Cádiz 30STF31 1 fjnq01
120351 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1 pacopa
120352 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1 pacopa
120353 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 8 javiho 11898
120357 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 3 javiho 11898
120358 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 3 javiho 11898
120376 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 16 javiho 11898
120377 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 2 pacopa 11898
120378 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1 pacopa 11898
120382 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 10 pacopa 11898
120384 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 39 javiho 11898
120385 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 10 javiho 11898
120386 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 23 javiho 11898
120387 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 15 javiho 11898
120388 Milvus migrans Milano negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 11 javiho 11898
120390 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11899
120408 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 80 ica00023 11899
120409 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 70 ica00023 11899
120410 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 8 ica00023 11899
120411 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 24 ica00023 11899
120412 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 23 ica00023 11899
120413 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 3 ica00023 11899
120414 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 3 ica00023 11899
120415 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 38 ica00023 11899
120416 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 28 ica00023 11899
120417 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 5 ica00023 11899
120420 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 30 ica00023 11899
120421 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 8 ica00023 11899
120422 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 5 ica00023 11899
120423 Milvus migrans Milano negro 2019-07-23 Cádiz 30STE69 1 ica00023 11899
120446 Milvus migrans Milano negro 2019-07-24 Cádiz 30STE69 2 javiho 11900
120451 Milvus migrans Milano negro 2019-07-24 Cádiz 30STE69 5 javiho 11900
120457 Milvus migrans Milano negro 2019-07-24 Cádiz 30STE69 15 javiho 11900
120459 Milvus migrans Milano negro 2019-07-24 Cádiz 30STE69 14 javiho 11900
120466 Milvus migrans Milano negro 2019-07-24 Cádiz 30STF82 130 carlos
120489 Milvus migrans Milano negro 2019-07-25 Cádiz 30STF70 1 pacopa
120504 Milvus migrans Milano negro 2019-07-26 Cádiz 30STE69 15 miguel hernandez 11902
120509 Milvus migrans Milano negro 2019-07-26 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11902
120510 Milvus migrans Milano negro 2019-07-26 Cádiz 30STE69 1800 miguel hernandez 11902
120513 Milvus migrans Milano negro 2019-07-26 Cádiz 30STE69 15 miguel hernandez 11902
120517 Milvus migrans Milano negro 2019-07-26 Cádiz 30STE69 16 miguel hernandez 11902
120522 Milvus migrans Milano negro 2019-07-26 Cádiz 30STE69 1 pacopa 11902
120523 Milvus migrans Milano negro 2019-07-26 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11902
120550 Milvus migrans Milano negro 2019-07-27 Cádiz 30STE69 4 miguel hernandez 11903
120553 Milvus migrans Milano negro 2019-07-27 Cádiz 30STE69 1 ica00023 11903
120566 Milvus migrans Milano negro 2019-07-28 Cádiz 30STE59 5 miguel hernandez 11904
120574 Milvus migrans Milano negro 2019-07-28 Cádiz 30STE59 37 javiho 11904
120575 Milvus migrans Milano negro 2019-07-28 Cádiz 30STE59 30 javiho 11904
120592 Milvus migrans Milano negro 2019-07-28 Cádiz 30STE59 20 javiho 11904
120686 Milvus migrans Milano negro 2019-07-29 Cádiz 30STE69 9 javiho 11905
120693 Milvus migrans Milano negro 2019-07-29 Cádiz 30STE69 6 javiho 11905
120696 Milvus migrans Milano negro 2019-07-29 Cádiz 30STE69 25 javiho 11905
120697 Milvus migrans Milano negro 2019-07-29 Cádiz 30STE69 3 javiho 11905
120700 Milvus migrans Milano negro 2019-07-29 Cádiz 30STE69 14 javiho 11905
120704 Milvus migrans Milano negro 2019-07-29 Cádiz 30STE69 21 javiho 11905
120706 Milvus migrans Milano negro 2019-07-29 Cádiz 30STE69 2 javiho 11905
120719 Milvus migrans Milano negro 2019-07-29 Cádiz 30STE69 5 javiho 11905
120726 Milvus migrans Milano negro 2019-07-29 Cádiz 30STF80 4 miguel hernandez 11907
120737 Milvus migrans Milano negro 2019-07-30 Cádiz 30STE69 4 miguel hernandez 11906
120742 Milvus migrans Milano negro 2019-07-30 Cádiz 30STE69 2 miguel hernandez 11906
120752 Milvus migrans Milano negro 2019-07-30 Cádiz 30STE69 3 ica00023 11906
120754 Milvus migrans Milano negro 2019-07-30 Cádiz 30STE69 122 miguel hernandez 11906
120755 Milvus migrans Milano negro 2019-07-30 Cádiz 30STE69 71 miguel hernandez 11906
120756 Milvus migrans Milano negro 2019-07-30 Cádiz 30STE69 35 miguel hernandez 11906
120761 Milvus migrans Milano negro 2019-07-30 Cádiz 30STE69 2 miguel hernandez 11906
120773 Milvus migrans Milano negro 2019-07-30 Cádiz 30STE68 17 miguel hernandez
120827 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STE59 1 javiho 11908
120839 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STE59 18 javiho 11908
120840 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STE59 4 javiho 11908
120841 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STE59 12 javiho 11908
120842 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STE59 21 javiho 11908
120843 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STE59 16 javiho 11908
120844 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STE59 16 javiho 11908
120875 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 42 pacopa
120876 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 8 pacopa
120877 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 10 pacopa
120878 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 25 pacopa
120879 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 230 pacopa
120880 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 35 pacopa
120881 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 27 pacopa
120882 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 30 pacopa
120883 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 6 pacopa
120884 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 8 pacopa
120885 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 12 pacopa
120886 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 2 pacopa
120887 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 15 pacopa
120888 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 21 pacopa
120889 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 28 pacopa
120890 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 4 pacopa
120891 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 20 pacopa
120892 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 21 pacopa
120893 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 27 pacopa
120894 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 27 pacopa
120895 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 42 pacopa
120896 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 2 pacopa
120897 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 12 pacopa
120898 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 25 pacopa
120899 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 48 pacopa
120900 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 53 pacopa
120901 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 102 pacopa
120902 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 342 pacopa
120903 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 50 pacopa
120904 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 15 pacopa
120905 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 22 pacopa
120906 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 16 pacopa
120907 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 14 pacopa
120908 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 18 pacopa
120909 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 10 pacopa
120910 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 10 pacopa
120911 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 11 pacopa
120912 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 7 pacopa
120913 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 31 pacopa
120914 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 1 pacopa
120915 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 16 pacopa
120916 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 19 pacopa
120917 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 23 pacopa
120918 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 11 pacopa
120919 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 8 pacopa
120920 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 9 pacopa
120921 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 2 pacopa
120922 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 5 pacopa
120923 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 3 pacopa
120924 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 6 pacopa
120926 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 14 pacopa
120927 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 6 pacopa
120928 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 3 pacopa
120929 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 4 pacopa
120930 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 30 pacopa
120931 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 1 pacopa
120932 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 15 pacopa
120933 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 22 pacopa
120934 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 10 pacopa
120935 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 16 pacopa
120936 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 22 pacopa
120937 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 15 pacopa
120938 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 6 pacopa
120939 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 5 pacopa
120940 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 3 pacopa
120943 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 17 pacopa
120944 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 8 pacopa
120945 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 8 pacopa
120946 Milvus migrans Milano negro 2019-07-31 Cádiz 30STF31 18 miguel hernandez
120949 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE69 3 ica00023
120950 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE69 200 ica00023
120951 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE68 55 miguel hernandez
120952 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE68 22 ica00023
120953 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 750 pacopa 11909
120957 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 27 pacopa 11909
120958 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 75 pacopa 11909
120959 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 26 pacopa 11909
120960 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 7 pacopa 11909
120961 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 40 pacopa 11909
120962 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 82 pacopa 11909
120963 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 10 pacopa 11909
120964 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 36 pacopa 11909
120966 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 536 pacopa 11909
120972 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 168 pacopa 11909
120974 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 7 pacopa 11909
120981 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 52 pacopa 11909
120983 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 25 pacopa 11909
120984 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 30 pacopa 11909
120987 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 65 pacopa 11909
120989 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 207 pacopa 11909
120990 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 191 pacopa 11909
120991 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 645 pacopa 11909
120996 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 355 pacopa 11909
120997 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 135 pacopa 11909
121000 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 415 pacopa 11909
121001 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 198 pacopa 11909
121002 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 742 pacopa 11909
121003 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 30 pacopa 11909
121004 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 119 pacopa 11909
121008 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 316 pacopa 11909
121010 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 135 pacopa 11909
121011 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 31 pacopa 11909
121014 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 13 pacopa 11909
121015 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 12 pacopa 11909
121016 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 50 pacopa 11909
121019 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 19 pacopa 11909
121020 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 15 pacopa 11909
121021 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 259 pacopa 11909
121023 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 15 pacopa 11909
121027 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 102 pacopa 11909
121030 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 29 pacopa 11909
121031 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 39 pacopa 11909
121047 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 9 pacopa 11909
121054 Milvus migrans Milano negro 2019-08-01 Cádiz 30STE59 9 pacopa 11909
121060 Milvus migrans Milano negro 2019-08-02 Cádiz 30STE69 30 miguel hernandez 11910
121061 Milvus migrans Milano negro 2019-08-02 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11910
121085 Milvus migrans Milano negro 2019-08-03 Cádiz 30STE69 1 pacopa 11911
121091 Milvus migrans Milano negro 2019-08-03 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11911
121092 Milvus migrans Milano negro 2019-08-03 Cádiz 30STE69 9 pacopa 11911
121093 Milvus migrans Milano negro 2019-08-03 Cádiz 30STE69 22 pacopa 11911
121098 Milvus migrans Milano negro 2019-08-03 Cádiz 30STE69 27 pacopa 11911
121099 Milvus migrans Milano negro 2019-08-03 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11911
121100 Milvus migrans Milano negro 2019-08-03 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11911
121103 Milvus migrans Milano negro 2019-08-03 Cádiz 30STE69 7 pacopa 11911
121106 Milvus migrans Milano negro 2019-08-03 Cádiz 30STE69 18 pacopa 11911
121109 Milvus migrans Milano negro 2019-08-03 Cádiz 30STE69 32 pacopa 11911
121114 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 40 miguel hernandez 11912
121115 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 40 miguel hernandez 11912
121116 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 3 miguel hernandez 11912
121117 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 5 miguel hernandez 11912
121118 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 12 miguel hernandez 11912
121120 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 24 miguel hernandez 11912
121123 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 6 miguel hernandez 11912
121128 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 3 miguel hernandez 11912
121129 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 16 miguel hernandez 11912
121130 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 16 miguel hernandez 11912
121133 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 8 miguel hernandez 11912
121134 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 20 miguel hernandez 11912
121135 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 14 miguel hernandez 11912
121136 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 160 miguel hernandez 11912
121137 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 40 miguel hernandez 11912
121139 Milvus migrans Milano negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 12 miguel hernandez 11912
121156 Milvus migrans Milano negro 2019-08-05 Cádiz 30STE69 1 libertad70 11913
121157 Milvus migrans Milano negro 2019-08-05 Cádiz 30STE69 2 libertad70 11913
121158 Milvus migrans Milano negro 2019-08-05 Cádiz 30STE69 4 libertad70 11913
121159 Milvus migrans Milano negro 2019-08-05 Cádiz 30STE69 80 libertad70 11913
121163 Milvus migrans Milano negro 2019-08-05 Cádiz 30STE69 2 libertad70 11913
121164 Milvus migrans Milano negro 2019-08-05 Cádiz 30STE69 26 libertad70 11913
121166 Milvus migrans Milano negro 2019-08-05 Cádiz 30STE69 80 libertad70 11913
121167 Milvus migrans Milano negro 2019-08-05 Cádiz 30STE69 35 libertad70 11913
121169 Milvus migrans Milano negro 2019-08-05 Cádiz 30STE69 11 libertad70 11913
121171 Milvus migrans Milano negro 2019-08-05 Cádiz 30STE69 8 libertad70 11913
121173 Milvus migrans Milano negro 2019-08-05 Cádiz 30STE69 56 libertad70 11913
121174 Milvus migrans Milano negro 2019-08-05 Cádiz 30STE69 2 libertad70 11913
121176 Milvus migrans Milano negro 2019-08-05 Cádiz 30STE69 26 libertad70 11913
121183 Milvus migrans Milano negro 2019-08-06 Cádiz 30STE69 65 snh 11914
121188 Milvus migrans Milano negro 2019-08-06 Cádiz 30STE69 62 snh 11914
121189 Milvus migrans Milano negro 2019-08-06 Cádiz 30STE69 7 snh 11914
121193 Milvus migrans Milano negro 2019-08-06 Cádiz 30STE69 13 snh 11914
121195 Milvus migrans Milano negro 2019-08-06 Cádiz 30STE69 26 snh 11914
121201 Milvus migrans Milano negro 2019-08-06 Cádiz 30STE69 22 snh 11914
121205 Milvus migrans Milano negro 2019-08-06 Cádiz 30STE69 18 snh 11914
121210 Milvus migrans Milano negro 2019-08-06 Cádiz 30STE69 8 snh 11914
121211 Milvus migrans Milano negro 2019-08-06 Cádiz 30STE69 45 snh 11914
121218 Milvus migrans Milano negro 2019-08-07 Cádiz 30STE69 2 snh 11915
121219 Milvus migrans Milano negro 2019-08-07 Cádiz 30STE69 6 snh 11915
121221 Milvus migrans Milano negro 2019-08-07 Cádiz 30STE69 33 snh 11915
121223 Milvus migrans Milano negro 2019-08-07 Cádiz 30STE69 30 snh 11915
121224 Milvus migrans Milano negro 2019-08-07 Cádiz 30STE69 3 snh 11915
121230 Milvus migrans Milano negro 2019-08-07 Cádiz 30STE69 14 snh 11915
121232 Milvus migrans Milano negro 2019-08-07 Cádiz 30STE69 60 snh 11915
121241 Milvus migrans Milano negro 2019-08-08 Cádiz 30STE69 3 snh 11916
121243 Milvus migrans Milano negro 2019-08-08 Cádiz 30STE69 5 snh 11916
121245 Milvus migrans Milano negro 2019-08-08 Cádiz 30STE69 145 snh 11916
121246 Milvus migrans Milano negro 2019-08-08 Cádiz 30STE69 26 snh 11916
121247 Milvus migrans Milano negro 2019-08-08 Cádiz 30STE69 48 snh 11916
121258 Milvus migrans Milano negro 2019-08-08 Madrid 30TVK56 350 miguel hernandez
121279 Milvus migrans Milano negro 2019-08-09 Cádiz 30STE69 5 snh 11917
121281 Milvus migrans Milano negro 2019-08-09 Cádiz 30STE69 60 snh 11917
121283 Milvus migrans Milano negro 2019-08-09 Cádiz 30STE69 5 snh 11917
121285 Milvus migrans Milano negro 2019-08-09 Cádiz 30STE69 50 snh 11917
121286 Milvus migrans Milano negro 2019-08-09 Cádiz 30STE69 20 snh 11917
121288 Milvus migrans Milano negro 2019-08-10 Cádiz 30STF80 250 fjnq01
121289 Milvus migrans Milano negro 2019-08-10 Cádiz 30STF80 80 fjnq01
121291 Milvus migrans Milano negro 2019-08-10 Cádiz 30STF80 75 fjnq01
121292 Milvus migrans Milano negro 2019-08-10 Cádiz 30STF80 15 fjnq01
121304 Milvus migrans Milano negro 2019-08-10 Cádiz 30STE69 50 snh 11918
121308 Milvus migrans Milano negro 2019-08-10 Cádiz 30STE69 37 snh 11918
121309 Milvus migrans Milano negro 2019-08-10 Cádiz 30STE69 38 snh 11918
121311 Milvus migrans Milano negro 2019-08-10 Cádiz 30STE69 10 snh 11918
121317 Milvus migrans Milano negro 2019-08-10 Cádiz 30STE69 40 snh 11918
121318 Milvus migrans Milano negro 2019-08-10 Cádiz 30STE69 120 snh 11918
121319 Milvus migrans Milano negro 2019-08-10 Cádiz 30STE69 73 snh 11918
121320 Milvus migrans Milano negro 2019-08-10 Cádiz 30STE69 30 snh 11918
121334 Milvus migrans Milano negro 2019-08-11 Cádiz 30STF80 150 fjnq01
121335 Milvus migrans Milano negro 2019-08-11 Cádiz 30STF80 150 fjnq01
121336 Milvus migrans Milano negro 2019-08-11 Cádiz 30STF80 150 fjnq01
121337 Milvus migrans Milano negro 2019-08-11 Cádiz 30STE89 40 fjnq01
121338 Milvus migrans Milano negro 2019-08-11 Cádiz 30STE89 15 fjnq01
121339 Milvus migrans Milano negro 2019-08-11 Guadalajara 30TVK89 11 miguel hernandez
121341 Milvus migrans Milano negro 2019-08-11 Guadalajara 30TVK89 11 miguel hernandez
121342 Milvus migrans Milano negro 2019-08-11 Guadalajara 30TVK89 11 miguel hernandez
121402 Milvus migrans Milano negro 2019-08-12 Cádiz 30STE68 150 snh 11919
121403 Milvus migrans Milano negro 2019-08-12 Cádiz 30STE68 150 snh 11919
121404 Milvus migrans Milano negro 2019-08-12 Cádiz 30STE68 100 snh 11919
121405 Milvus migrans Milano negro 2019-08-12 Cádiz 30STE68 275 snh 11919
121406 Milvus migrans Milano negro 2019-08-12 Cádiz 30STE68 150 snh 11919
121407 Milvus migrans Milano negro 2019-08-12 Cádiz 30STE68 20 snh 11919
121408 Milvus migrans Milano negro 2019-08-12 Cádiz 30STE68 20 snh 11919
121409 Milvus migrans Milano negro 2019-08-12 Cádiz 30STE68 14 snh 11919
121439 Milvus migrans Milano negro 2019-08-13 Cádiz 30STE59 2 snh 11920
121440 Milvus migrans Milano negro 2019-08-13 Cádiz 30STE59 200 snh 11920
121441 Milvus migrans Milano negro 2019-08-13 Cádiz 30STE59 350 snh 11920
121442 Milvus migrans Milano negro 2019-08-13 Cádiz 30STE59 40 snh 11920
121443 Milvus migrans Milano negro 2019-08-13 Cádiz 30STE59 100 snh 11920
121444 Milvus migrans Milano negro 2019-08-13 Cádiz 30STE59 60 snh 11920
121461 Milvus migrans Milano negro 2019-08-14 Cádiz 30STE59 3 snh 11921
121462 Milvus migrans Milano negro 2019-08-14 Cádiz 30STE59 1 snh 11921
121463 Milvus migrans Milano negro 2019-08-14 Cádiz 30STE59 2 snh 11921
121464 Milvus migrans Milano negro 2019-08-14 Cádiz 30STE59 2 snh 11921
121465 Milvus migrans Milano negro 2019-08-14 Cádiz 30STE59 1 snh 11921
121468 Milvus migrans Milano negro 2019-08-14 Cádiz 30STE59 130 snh 11921
121469 Milvus migrans Milano negro 2019-08-14 Cádiz 30STE59 300 snh 11921
121470 Milvus migrans Milano negro 2019-08-14 Cádiz 30STE59 60 snh 11921
121487 Milvus migrans Milano negro 2019-08-15 Cádiz 30STE59 25 snh 11922
121488 Milvus migrans Milano negro 2019-08-15 Cádiz 30STE59 2 snh 11922
121489 Milvus migrans Milano negro 2019-08-15 Cádiz 30STE59 2 snh 11922
121490 Milvus migrans Milano negro 2019-08-15 Cádiz 30STE59 70 snh 11922
121491 Milvus migrans Milano negro 2019-08-15 Cádiz 30STE59 200 snh 11922
121492 Milvus migrans Milano negro 2019-08-15 Cádiz 30STE59 300 snh 11922
121493 Milvus migrans Milano negro 2019-08-15 Cádiz 30STE59 200 snh 11922
121509 Milvus migrans Milano negro 2019-08-16 Cádiz 30STE59 300 snh 11923
121511 Milvus migrans Milano negro 2019-08-16 Cádiz 30STE59 260 snh 11923
121512 Milvus migrans Milano negro 2019-08-16 Cádiz 30STE59 20 snh 11923
121513 Milvus migrans Milano negro 2019-08-16 Cádiz 30STE59 50 snh 11923
121514 Milvus migrans Milano negro 2019-08-16 Cádiz 30STE59 150 snh 11923
121515 Milvus migrans Milano negro 2019-08-16 Cádiz 30STE59 140 snh 11923
121516 Milvus migrans Milano negro 2019-08-16 Cádiz 30STE59 500 snh 11923
121517 Milvus migrans Milano negro 2019-08-16 Cádiz 30STE59 150 snh 11923
121534 Milvus migrans Milano negro 2019-08-17 Cádiz 30STE59 30 snh 11924
121545 Milvus migrans Milano negro 2019-08-17 Cádiz 30STE59 25 snh 11924
121546 Milvus migrans Milano negro 2019-08-17 Cádiz 30STE59 150 snh 11924
121547 Milvus migrans Milano negro 2019-08-17 Cádiz 30STE59 30 snh 11924
121548 Milvus migrans Milano negro 2019-08-17 Cádiz 30STE59 75 snh 11924
121549 Milvus migrans Milano negro 2019-08-17 Cádiz 30STE59 300 snh 11924
121550 Milvus migrans Milano negro 2019-08-18 Cádiz 30STE69 3 snh 11925
121551 Milvus migrans Milano negro 2019-08-18 Cádiz 30STE69 25 snh 11925
121552 Milvus migrans Milano negro 2019-08-18 Cádiz 30STE69 100 snh 11925
121553 Milvus migrans Milano negro 2019-08-18 Cádiz 30STE69 10 snh 11925
121554 Milvus migrans Milano negro 2019-08-18 Cádiz 30STE69 42 snh 11925
121560 Milvus migrans Milano negro 2019-08-18 Cádiz 30STE69 80 snh 11925
121561 Milvus migrans Milano negro 2019-08-19 Cádiz 30STF80 150 fjnq01
121581 Milvus migrans Milano negro 2019-08-20 Cádiz 30STE68 1 snh 11927
121582 Milvus migrans Milano negro 2019-08-20 Cádiz 30STE68 60 snh 11927
121680 Milvus migrans Milano negro 2019-08-26 Tetuán 30STE87 3700 rachid
121685 Milvus migrans Milano negro 2019-08-27 Tetuán 30STE87 4153 rachid
121977 Milvus migrans Milano negro 2019-09-07 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
121993 Milvus migrans Milano negro 2019-09-08 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
122013 Milvus migrans Milano negro 2019-09-11 Cádiz 30STE69 6 jotaeme
122035 Milvus migrans Milano negro 2019-09-14 Cádiz 30STF70 2 pacopa
122454 Milvus migrans Milano negro 2019-09-23 Murcia 30SXH64 3 pacopa
122601 Milvus migrans Milano negro 2019-09-11 Tetuán 30STE87 112 rachid
122610 Milvus migrans Milano negro 2019-09-19 Tetuán 30STE87 135 rachid
122623 Milvus migrans Milano negro 2019-09-24 Tetuán 30STE87 64 rachid
122639 Milvus migrans Milano negro 2019-09-16 Tetuán 30STE87 46 rachid
122661 Milvus migrans Milano negro 2019-09-26 Cádiz 30STE68 1 jotaeme
122665 Milvus migrans Milano negro 2019-09-26 Cádiz 30STE69 3 jotaeme
122973 Milvus migrans Milano negro 2019-09-27 Tetuán 30STE87 68 rachid
123831 Milvus migrans Milano negro 2019-10-12 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123833 Milvus migrans Milano negro 2019-10-12 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123936 Milvus migrans Milano negro 2019-10-15 Tetuán 30STE87 1 rachid
123949 Milvus migrans Milano negro 2019-10-16 Tetuán 30STE87 1 rachid
122611 Milvus milvus Milano real 2019-09-19 Tetuán 30STE87 1 rachid
122629 Milvus milvus Milano real 2019-09-24 Tetuán 30STE87 1 rachid
122945 Milvus milvus Milano real 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
123293 Milvus milvus Milano real 2019-09-30 Tetuán 30STE87 1 rachid
120373 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1 pacopa 11898
120539 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-07-26 Cádiz 30STE69 1 pacopa
120571 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-07-28 Cádiz 30STE59 1 ica00023
120591 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-07-28 Cádiz 30STE59 1 pacopa
120820 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-07-31 Cádiz 30STE59 1 miguel hernandez 11908
120837 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-07-31 Cádiz 30STE59 1 ica00023 11908
120838 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-07-31 Cádiz 30STE59 1 ica00023 11908
121425 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-08-13 Cádiz 30STE59 1 snh 11920
121426 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-08-13 Cádiz 30STE59 1 snh 11920
121438 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-08-13 Cádiz 30STE59 2 snh 11920
121459 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-08-14 Cádiz 30STE59 2 snh 11921
121467 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-08-14 Cádiz 30STE59 1 snh 11921
121495 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-08-15 Cádiz 30STE59 1 snh 11922
121528 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-08-16 Cádiz 30STE59 3 snh 11923
121531 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-08-17 Cádiz 30STE59 2 snh 11924
121688 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-08-27 Tetuán 30STE87 23 rachid
121974 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-09-07 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
121990 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-09-08 Cádiz 30STF81 4 fjnq01
122595 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-09-10 Tetuán 30STE87 11 rachid
122603 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-09-11 Tetuán 30STE87 21 rachid
122612 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-09-19 Tetuán 30STE87 54 rachid
122633 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-09-16 Tetuán 30STE87 4 rachid
122975 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-09-27 Tetuán 30STE87 4 rachid
123939 Neophron percnopterus Alimoche común 2019-10-15 Tetuán 30STE87 1 rachid
120346 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-07-21 Cádiz 30STE59 19 pacopa 11898
120397 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-07-23 Cádiz 30STE69 1 javiho 11899
120399 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-07-23 Cádiz 30STE69 1 javiho 11899
120432 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-07-24 Cádiz 30STE69 2 javiho 11900
120460 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-07-24 Cádiz 30STE69 4 ica00023 11900
120469 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-07-25 Cádiz 30STE69 5 ica00023 11901
120508 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-07-26 Cádiz 30STE69 7 miguel hernandez 11902
120511 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-07-26 Cádiz 30STE69 18 miguel hernandez 11902
120538 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-07-26 Cádiz 30STE69 3 pacopa
120542 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-07-27 Cádiz 30STE69 6 miguel hernandez 11903
120567 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-07-28 Cádiz 30STE59 17 miguel hernandez 11904
120688 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-07-29 Cádiz 30STE69 9 pacopa 11905
120816 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-07-31 Cádiz 30STE59 12 miguel hernandez 11908
120955 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-08-01 Cádiz 30STE68 3 ica00023
121050 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-08-01 Cádiz 30STE59 2 pacopa 11909
121056 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-08-02 Cádiz 30STE69 4 miguel hernandez 11910
121057 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-08-02 Cádiz 30STE69 12 miguel hernandez 11910
121186 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-08-06 Cádiz 30STE69 26 miguel hernandez 11914
121352 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-08-11 Tetuán 30STE87 10 rachid
121424 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-08-13 Cádiz 30STE59 40 snh 11920
121595 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-08-24 Lérida 31TCG67 3 mdr001
121596 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-08-24 Lérida 31TCG67 18 mdr001
121754 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-08-31 Teruel 30SXK82 3 pacopa
121989 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-08 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
122016 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-11 Cádiz 30STE69 8 jotaeme
122034 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-14 Cádiz 30STF70 9 pacopa
122091 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-15 Granada 30SVG73 5 pacopa
122092 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-15 Granada 30SVG73 4 pacopa
122100 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-15 Granada 30SVG73 1 pacopa
122110 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-15 Granada 30SVG73 3 pacopa
122606 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-11 Tetuán 30STE87 7 rachid
122613 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-19 Tetuán 30STE87 7 rachid
122631 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-24 Tetuán 30STE87 7 rachid
122634 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-16 Tetuán 30STE87 3 rachid
122980 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
123022 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-29 Murcia 30SWH82 6 pacopa
123023 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-29 Murcia 30SWH82 12 pacopa
123024 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-29 Murcia 30SWH82 4 pacopa
123025 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-29 Murcia 30SWH82 2 pacopa
123042 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-29 Murcia 30SWH73 1 pacopa
123043 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-29 Murcia 30SWH73 2 pacopa
123061 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-29 Murcia 30SWH73 3 mdr001
123066 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-29 Murcia 30SWH83 1 pacopa
123215 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-30 Murcia 30SWG79 9 pacopa
123231 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-30 Murcia 30SWG89 5 pacopa
123242 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123265 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-30 Murcia 30SWG98 3 pacopa
123266 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-30 Murcia 30SWG98 1 pacopa
123288 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-30 Tetuán 30STE87 45 rachid
123555 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-10-07 Tetuán 30STE87 65 rachid
123562 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-30 Murcia 30SWG98 15 pacopa
123564 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-30 Murcia 30SWG88 3 pacopa
123566 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-10-09 Murcia 30SWH51 6 pacopa
123570 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-09-30 Murcia 30SWG98 3 pacopa
123590 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-10-09 Cádiz 30STF81 3 jotaeme
123742 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-08-24 Lérida 31TCG67 3 pacopa
123743 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-08-24 Lérida 31TCG67 18 pacopa
123903 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-10-13 Ciudad Real 30SUH49 110 ica00023
123935 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-10-15 Tetuán 30STE87 1023 rachid
123944 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-10-16 Tetuán 30STE87 85 rachid
120349 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-21 Cádiz 30STE59 4 pacopa 11898
120364 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-21 Cádiz 30STE59 2 pacopa 11898
120365 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-21 Cádiz 30STE59 2 pacopa 11898
120398 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-23 Cádiz 30STE69 1 javiho 11899
120404 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-23 Cádiz 30STE69 1 javiho 11899
120458 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-24 Cádiz 30STE69 1 ica00023 11900
120474 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-25 Cádiz 30STE69 2 javiho 11901
120502 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-26 Cádiz 30STE69 1 ica00023
120527 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-26 Cádiz 30STE69 1 ica00023
120541 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-27 Cádiz 30STE69 1 ica00023 11903
120568 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-28 Cádiz 30STE59 1 miguel hernandez 11904
120709 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-29 Cádiz 30STE69 1 ica00023
120757 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-30 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11906
120759 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-30 Cádiz 30STE69 1 ica00023 11906
120814 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-07-31 Cádiz 30STE59 1 miguel hernandez 11908
120998 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-01 Cádiz 30STE59 5 pacopa 11909
121032 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-01 Cádiz 30STE59 1 pacopa 11909
121041 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-01 Cádiz 30STF70 1 miguel hernandez
121082 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-03 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11911
121142 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-04 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez
121160 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-05 Cádiz 30STE69 1 libertad70 11913
121172 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-05 Cádiz 30STE69 2 libertad70 11913
121184 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-06 Cádiz 30STE69 1 snh 11914
121202 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-06 Cádiz 30STE69 1 snh 11914
121206 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-06 Cádiz 30STE69 1 snh 11914
121226 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-07 Cádiz 30STE69 2 snh 11915
121234 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-07 Cádiz 30STE69 1 snh 11915
121240 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-08 Cádiz 30STE69 2 snh 11916
121242 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-08 Cádiz 30STE69 3 snh 11916
121250 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-08 Cádiz 30STE69 1 snh 11916
121305 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-10 Cádiz 30STE69 2 snh 11918
121378 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-11 Madrid 30TVK78 1 miguel hernandez
121428 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-13 Cádiz 30STE59 2 snh 11920
121455 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-14 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
121458 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-14 Cádiz 30STE59 1 snh 11921
121510 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-16 Cádiz 30STE59 3 snh 11923
121541 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-17 Cádiz 30STE59 1 snh 11924
121683 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-26 Tetuán 30STE87 32 rachid
121686 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-27 Tetuán 30STE87 107 rachid
121781 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-08-31 Murcia 30SXH46 2 pacopa
122020 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-11 Cádiz 30STE69 1 jotaeme
122103 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-15 Granada 30SVG73 1 pacopa
122104 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-15 Granada 30SVG73 1 pacopa
122105 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-15 Granada 30SVG73 2 pacopa
122109 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-15 Granada 30SVG73 6 pacopa
122382 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-22 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122387 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-22 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122593 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-10 Tetuán 30STE87 120 rachid
122602 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-11 Tetuán 30STE87 425 rachid
122614 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-19 Tetuán 30STE87 1022 rachid
122627 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-24 Tetuán 30STE87 1502 rachid
122637 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-16 Tetuán 30STE87 860 rachid
122644 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-23 Murcia 30SXH68 1 pacopa
122663 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-26 Cádiz 30STE68 1 jotaeme
122666 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-26 Cádiz 30STE69 7 jotaeme
122969 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-27 Tetuán 30STE87 675 rachid
123029 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-29 Badajoz 30SUH29 1 ica00023
123068 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-29 Murcia 30SWH83 1 pacopa
123102 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-29 Murcia 30SXH03 1 pacopa
123172 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-30 Murcia 30SWH50 1 pacopa
123290 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-09-30 Tetuán 30STE87 351 rachid
123510 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-10-06 Cádiz 30STF31 1 fjnq01
123557 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-10-07 Tetuán 30STE87 25 rachid
123937 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-10-15 Tetuán 30STE87 33 rachid
123946 Circaetus gallicus Culebrera europea 2019-10-16 Tetuán 30STE87 6 rachid
120600 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-07-28 Cádiz 30STF31 1 miguel hernandez
120601 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-07-28 Cádiz 30STF31 1 miguel hernandez
121518 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-08-16 Cádiz 30STE59 1 snh 11923
121802 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-09-01 Toledo 30SVJ57 1 oskitar
121966 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-09-07 Cádiz 30STF42 2 fjnq01
121978 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-09-07 Cádiz 30STF41 2 fjnq01
121979 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-09-07 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
122607 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-09-11 Tetuán 30STE87 1 rachid
122626 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-09-24 Tetuán 30STE87 1 rachid
122976 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-09-27 Tetuán 30STE87 5 rachid
122977 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-09-28 Tetuán 30STE87 2 rachid
123497 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-10-05 Murcia 30SXH51 1 pacopa
123509 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-10-06 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
123513 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-10-06 Cádiz 30STF41 2 fjnq01
123832 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-10-12 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123909 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
123910 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
123917 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
123925 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-10-13 Alicante 30SXH92 2 pacopa
123952 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-10-16 Tetuán 30STE87 1 rachid
122361 Circus cyaneus Aguilucho pálido 2019-09-21 Murcia 30SXH61 1 pacopa 11928
122608 Circus macrourus Aguilucho papialbo 2019-09-11 Tetuán 30STE87 1 rachid
120344 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1 pacopa 11898
120348 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1 pacopa 11898
120559 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-07-27 Cádiz 30STE69 2 miguel hernandez
120597 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-07-28 Cádiz 30STF50 1 miguel hernandez
120813 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-07-31 Cádiz 30STE59 1 miguel hernandez 11908
120954 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-08-01 Cádiz 30STE59 2 pacopa 11909
121256 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-08-08 Cádiz 30STE69 1 snh 11916
121427 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-08-13 Cádiz 30STE59 1 snh 11920
121436 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-08-13 Cádiz 30STE59 1 snh 11920
121437 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-08-13 Cádiz 30STE59 1 snh 11920
121457 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-08-14 Cádiz 30STE59 1 snh 11921
121496 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-08-15 Cádiz 30STE59 2 snh 11922
121497 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-08-15 Cádiz 30STE59 1 snh 11922
121529 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-08-16 Cádiz 30STE59 3 snh 11923
121530 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-08-17 Cádiz 30STE59 2 snh 11924
121532 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-08-17 Cádiz 30STE59 1 snh 11924
121968 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-09-07 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
122108 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-09-15 Granada 30SVG73 1 pacopa
122193 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-09-17 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122210 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-09-17 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122364 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-09-21 Murcia 30SXH61 2 pacopa 11928
122636 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-09-16 Tetuán 30STE87 1 rachid
122967 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-09-27 Tetuán 30STE87 1 rachid
123556 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2019-10-07 Tetuán 30STE87 2 rachid
121380 Accipiter nisus Gavilán común 2019-08-11 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
121814 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-02 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121994 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-08 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
122017 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-11 Cádiz 30STE69 1 jotaeme
122207 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-17 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122355 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 1 pacopa 11928
122359 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 1 pacopa 11928
122365 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 1 pacopa 11928
122498 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-23 Murcia 30SXH77 1 pacopa
122524 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-23 Albacete 30SXH68 1 pacopa
122598 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-10 Tetuán 30STE87 8 rachid
122604 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-11 Tetuán 30STE87 24 rachid
122628 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-24 Tetuán 30STE87 80 rachid
122641 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-16 Tetuán 30STE87 17 rachid
122974 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-27 Tetuán 30STE87 16 rachid
122989 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
123291 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-30 Tetuán 30STE87 71 rachid
123559 Accipiter nisus Gavilán común 2019-10-07 Tetuán 30STE87 6 rachid
123576 Accipiter nisus Gavilán común 2019-09-29 Murcia 30SWH92 1 pacopa
123948 Accipiter nisus Gavilán común 2019-10-16 Tetuán 30STE87 2 rachid
120461 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-07-24 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
121140 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-08-04 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez
121141 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-08-04 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez
121481 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-08-15 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
121936 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-09-04 Murcia 30SXG56 1 pacopa
122465 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-09-23 Murcia 30SXH54 1 pacopa
123106 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-09-29 Murcia 30SWH92 1 pacopa
123505 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-10-06 Cádiz 30STF41 2 fjnq01
123942 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-10-15 Tetuán 30STE87 1 rachid
123950 Buteo rufinus Busardo moro 2019-10-16 Tetuán 30STE87 2 rachid
121538 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 2019-08-17 Cádiz 30STE59 1 snh 11924
122632 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 2019-09-24 Tetuán 30STE87 1 rachid
122965 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 2019-09-27 Tetuán 30STE87 1 rachid
123504 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 2019-10-06 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
123943 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 2019-10-15 Tetuán 30STE87 2 rachid
122517 Aquila chrysaetos Águila real 2019-09-23 Albacete 30SXH68 1 pacopa
123040 Aquila chrysaetos Águila real 2019-09-29 Murcia 30SWH83 2 pacopa
123056 Aquila chrysaetos Águila real 2019-09-29 Murcia 30SWH62 1 pacopa
123060 Aquila chrysaetos Águila real 2019-09-29 Murcia 30SWH73 1 mdr001
120350 Aquila pennata Águila calzada 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1 javiho 11898
120359 Aquila pennata Águila calzada 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1 javiho 11898
120383 Aquila pennata Águila calzada 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1 javiho 11898
120507 Aquila pennata Águila calzada 2019-07-26 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11902
120512 Aquila pennata Águila calzada 2019-07-26 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11902
120572 Aquila pennata Águila calzada 2019-07-28 Cádiz 30STE59 1 ica00023
120818 Aquila pennata Águila calzada 2019-07-31 Cádiz 30STE59 1 miguel hernandez 11908
120825 Aquila pennata Águila calzada 2019-07-31 Cádiz 30STE59 1 miguel hernandez 11908
120985 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-01 Cádiz 30STE59 3 pacopa 11909
121083 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-03 Cádiz 30STE69 1 pacopa 11911
121088 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-03 Cádiz 30STE69 3 pacopa 11911
121105 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-03 Cádiz 30STE69 1 pacopa 11911
121127 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-04 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11912
121138 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-04 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11912
121162 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-05 Cádiz 30STE69 1 libertad70 11913
121165 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-05 Cádiz 30STE69 1 javiho 11913
121170 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-05 Cádiz 30STE69 1 libertad70 11913
121185 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-06 Cádiz 30STE69 2 snh 11914
121220 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-07 Cádiz 30STE69 2 snh 11915
121248 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-08 Cádiz 30STE69 1 snh 11916
121277 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-09 Cádiz 30STE69 1 snh 11917
121278 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-09 Cádiz 30STE69 1 snh 11917
121310 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-10 Cádiz 30STE69 4 snh 11918
121377 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 2 javiho
121429 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-13 Cádiz 30STE59 2 snh 11920
121450 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-14 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
121466 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-14 Cádiz 30STE59 1 snh 11921
121474 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-15 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
121507 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-16 Cádiz 30STE59 1 snh 11923
121533 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-17 Cádiz 30STE59 1 snh 11924
121539 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-17 Cádiz 30STE59 2 snh 11924
121540 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-17 Cádiz 30STE59 1 snh 11924
121555 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-18 Cádiz 30STE69 1 snh 11925
121556 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-18 Cádiz 30STE69 1 snh 11925
121682 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-26 Tetuán 30STE87 47 rachid
121687 Aquila pennata Águila calzada 2019-08-27 Tetuán 30STE87 123 rachid
121800 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-01 Granada 30SVG21 1 oskitar
121913 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-04 Murcia 30SXG57 1 pacopa
121967 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-07 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
121988 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-08 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
121991 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-08 Cádiz 30STF81 85 fjnq01
122014 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-11 Cádiz 30STE69 1 jotaeme
122063 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-15 Málaga 30SUF66 1 pacopa
122082 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-15 Granada 30SVG21 1 pacopa
122096 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-15 Granada 30SVG73 1 pacopa
122099 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-15 Granada 30SVG73 1 pacopa
122101 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-15 Granada 30SVG73 2 pacopa
122102 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-15 Granada 30SVG73 1 pacopa
122196 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-17 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122341 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-20 Cádiz 30STE79 1 jotaeme
122357 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-21 Murcia 30SXH61 2 pacopa 11928
122372 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-21 Murcia 30SXH61 1 pacopa 11928
122592 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-10 Tetuán 30STE87 387 rachid
122600 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-11 Tetuán 30STE87 456 rachid
122615 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-19 Tetuán 30STE87 765 rachid
122625 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-24 Tetuán 30STE87 658 rachid
122638 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-16 Tetuán 30STE87 422 rachid
122662 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-26 Cádiz 30STE68 2 jotaeme
122970 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-27 Tetuán 30STE87 322 rachid
123067 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-29 Murcia 30SWH83 1 pacopa
123289 Aquila pennata Águila calzada 2019-09-30 Tetuán 30STE87 623 rachid
123458 Aquila pennata Águila calzada 2019-10-05 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123462 Aquila pennata Águila calzada 2019-10-05 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123495 Aquila pennata Águila calzada 2019-10-05 Murcia 30SXH51 2 pacopa
123508 Aquila pennata Águila calzada 2019-10-06 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
123558 Aquila pennata Águila calzada 2019-10-07 Tetuán 30STE87 14 rachid
123593 Aquila pennata Águila calzada 2019-10-10 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
123906 Aquila pennata Águila calzada 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
123938 Aquila pennata Águila calzada 2019-10-15 Tetuán 30STE87 11 rachid
123945 Aquila pennata Águila calzada 2019-10-16 Tetuán 30STE87 4 rachid
121052 Aquila fasciata Águila perdicera 2019-08-01 Cádiz 30STE59 2 pacopa 11909
121053 Aquila fasciata Águila perdicera 2019-08-01 Cádiz 30STE59 2 pacopa 11909
121748 Aquila fasciata Águila perdicera 2019-08-30 Granada 30SVG01 2 oskitar
122616 Aquila fasciata Águila perdicera 2019-09-19 Tetuán 30STE87 2 rachid
121178 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-08-06 Cádiz 30STE69 1 snh 11914
121192 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-08-06 Cádiz 30STE69 1 snh 11914
121353 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 1 javiho
122617 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-09-19 Tetuán 30STE87 1 rachid
122643 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-09-21 Tetuán 30STE87 1 rachid
122944 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
122994 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
123294 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-09-30 Tetuán 30STE87 1 rachid
120445 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-07-24 Cádiz 30STE69 2 javiho 11900
120491 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-07-25 Cádiz 30STF70 2 pacopa
120556 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-07-27 Cádiz 30STE69 4 ica00023
120560 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-07-27 Cádiz 30STE69 5 ica00023
120569 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-07-28 Cádiz 30STE59 1 miguel hernandez 11904
120775 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-07-30 Cádiz 30STE68 8 miguel hernandez
120780 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-07-30 Cádiz 30STE68 2 miguel hernandez
120789 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-07-30 Cádiz 30STE68 7 pacopa
120790 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-07-30 Cádiz 30STE68 7 pacopa
120806 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-07-31 Cádiz 30STF70 4 pacopa
120815 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-07-31 Cádiz 30STE59 4 miguel hernandez 11908
122032 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-09-14 Cádiz 30STF70 2 pacopa
122040 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-09-15 Cádiz 30STF70 3 pacopa
122618 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-09-19 Tetuán 30STE87 12 rachid
122642 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-09-16 Tetuán 30STE87 6 rachid
123218 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-09-30 Murcia 30SWG79 1 pacopa
120345 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1 pacopa 11898
120677 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-07-29 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11905
120679 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-07-29 Cádiz 30STE69 1 pacopa 11905
120748 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-07-29 Cádiz 30STF80 1 javiho 11907
120834 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-07-31 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
120956 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-08-01 Cádiz 30STE59 1 pacopa 11909
121215 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-08-06 Ciudad Real 30SUH49 2 ica00023
121269 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-08-08 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121793 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-08-31 Murcia 30SXH43 1 pacopa
121828 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-03 Murcia 30SXG77 1 pacopa
121840 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-03 Murcia 30SXG75 1 pacopa
121976 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-07 Cádiz 30STF41 3 fjnq01
122083 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-15 Cádiz 30STF91 1 fjnq01
122111 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-15 Granada 30SVG73 1 pacopa
122191 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-17 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122344 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-21 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122346 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-21 Murcia 30SXH61 2 pacopa
122395 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 1 jotaeme
122587 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-25 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122620 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-24 Tetuán 30STE87 1 rachid
122655 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-26 Cádiz 30STE68 2 jotaeme
122862 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-27 Murcia 30SXH14 1 pacopa
122897 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-27 Murcia 30SWH92 1 pacopa
122899 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-27 Murcia 30SWH92 1 pacopa
122905 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-27 Cádiz 30STF45 1 jotaeme
122958 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-28 Murcia 30SXH02 4 pacopa
122983 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
122984 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
122987 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-28 Murcia 30SXH02 3 pacopa
122990 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
123052 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-29 Murcia 30SWH72 1 pacopa
123059 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-29 Murcia 30SWH72 1 pacopa
123183 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123225 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-30 Murcia 30SWG89 1 pacopa
123235 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-30 Murcia 30SWH80 1 pacopa
123236 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-30 Murcia 30SWH80 1 pacopa
123245 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-30 Murcia 30SWH90 1 pacopa
123254 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-30 Murcia 30SWG99 1 pacopa
123258 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-30 Murcia 30SWG99 1 pacopa
123280 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-30 Murcia 30SXG09 1 pacopa
123318 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-10-01 Murcia 30SXG09 1 pacopa
123452 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-10-05 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123466 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-10-05 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123481 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-10-05 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123486 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-10-05 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123503 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-10-05 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123512 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-10-06 Cádiz 30STF31 3 fjnq01
123572 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123734 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-08-24 Andorra 31TCH71 1 pacopa
123799 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-10-12 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123817 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-10-12 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123844 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-10-12 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122619 Falco eleonorae Halcón de Eleonora 2019-09-19 Tetuán 30STE87 1 rachid
122630 Falco peregrinus Halcón peregrino 2019-09-24 Tetuán 30STE87 1 rachid
123519 Falco peregrinus Halcón peregrino 2019-10-06 Cádiz 30STF30 1 fjnq01
123951 Falco peregrinus Halcón peregrino 2019-10-16 Tetuán 30STE87 1 rachid
121996 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-09-08 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121997 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-09-08 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121999 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-09-08 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122001 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-09-08 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122170 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-09-16 Cádiz 29SQA56 2 jotaeme
122185 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-09-17 Murcia 30SXH51 4 pacopa
122186 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-09-17 Murcia 30SXH51 4 pacopa
123871 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 9 pacopa
123887 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 3 pacopa
123896 Porphyrio porphyrio Calamón común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
123898 Porphyrio porphyrio Calamón común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
123926 Porphyrio porphyrio Calamón común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
123930 Porphyrio porphyrio Calamón común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
121033 Fulica atra Focha común 2019-08-01 Cádiz 30STF70 24 javiho
121664 Fulica atra Focha común 2019-08-27 Murcia 30SXH62 5 pacopa
121665 Fulica atra Focha común 2019-08-27 Murcia 30SXH62 10 pacopa
121870 Fulica atra Focha común 2019-09-03 Murcia 30SXH61 112 pacopa
121876 Fulica atra Focha común 2019-09-03 Murcia 30SXH61 10 pacopa
122073 Fulica atra Focha común 2019-09-15 Cádiz 30STF91 2 fjnq01
122160 Fulica atra Focha común 2019-09-16 Cádiz 29SQA56 22 jotaeme
122184 Fulica atra Focha común 2019-09-17 Murcia 30SXH51 12 pacopa
122391 Fulica atra Focha común 2019-09-22 Murcia 30SXH61 7 pacopa
122849 Fulica atra Focha común 2019-09-27 Albacete 30SXH25 10 pacopa
123496 Fulica atra Focha común 2019-10-05 Murcia 30SXH51 25 pacopa
123875 Fulica atra Focha común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 4 pacopa
123886 Fulica atra Focha común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 75 pacopa
123892 Fulica atra Focha común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 4 pacopa
123908 Fulica atra Focha común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 100 pacopa
123874 Fulica cristatat Focha moruna 2019-10-13 Alicante 30SXH92 3 pacopa
123876 Fulica cristatat Focha moruna 2019-10-13 Alicante 30SXH92 2 pacopa
123888 Fulica cristatat Focha moruna 2019-10-13 Alicante 30SXH92 4 pacopa
122822 Otis tarda Avutarda común 2019-09-27 Murcia 30SXH67 9 pacopa
120828 Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático 2019-07-31 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
121401 Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático 2019-08-12 Cádiz 30STE68 7 snh 11919
121566 Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático 2019-08-19 Cádiz 30STE68 1 snh 11926
121592 Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático 2019-08-23 Cádiz 30STF80 7 fjnq01
122228 Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático 2019-09-18 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
120627 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 2 miguel hernandez
120662 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 75 miguel hernandez
120850 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-07-31 Cádiz 30STF30 5 miguel hernandez
121367 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-08-11 Huelva 29SQA38 50 javiho
121970 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-09-07 Cádiz 30STF31 4 fjnq01
122231 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-09-18 Cádiz 30STF80 5 jotaeme
123515 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-10-06 Cádiz 30STF30 9 fjnq01
123524 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-10-06 Cádiz 30STF30 43 fjnq01
123895 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 50 pacopa
123897 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 8 pacopa
123954 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-09-04 Murcia 30SXG77 3 pacopa
123520 Recurvirostra avosetta Avoceta común 2019-10-06 Cádiz 30STF30 13 fjnq01
122173 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 2019-09-16 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122251 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 2019-09-18 Murcia 30SXH61 3 pacopa
123797 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 2019-10-11 Murcia 30SXH60 1 pacopa
120867 Charadrius dubius Chorlitejo chico 2019-07-31 Cádiz 30STF30 2 ica00023
121971 Charadrius dubius Chorlitejo chico 2019-09-07 Cádiz 30STF31 7 fjnq01
122257 Charadrius dubius Chorlitejo chico 2019-09-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
120857 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 2019-07-31 Cádiz 30STF30 10 miguel hernandez
120980 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 2019-08-01 Cádiz 30STF80 2 miguel hernandez
121370 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 2 javiho
122030 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 2019-09-13 Cádiz 30STF80 1 pacopa
122545 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 2019-09-23 Cádiz 30STE69 20 jotaeme
123953 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 2019-09-04 Murcia 30SXG77 5 pacopa
120860 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 2019-07-31 Cádiz 30STF40 2 javiho
121369 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 1 javiho
123538 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 2019-10-06 Cádiz 30STF30 2 fjnq01
123539 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 2019-10-06 Cádiz 30STF30 85 fjnq01
122570 Charadrius morinellus Chorlito carambolo 2019-09-23 Cádiz 30STE69 3 jotaeme
123913 Vanellus vanellus Avefría europea 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
122148 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 4 jotaeme
122541 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2019-09-23 Cádiz 30STE69 12 jotaeme
122669 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2019-09-26 Cádiz 30STE69 7 jotaeme
123518 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2019-10-06 Cádiz 30STF40 2 fjnq01
123534 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2019-10-06 Cádiz 30STF30 3 fjnq01
121376 Calidris minuta Correlimos menudo 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 2 javiho
120869 Calidris ferruginea Correlimos zarapitín 2019-07-31 Cádiz 30STF30 11 javiho
120871 Calidris ferruginea Correlimos zarapitín 2019-07-31 Cádiz 30STF30 20 ica00023
121362 Calidris ferruginea Correlimos zarapitín 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 4 javiho
120870 Calidris alpina Correlimos común 2019-07-31 Cádiz 30STF30 2 javiho
121361 Calidris alpina Correlimos común 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 100 javiho
122544 Calidris alpina Correlimos común 2019-09-23 Cádiz 30STE69 2 jotaeme
123533 Calidris alpina Correlimos común 2019-10-06 Cádiz 30STF30 4 fjnq01
123531 Philomachus pugnax Combatiente 2019-10-06 Cádiz 30STF30 1 fjnq01
121973 Gallinago gallinago Agachadiza común 2019-09-07 Cádiz 30STF42 2 fjnq01
120663 Limosa limosa Aguja colinegra 2019-07-28 Cádiz 30STF41 2 miguel hernandez
120872 Limosa limosa Aguja colinegra 2019-07-31 Cádiz 30STF30 1 ica00023
121357 Limosa limosa Aguja colinegra 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 50 javiho
123521 Limosa limosa Aguja colinegra 2019-10-06 Cádiz 30STF30 32 fjnq01
121396 Numenius phaeopus Zarapito trinador 2019-08-12 Cádiz 30STE68 2 snh 11919
121568 Numenius phaeopus Zarapito trinador 2019-08-19 Cádiz 30STE68 2 snh 11926
121590 Numenius phaeopus Zarapito trinador 2019-08-20 Cádiz 30STE68 1 snh 11927
120975 Numenius arquata Zarapito real 2019-08-01 Cádiz 30STF70 1 javiho
122226 Numenius arquata Zarapito real 2019-09-18 Cádiz 30STF80 2 jotaeme
122267 Numenius arquata Zarapito real 2019-09-19 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
122539 Numenius arquata Zarapito real 2019-09-23 Cádiz 30STE69 2 jotaeme
120667 Tringa totanus Archibebe común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 3 javiho
120861 Tringa totanus Archibebe común 2019-07-31 Cádiz 30STF30 1 ica00023
120862 Tringa totanus Archibebe común 2019-07-31 Cádiz 30STF30 3 ica00023
120982 Tringa totanus Archibebe común 2019-08-01 Cádiz 30STF80 3 miguel hernandez
122232 Tringa totanus Archibebe común 2019-09-18 Cádiz 30STF80 3 jotaeme
123523 Tringa totanus Archibebe común 2019-10-06 Cádiz 30STF30 3 fjnq01
120641 Tringa nebularia Archibebe claro 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120977 Tringa nebularia Archibebe claro 2019-08-01 Cádiz 30STF80 1 miguel hernandez
123532 Tringa nebularia Archibebe claro 2019-10-06 Cádiz 30STF30 1 fjnq01
120640 Tringa ochropus Andarríos grande 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
121972 Tringa ochropus Andarríos grande 2019-09-07 Cádiz 30STF42 2 fjnq01
120664 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 miguel hernandez
120670 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2019-07-28 Cádiz 30STF41 6 miguel hernandez
120979 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2019-08-01 Cádiz 30STF80 2 miguel hernandez
121034 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2019-08-01 Cádiz 30STF70 2 miguel hernandez
121567 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 2019-08-19 Cádiz 30STE68 5 snh 11926
121589 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 2019-08-20 Cádiz 30STE68 4 snh 11927
122444 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 1 jotaeme
121808 Stercorarius parasiticus Págalo parasito 2019-09-01 Cádiz 29SQA35 1 jotaeme
121806 Stercorarius skua Págalo grande 2019-09-01 Cádiz 29SQA35 4 jotaeme
121807 Stercorarius skua Págalo grande 2019-09-01 Cádiz 29SQA35 4 jotaeme
120973 Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra 2019-08-01 Cádiz 30STE68 12 ica00023
122442 Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 1 jotaeme
120443 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-07-24 Cádiz 30STF80 15 jotaeme
120666 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-07-28 Cádiz 30STF41 3 miguel hernandez
120863 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-07-31 Cádiz 30STF30 2 ica00023
120970 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-08-01 Cádiz 30STF80 10 miguel hernandez
121366 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-08-11 Huelva 29SQA38 100 javiho
121662 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-08-27 Murcia 30SXH61 4 pacopa
121869 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-09-03 Murcia 30SXH61 25 pacopa
122510 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 12 jotaeme
123618 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-10-10 Murcia 30SXH60 51 pacopa
123927 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-10-13 Alicante 30SXH92 37 pacopa
121360 Chroicocephalus genei Gaviota picofina 2019-08-11 Huelva 29SQA38 1 javiho
121364 Chroicocephalus genei Gaviota picofina 2019-08-11 Huelva 29SQA38 50 javiho
120846 Larus audouinii Gaviota de Audouin 2019-07-31 Cádiz 30STF30 71 ica00023
121343 Larus audouinii Gaviota de Audouin 2019-08-11 Cádiz 30STE89 2 fjnq01
121365 Larus audouinii Gaviota de Audouin 2019-08-11 Huelva 29SQA38 2 javiho
121573 Larus audouinii Gaviota de Audouin 2019-08-19 Cádiz 30STE68 1 snh 11926
121811 Larus audouinii Gaviota de Audouin 2019-09-01 Cádiz 29SQA35 2 jotaeme
122540 Larus audouinii Gaviota de Audouin 2019-09-23 Cádiz 30STE69 2 jotaeme
123526 Larus audouinii Gaviota de Audouin 2019-10-06 Cádiz 30STF30 70 fjnq01
120864 Larus fuscus Gaviota sombría 2019-07-31 Cádiz 30STF30 3 ica00023
121810 Larus fuscus Gaviota sombría 2019-09-01 Cádiz 29SQA35 5 jotaeme
123527 Larus fuscus Gaviota sombría 2019-10-06 Cádiz 30STF30 4 fjnq01
120442 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-07-24 Cádiz 30STF80 6 jotaeme
120501 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-07-26 Cádiz 30STE69 2 miguel hernandez 11902
120563 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-07-27 Cádiz 30STE68 10 pacopa
120732 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-07-29 Cádiz 30STF80 50 miguel hernandez 11907
120762 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-07-30 Cádiz 30STE68 15 miguel hernandez
120772 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-07-30 Cádiz 30STE68 30 miguel hernandez
120807 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-07-31 Cádiz 30STF70 2 pacopa
120831 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-07-31 Cádiz 30STF91 20 jotaeme
120848 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-07-31 Cádiz 30STF30 2 ica00023
120967 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-01 Cádiz 30STF80 28 miguel hernandez
121199 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-06 Cádiz 30STE68 25 miguel hernandez
121324 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-10 Almería 30SWF99 22 pacopa
121328 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-10 Almería 30SWF99 5 pacopa
121331 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-10 Almería 30SWF99 2 pacopa
121345 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-11 Almería 30SWF99 2 pacopa
121373 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-11 Almería 30SWF99 9 pacopa
121381 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-11 Almería 30SWF99 5 pacopa
121399 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-12 Cádiz 30STE68 80 snh 11919
121423 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-13 Almería 30SWF99 3 pacopa
121506 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-16 Gerona 31TDG89 1 mdr001
121574 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-19 Cádiz 30STE68 50 snh 11926
121591 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-20 Cádiz 30STE68 70 snh 11927
121617 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-25 Valencia 30SYJ37 20 mdr001
121618 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-25 Valencia 30SYJ26 5 mdr001
121660 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-27 Murcia 30SXH61 10 pacopa
121809 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-01 Cádiz 29SQA35 100 jotaeme
121842 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-03 Murcia 30SXG85 30 pacopa
121844 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-03 Murcia 30SXG75 14 pacopa
121848 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-03 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121944 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-04 Murcia 30SXG56 1 pacopa
121956 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-04 Murcia 30SXG76 3 pacopa
121959 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-04 Murcia 30SXG86 1 pacopa
122012 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-11 Cádiz 30STF70 2 pacopa
122027 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-12 Cádiz 30STE68 5 jotaeme
122049 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-15 Cádiz 30STF92 3 pacopa
122051 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-15 Cádiz 30STF92 16 pacopa
122052 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-15 Málaga 30SUF02 20 pacopa
122053 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-15 Málaga 30SUF13 17 pacopa
122055 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-15 Málaga 30SUF13 11 pacopa
122057 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-15 Málaga 30SUF23 6 pacopa
122060 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-15 Málaga 30SUF43 6 pacopa
122061 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-15 Málaga 30SUF44 25 pacopa
122149 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 10 jotaeme
122513 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 23 jotaeme
122653 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-03 Murcia 30SXG75 6 pacopa
122670 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-26 Cádiz 30STE69 1 jotaeme
122737 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-26 Murcia 30SXH60 300 pacopa
122750 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-26 Murcia 30SXH60 75 pacopa
122751 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-26 Murcia 30SXH60 50 pacopa
122752 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-09-26 Murcia 30SXH60 80 pacopa
123528 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-10-06 Cádiz 30STF30 7 fjnq01
123637 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-10-10 Murcia 30SXH60 47 pacopa
123727 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-10-11 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123764 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-25 Valencia 30SYJ37 20 pacopa
123765 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-08-25 Valencia 30SYJ26 5 pacopa
123850 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-10-12 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123922 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-10-13 Alicante 30SXH92 3 pacopa
123923 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-10-13 Alicante 30SXH92 3 pacopa
120976 Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra 2019-08-01 Cádiz 30STF80 8 miguel hernandez
121355 Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 4 javiho
121354 Hydroprogne caspia Pagaza piquirroja 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 3 javiho
121410 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2019-08-12 Cádiz 30STE68 5 snh 11919
121569 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2019-08-19 Cádiz 30STE68 5 snh 11926
121798 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2019-09-01 Cádiz 29SQA35 2 jotaeme
122146 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 2 jotaeme
122151 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 2 jotaeme
122266 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2019-09-19 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
122404 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 5 jotaeme
122664 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2019-09-26 Cádiz 30STE68 15 jotaeme
123529 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2019-10-06 Cádiz 30STF30 6 fjnq01
120845 Sterna hirundo Charrán común 2019-07-31 Cádiz 30STF30 1 javiho
120847 Sterna hirundo Charrán común 2019-07-31 Cádiz 30STF30 1 ica00023
121799 Sterna hirundo Charrán común 2019-09-01 Cádiz 29SQA35 3 jotaeme
120849 Sternula albifrons Charrancito común 2019-07-31 Cádiz 30STF30 1 ica00023
121356 Sternula albifrons Charrancito común 2019-08-11 Huelva 29SQA38 4 javiho
121389 Sternula albifrons Charrancito común 2019-08-12 Almería 30SWF99 1 pacopa
121669 Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco 2019-08-27 Murcia 30SXH62 5 pacopa
121330 Pterocles alchata Ganga ibérica 2019-08-10 Ciudad Real 30SUH49 1 ica00023
120733 Columba livia Paloma bravía 2019-07-29 Cádiz 30STF80 100 miguel hernandez 11907
120942 Columba livia Paloma bravía 2019-07-31 Cádiz 30STF31 50 miguel hernandez
121623 Columba livia Paloma bravía 2019-08-25 Valencia 30SYJ13 3 mdr001
121928 Columba livia Paloma bravía 2019-09-04 Murcia 30SXG57 3 pacopa
121961 Columba livia Paloma bravía 2019-09-04 Murcia 30SXG77 3 pacopa
122041 Columba livia Paloma bravía 2019-09-15 Cádiz 30STF70 5 pacopa
122453 Columba livia Paloma bravía 2019-09-23 Murcia 30SXH64 6 pacopa
122469 Columba livia Paloma bravía 2019-09-23 Murcia 30SXH55 12 pacopa
122476 Columba livia Paloma bravía 2019-09-23 Murcia 30SXH65 8 pacopa
122525 Columba livia Paloma bravía 2019-09-23 Albacete 30SXH68 11 pacopa
122573 Columba livia Paloma bravía 2019-09-23 Albacete 30SXH17 12 pacopa
122845 Columba livia Paloma bravía 2019-09-27 Murcia 30SXH35 1 pacopa
122847 Columba livia Paloma bravía 2019-09-27 Albacete 30SXH25 5 pacopa
122857 Columba livia Paloma bravía 2019-09-27 Murcia 30SXH13 5 pacopa
122882 Columba livia Paloma bravía 2019-09-27 Murcia 30SXH13 5 pacopa
123032 Columba livia Paloma bravía 2019-09-29 Murcia 30SWH82 3 pacopa
123136 Columba livia Paloma bravía 2019-09-30 Murcia 30SWH91 5 pacopa
123259 Columba livia Paloma bravía 2019-09-30 Murcia 30SWG98 3 pacopa
123298 Columba livia Paloma bravía 2019-10-01 Murcia 30SXG09 7 pacopa
123770 Columba livia Paloma bravía 2019-08-25 Valencia 30SYJ13 3 pacopa
120536 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-07-26 Cádiz 30STF91 7 jotaeme
121071 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-03 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11911
121154 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-04 Ciudad Real 30SUH49 6 ica00023
121372 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 50 javiho
121604 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-24 Lérida 31TCG44 2 mdr001
121632 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-25 Murcia 30SXH46 1 mdr001
121633 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-25 Murcia 30SXH46 3 mdr001
121653 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-27 Murcia 30SXH61 1 pacopa
121678 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-27 Murcia 30SXH61 1 pacopa
121761 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-31 Valencia 30SYJ25 2 pacopa
121764 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-31 Valencia 30SYJ13 9 pacopa
121772 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-31 Albacete 30SXH78 1 pacopa
121773 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-31 Murcia 30SXH67 1 pacopa
121787 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-31 Murcia 30SXH45 2 pacopa
121816 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121821 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-03 Murcia 30SXG69 2 pacopa
121823 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-03 Murcia 30SXG68 1 pacopa
121827 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-03 Murcia 30SXG77 1 pacopa
121830 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-03 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121831 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-03 Murcia 30SXG86 5 pacopa
121836 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-03 Murcia 30SXG86 3 pacopa
121864 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-03 Murcia 30SXH61 3 pacopa
121866 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-03 Murcia 30SXH61 2 pacopa
121877 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-03 Murcia 30SXH61 4 pacopa
121885 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-04 Murcia 30SXG68 1 pacopa
121888 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-04 Murcia 30SXG77 4 pacopa
121951 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-04 Murcia 30SXG66 3 pacopa
121960 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-04 Murcia 30SXG86 1 pacopa
121964 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-04 Murcia 30SXG77 2 pacopa
122047 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-15 Cádiz 30STF91 5 pacopa
122056 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-15 Málaga 30SUF13 2 pacopa
122088 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-15 Granada 30SVG73 3 pacopa
122107 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-15 Granada 30SVG73 1 pacopa
122112 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-15 Granada 30SVG83 3 pacopa
122114 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-15 Granada 30SVG93 4 pacopa
122129 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-15 Granada 30SWG45 5 pacopa
122131 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-15 Granada 30SWG56 2 pacopa
122132 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-15 Granada 30SWG56 6 pacopa
122133 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-15 Granada 30SWG56 12 pacopa
122134 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-15 Granada 30SWG56 3 pacopa
122238 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-18 Murcia 30SXH61 3 pacopa
122240 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-18 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122261 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
122282 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-19 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122347 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-21 Murcia 30SXH61 3 pacopa
122351 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-21 Murcia 30SXH61 1 pacopa 11928
122377 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-21 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122384 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-22 Murcia 30SXH61 3 pacopa
122415 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Murcia 30SXH52 2 pacopa
122417 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Murcia 30SXH52 1 pacopa
122435 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Murcia 30SXH53 3 pacopa
122490 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Murcia 30SXH66 2 pacopa
122492 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Murcia 30SXH66 2 pacopa
122500 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Murcia 30SXH77 1 pacopa
122512 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Albacete 30SXH78 6 pacopa
122518 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Albacete 30SXH68 4 pacopa
122520 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Albacete 30SXH68 1 pacopa
122522 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Albacete 30SXH68 10 pacopa
122528 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Murcia 30SXH67 1 pacopa
122530 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Murcia 30SXH67 6 pacopa
122531 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Murcia 30SXH67 4 pacopa
122533 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Murcia 30SXH57 7 pacopa
122543 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Albacete 30SXH38 5 pacopa
122548 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Albacete 30SXH38 3 pacopa
122552 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Albacete 30SXH38 3 pacopa
122645 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Murcia 30SXH68 16 pacopa
122646 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Murcia 30SXH68 25 pacopa
122649 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-23 Murcia 30SXH48 12 pacopa
122683 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122810 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-27 Murcia 30SXH43 1 pacopa
122829 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-27 Murcia 30SXH68 1 pacopa
122861 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-27 Murcia 30SXH13 12 pacopa
122863 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-27 Murcia 30SXH14 1 pacopa
122883 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-27 Murcia 30SXH13 2 pacopa
122906 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-27 Cádiz 30STF45 5 jotaeme
122920 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-28 Murcia 30SXH02 3 pacopa
122921 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-28 Murcia 30SXH02 3 pacopa
122948 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-28 Murcia 30SXH02 150 pacopa
122963 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
123002 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-29 Murcia 30SXH02 4 pacopa
123072 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-29 Murcia 30SWH83 2 pacopa
123107 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-29 Murcia 30SWH92 17 pacopa
123113 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-29 Murcia 30SXH02 3 pacopa
123120 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SWH92 6 pacopa
123128 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SXH02 27 pacopa
123131 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SXH01 50 pacopa
123138 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SWH91 30 pacopa
123144 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SWH91 1 pacopa
123146 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SWH81 1 pacopa
123159 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SWH70 150 pacopa
123160 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SWH70 250 pacopa
123166 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SWH50 170 pacopa
123168 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SWH50 170 pacopa
123186 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123189 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SWH70 4 pacopa
123226 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SWG89 1 pacopa
123237 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SWH80 1 pacopa
123250 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SWH90 1 pacopa
123270 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-09-30 Murcia 30SXG09 18 pacopa
123309 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-01 Murcia 30SXG09 11 pacopa
123316 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-01 Murcia 30SXG09 25 pacopa
123320 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-01 Murcia 30SXG09 5 pacopa
123341 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-02 Murcia 30SXH11 56 pacopa
123343 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-02 Murcia 30SXH21 3 pacopa
123345 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-02 Murcia 30SXH21 2 pacopa
123347 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-02 Murcia 30SXH31 5 pacopa
123362 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-02 Murcia 30SXH50 2 pacopa
123453 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-05 Murcia 30SXH61 4 pacopa
123455 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-05 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123456 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-05 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123459 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-05 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123506 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-06 Cádiz 30STF41 150 fjnq01
123751 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-24 Lérida 31TCG44 2 pacopa
123779 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-25 Murcia 30SXH46 1 pacopa
123780 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-08-25 Murcia 30SXH46 3 pacopa
123835 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-12 Murcia 30SXH61 2 pacopa
123866 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-13 Murcia 30SXH71 1 pacopa
123867 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-13 Murcia 30SXH72 1 pacopa
123868 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-10-13 Alicante 30SXH82 2 pacopa
120440 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-07-24 Cádiz 30STF80 2 jotaeme
120651 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-07-28 Cádiz 30STF41 2 ica00023
120721 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-07-29 Cádiz 30STE69 3 pacopa 11905
120730 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-07-29 Cádiz 30STF80 3 miguel hernandez 11907
120777 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-07-30 Cádiz 30STE68 2 pacopa
120781 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-07-30 Cádiz 30STE68 2 miguel hernandez
120808 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-07-31 Cádiz 30STF70 3 pacopa
120835 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-07-31 Cádiz 30STE59 2 miguel hernandez 11908
120854 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-07-31 Cádiz 30STF91 6 jotaeme
121066 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-02 Cádiz 30STE69 2 miguel hernandez 11910
121075 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-03 Cádiz 30STE69 2 miguel hernandez 11911
121107 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-03 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11911
121298 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-10 Almería 30SWF99 5 pacopa
121299 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-10 Almería 30SWF99 7 pacopa
121307 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-10 Almería 30SWF99 2 pacopa
121314 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-10 Almería 30SWF99 3 pacopa
121323 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-10 Almería 30SWF99 2 pacopa
121325 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-10 Almería 30SWF99 6 pacopa
121329 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-10 Almería 30SWF99 2 pacopa
121333 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-10 Almería 30SWF99 5 pacopa
121347 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-11 Almería 30SWF99 6 pacopa
121351 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-11 Almería 30SWF99 3 pacopa
121387 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-12 Almería 30SWF99 5 pacopa
121395 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-12 Almería 30SWF99 3 pacopa
121447 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-14 Murcia 30SXH60 6 pacopa
121482 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-15 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
121502 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-16 Gerona 31TDG98 2 pacopa
121598 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-24 Lérida 31TCG55 2 mdr001
121606 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-24 Lérida 31TCG44 4 mdr001
121619 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-25 Valencia 30SYJ26 3 mdr001
121630 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-25 Murcia 30SXH67 1 mdr001
121641 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-27 Murcia 30SXH61 2 pacopa
121642 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-27 Murcia 30SXH71 3 pacopa
121643 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-27 Murcia 30SXH71 1 pacopa
121644 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-27 Murcia 30SXH71 2 pacopa
121647 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-27 Murcia 30SXH62 1 pacopa
121648 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-27 Murcia 30SXH61 3 pacopa
121650 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-27 Murcia 30SXH61 2 pacopa
121677 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-27 Murcia 30SXH61 3 pacopa
121697 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-29 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121762 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-31 Valencia 30SYJ25 1 pacopa
121763 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-31 Valencia 30SYJ13 2 pacopa
121766 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-31 Albacete 30SXH78 2 pacopa
121770 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-31 Albacete 30SXH78 1 pacopa
121777 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-31 Murcia 30SXH46 2 pacopa
121779 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-31 Murcia 30SXH46 1 pacopa
121788 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-31 Murcia 30SXH45 2 pacopa
121815 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXH61 2 pacopa
121818 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121819 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121825 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXG77 3 pacopa
121835 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXG86 2 pacopa
121841 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXG85 2 pacopa
121845 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXG85 8 pacopa
121846 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXG86 2 pacopa
121849 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXG76 3 pacopa
121852 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXG76 1 pacopa
121854 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121857 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121858 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121862 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXH61 1 pacopa
121863 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXH71 1 pacopa
121879 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-03 Murcia 30SXH61 4 pacopa
121883 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121894 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121899 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121904 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG77 5 pacopa
121907 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG76 1 pacopa
121908 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG76 5 pacopa
121911 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG66 1 pacopa
121915 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG57 2 pacopa
121916 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG57 5 pacopa
121918 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG56 2 pacopa
121919 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG57 1 pacopa
121921 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG67 1 pacopa
121922 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG67 2 pacopa
121923 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG67 3 pacopa
121926 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG67 4 pacopa
121927 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG67 1 pacopa
121929 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG57 6 pacopa
121937 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG56 1 pacopa
121947 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG56 3 pacopa
121949 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG56 19 pacopa
121950 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG56 6 pacopa
121952 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG66 9 pacopa
121954 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG65 2 pacopa
121985 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-07 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122011 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-11 Cádiz 30STF70 7 pacopa
122026 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-12 Cádiz 30STE68 10 jotaeme
122039 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-15 Cádiz 30STF70 4 pacopa
122059 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-15 Málaga 30SUF34 2 pacopa
122084 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-15 Granada 30SVG42 1 pacopa
122085 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-15 Granada 30SVG73 2 pacopa
122113 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-15 Granada 30SVG83 1 pacopa
122123 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-15 Granada 30SWG35 4 pacopa
122143 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-15 Murcia 30SXG06 1 pacopa
122241 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-18 Murcia 30SXH61 2 pacopa
122268 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-19 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122343 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-21 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122376 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-21 Murcia 30SXH61 5 pacopa
122389 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-22 Murcia 30SXH61 3 pacopa
122399 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH61 2 pacopa
122414 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH52 4 pacopa
122423 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH52 5 pacopa
122424 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH52 7 pacopa
122427 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH52 2 pacopa
122431 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH52 3 pacopa
122439 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH53 2 pacopa
122447 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH64 6 pacopa
122473 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH65 2 pacopa
122475 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH65 3 pacopa
122487 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH65 3 pacopa
122503 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Alicante 30SXH87 7 pacopa
122509 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Albacete 30SXH78 4 pacopa
122514 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Albacete 30SXH78 3 pacopa
122526 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH67 4 pacopa
122529 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH67 3 pacopa
122555 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Albacete 30SXH38 2 pacopa
122557 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Albacete 30SXH38 2 pacopa
122558 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Albacete 30SXH38 9 pacopa
122559 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Albacete 30SXH38 1 pacopa
122561 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Albacete 30SXH37 5 pacopa
122563 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Albacete 30SXH37 5 pacopa
122564 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Albacete 30SXH27 9 pacopa
122567 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Albacete 30SXH27 42 pacopa
122580 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH53 5 pacopa
122581 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-23 Murcia 30SXH53 3 pacopa
122677 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122678 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122690 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122692 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122709 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122813 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-27 Murcia 30SXH67 24 pacopa
122815 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-27 Murcia 30SXH67 8 pacopa
122859 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-27 Murcia 30SXH14 5 pacopa
122864 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-27 Murcia 30SXH14 3 pacopa
122879 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-27 Murcia 30SXH13 23 pacopa
122880 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-27 Murcia 30SXH13 12 pacopa
122887 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-27 Murcia 30SXH12 3 pacopa
122888 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-27 Murcia 30SXH13 2 pacopa
122900 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-27 Murcia 30SXH02 2 pacopa
122901 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-27 Murcia 30SXH02 6 pacopa
122918 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-28 Murcia 30SWH92 12 pacopa
122999 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-29 Murcia 30SWH92 3 pacopa
123004 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-29 Murcia 30SWH92 3 pacopa
123081 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-29 Murcia 30SWH83 3 pacopa
123098 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-29 Albacete 30SWH84 3 pacopa
123112 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-29 Murcia 30SXH02 2 pacopa
123118 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-30 Murcia 30SWH92 3 pacopa
123125 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-30 Murcia 30SXH13 3 pacopa
123132 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-30 Murcia 30SXH02 3 pacopa
123151 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-30 Murcia 30SWH81 7 pacopa
123169 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-30 Murcia 30SWH50 2 pacopa
123196 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-30 Murcia 30SWH70 3 pacopa
123232 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-30 Murcia 30SWG89 5 pacopa
123260 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-30 Murcia 30SWG98 5 pacopa
123261 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-30 Murcia 30SWG98 6 pacopa
123302 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-01 Murcia 30SXG09 12 pacopa
123305 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-01 Murcia 30SXG09 10 pacopa
123327 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-01 Murcia 30SXG19 6 pacopa
123332 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-01 Murcia 30SXG19 3 pacopa
123350 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-02 Murcia 30SXH40 5 pacopa
123351 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-02 Murcia 30SXH40 5 pacopa
123356 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-02 Murcia 30SXH40 5 pacopa
123369 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-03 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123490 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-05 Murcia 30SXH51 3 pacopa
123511 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-06 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123596 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123602 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123728 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-11 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123729 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-24 Andorra 31TCH91 3 pacopa
123745 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-24 Lérida 31TCG55 2 pacopa
123753 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-24 Lérida 31TCG44 4 pacopa
123766 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-25 Valencia 30SYJ26 3 pacopa
123777 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-25 Murcia 30SXH67 1 pacopa
123789 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-16 Gerona 31TDG73 4 pacopa
123790 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-16 Gerona 31TDG85 6 pacopa
123791 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-16 Gerona 31TDG84 6 pacopa
123792 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-08-16 Gerona 31TDG99 6 pacopa
123794 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-11 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123816 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-12 Murcia 30SXH61 2 pacopa
123841 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-12 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123846 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-12 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123848 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-12 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123851 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-12 Murcia 30SXH61 2 pacopa
123854 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-12 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123855 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-12 Murcia 30SXH61 5 pacopa
123856 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-12 Murcia 30SXH61 2 pacopa
123860 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-10-13 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123960 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG76 6 pacopa
123961 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-09-04 Murcia 30SXG66 3 pacopa
121483 Streptopelia turtur Tórtola europea 2019-08-15 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
121636 Streptopelia turtur Tórtola europea 2019-08-25 Murcia 30SXH46 1 mdr001
121774 Streptopelia turtur Tórtola europea 2019-08-31 Murcia 30SXH67 1 pacopa
121783 Streptopelia turtur Tórtola europea 2019-08-31 Murcia 30SXH46 2 pacopa
123227 Streptopelia turtur Tórtola europea 2019-09-30 Murcia 30SWG89 1 pacopa
123267 Streptopelia turtur Tórtola europea 2019-09-30 Murcia 30SXG09 2 pacopa
123281 Streptopelia turtur Tórtola europea 2019-09-30 Murcia 30SXG09 5 pacopa
123783 Streptopelia turtur Tórtola europea 2019-08-25 Murcia 30SXH46 1 pacopa
121639 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2019-08-25 Madrid 30TVK47 5 pacopa
121851 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2019-09-03 Murcia 30SXG76 4 pacopa
122066 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2019-09-15 Cádiz 30STF92 5 jotaeme
122175 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2019-09-17 Murcia 30SXH60 12 pacopa
123551 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2019-10-07 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
121689 Bubo bubo Búho real 2019-08-27 Ciudad Real 30SUH49 1 ica00023
122394 Athene noctua Mochuelo común 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 1 jotaeme
122426 Athene noctua Mochuelo común 2019-09-23 Murcia 30SXH52 1 pacopa
123114 Athene noctua Mochuelo común 2019-09-30 Cádiz 29SQA52 1 jotaeme
121055 Strix aluco Cárabo común 2019-08-01 Cádiz 30STF70 2 pacopa
122914 Strix aluco Cárabo común 2019-09-27 Cádiz 30STF35 2 jotaeme
122805 Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121070 Apus melba Vencejo real 2019-08-02 Cádiz 30STE69 3 pacopa
123803 Apus melba Vencejo real 2019-10-12 Murcia 30SXH61 15 pacopa
123807 Apus melba Vencejo real 2019-10-12 Murcia 30SXH61 7 pacopa
120394 Apus apus Vencejo común 2019-07-23 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11899
120533 Apus apus Vencejo común 2019-07-26 Cádiz 30STF91 12 jotaeme
120555 Apus apus Vencejo común 2019-07-27 Cádiz 30STE69 15 miguel hernandez
120584 Apus apus Vencejo común 2019-07-28 Cádiz 30STE59 4 pacopa 11904
120736 Apus apus Vencejo común 2019-07-30 Cádiz 30STE69 50 miguel hernandez 11906
120836 Apus apus Vencejo común 2019-07-31 Cádiz 30STE59 22 miguel hernandez
121038 Apus apus Vencejo común 2019-08-01 Cádiz 30STF70 5 miguel hernandez
121042 Apus apus Vencejo común 2019-08-01 Cádiz 30STE59 400 pacopa
121043 Apus apus Vencejo común 2019-08-01 Cádiz 30STE59 180 pacopa 11909
121044 Apus apus Vencejo común 2019-08-01 Cádiz 30STE59 270 pacopa 11909
121045 Apus apus Vencejo común 2019-08-01 Cádiz 30STE59 367 pacopa 11909
121051 Apus apus Vencejo común 2019-08-01 Cádiz 30STE59 207 pacopa 11909
121063 Apus apus Vencejo común 2019-08-02 Cádiz 30STE69 12 miguel hernandez 11910
121069 Apus apus Vencejo común 2019-08-02 Cádiz 30STE69 110 pacopa
121095 Apus apus Vencejo común 2019-08-03 Cádiz 30STE69 1 pacopa 11911
121180 Apus apus Vencejo común 2019-08-06 Cádiz 30STE69 20 snh 11914
121217 Apus apus Vencejo común 2019-08-06 Ciudad Real 30SUH49 3 ica00023
121249 Apus apus Vencejo común 2019-08-08 Cádiz 30STE69 20 snh 11916
121261 Apus apus Vencejo común 2019-08-08 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121264 Apus apus Vencejo común 2019-08-08 Murcia 30SXH60 3 pacopa
121267 Apus apus Vencejo común 2019-08-08 Murcia 30SXH60 5 pacopa
121326 Apus apus Vencejo común 2019-08-10 Almería 30SWF99 6 pacopa
121327 Apus apus Vencejo común 2019-08-10 Almería 30SWF99 5 pacopa
121382 Apus apus Vencejo común 2019-08-11 Almería 30SWF99 3 pacopa
121383 Apus apus Vencejo común 2019-08-11 Almería 30SWF99 3 pacopa
121392 Apus apus Vencejo común 2019-08-12 Almería 30SWF99 9 pacopa
121499 Apus apus Vencejo común 2019-08-16 Gerona 31TDG95 9 pacopa
121594 Apus apus Vencejo común 2019-08-24 Lérida 31TCG68 4 mdr001
121600 Apus apus Vencejo común 2019-08-24 Lérida 31TCG54 6 mdr001
121631 Apus apus Vencejo común 2019-08-25 Murcia 30SXH46 3 mdr001
121775 Apus apus Vencejo común 2019-08-31 Murcia 30SXH46 3 pacopa
121884 Apus apus Vencejo común 2019-09-04 Murcia 30SXH60 3 pacopa
121891 Apus apus Vencejo común 2019-09-04 Murcia 30SXG86 3 pacopa
121935 Apus apus Vencejo común 2019-09-04 Murcia 30SXG56 3 pacopa
121980 Apus apus Vencejo común 2019-09-07 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
122002 Apus apus Vencejo común 2019-09-08 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122094 Apus apus Vencejo común 2019-09-15 Granada 30SVG73 50 pacopa
122158 Apus apus Vencejo común 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 3 jotaeme
122380 Apus apus Vencejo común 2019-09-21 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122385 Apus apus Vencejo común 2019-09-22 Murcia 30SXH61 5 pacopa
122420 Apus apus Vencejo común 2019-09-23 Murcia 30SXH52 5 pacopa
122455 Apus apus Vencejo común 2019-09-23 Murcia 30SXH64 4 pacopa
122551 Apus apus Vencejo común 2019-09-23 Albacete 30SXH38 2 pacopa
122577 Apus apus Vencejo común 2019-09-23 Cádiz 30STE69 1 jotaeme
122960 Apus apus Vencejo común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 4 pacopa
123741 Apus apus Vencejo común 2019-08-24 Lérida 31TCG68 4 pacopa
123747 Apus apus Vencejo común 2019-08-24 Lérida 31TCG54 6 pacopa
123778 Apus apus Vencejo común 2019-08-25 Murcia 30SXH46 3 pacopa
120338 Apus pallidus Vencejo pálido 2019-07-21 Cádiz 30STE59 4 pacopa 11898
120339 Apus pallidus Vencejo pálido 2019-07-21 Cádiz 30STE59 4 pacopa 11898
120356 Apus pallidus Vencejo pálido 2019-07-21 Cádiz 30STE59 12 pacopa
120363 Apus pallidus Vencejo pálido 2019-07-21 Cádiz 30STE59 31 pacopa 11898
120776 Apus pallidus Vencejo pálido 2019-07-30 Cádiz 30STE68 2 pacopa
120788 Apus pallidus Vencejo pálido 2019-07-30 Cádiz 30STE68 32 pacopa
121658 Apus pallidus Vencejo pálido 2019-08-27 Murcia 30SXH61 6 pacopa
121867 Apus pallidus Vencejo pálido 2019-09-03 Murcia 30SXH61 5 pacopa
121874 Apus pallidus Vencejo pálido 2019-09-03 Murcia 30SXH62 60 pacopa
122499 Apus pallidus Vencejo pálido 2019-09-23 Murcia 30SXH77 1 pacopa
123097 Apus pallidus Vencejo pálido 2019-09-29 Albacete 30SWH84 2 pacopa
123192 Apus pallidus Vencejo pálido 2019-09-30 Murcia 30SWH70 3 pacopa
123837 Apus pallidus Vencejo pálido 2019-10-12 Murcia 30SXH60 3 pacopa
121344 Apus affinis Vencejo moro 2019-08-11 Cádiz 29SQA26 50 javiho
120644 Alcedo atthis Martín pescador común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 javiho
120645 Alcedo atthis Martín pescador común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120851 Alcedo atthis Martín pescador común 2019-07-31 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
121375 Alcedo atthis Martín pescador común 2019-08-11 Almería 30SWF99 1 pacopa
121413 Alcedo atthis Martín pescador común 2019-08-12 Cádiz 30STE68 1 snh 11919
121881 Alcedo atthis Martín pescador común 2019-09-03 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122074 Alcedo atthis Martín pescador común 2019-09-15 Cádiz 30STF91 1 fjnq01
122263 Alcedo atthis Martín pescador común 2019-09-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
122337 Alcedo atthis Martín pescador común 2019-09-20 Cádiz 30STE79 1 jotaeme
123283 Alcedo atthis Martín pescador común 2019-09-30 Badajoz 30SUJ40 2 ica00023
123924 Alcedo atthis Martín pescador común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
120465 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-07-24 Cádiz 30STF81 7 jotaeme
120604 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-07-28 Cádiz 30STF41 14 ica00023
120633 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-07-28 Cádiz 30STF41 50 ica00023
120652 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-07-28 Cádiz 30STF41 30 miguel hernandez
120659 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-07-28 Cádiz 30STF41 100 ica00023
121101 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-08-03 Cádiz 30STE69 9 pacopa 11911
121144 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-08-04 Badajoz 30SUJ10 15 ica00023
121422 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-08-13 Cádiz 30STF80 16 fjnq01
121456 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-08-14 Cádiz 30STE59 6 snh 11921
121478 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-08-15 Cádiz 30STF91 100 jotaeme
121535 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-08-17 Cádiz 30STE59 25 snh 11924
121536 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-08-17 Cádiz 30STE59 70 snh 11924
121537 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-08-17 Cádiz 30STE59 20 snh 11924
121681 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-08-26 Tetuán 30STE87 5320 rachid
121684 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-08-27 Tetuán 30STE87 8327 rachid
121690 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-08-28 Murcia 30SXH60 8 mdr001
121693 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-08-29 Ciudad Real 30SUH49 12 ica00023
121755 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-08-31 Castellón 30SXK92 25 pacopa
121982 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-09-07 Murcia 30SXH60 25 pacopa
121995 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-09-08 Cádiz 30STF81 10 fjnq01
122022 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-09-11 Cádiz 30STE68 30 jotaeme
122093 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-09-15 Cádiz 30STF81 10 fjnq01
122194 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-09-17 Murcia 30SXH61 10 pacopa
122198 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-09-17 Murcia 30SXH61 27 pacopa
122216 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-09-17 Murcia 30SXH60 8 pacopa
122283 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-09-19 Murcia 30SXH60 15 pacopa
122284 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-09-19 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122294 Merops apiaster Abejaruco europeo 2019-09-19 Murcia 30SXH60 16 pacopa
120537 Coracias garrulus Carraca europea 2019-07-26 Cádiz 30STE59 1 miguel hernandez
120343 Upupa epops Abubilla 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1 pacopa 11898
120658 Upupa epops Abubilla 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120968 Upupa epops Abubilla 2019-08-01 Cádiz 30STE68 1 ica00023
121751 Upupa epops Abubilla 2019-08-31 Castellón 30SXK92 1 pacopa
121786 Upupa epops Abubilla 2019-08-31 Murcia 30SXH45 1 pacopa
121984 Upupa epops Abubilla 2019-09-07 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122189 Upupa epops Abubilla 2019-09-17 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122345 Upupa epops Abubilla 2019-09-21 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122428 Upupa epops Abubilla 2019-09-23 Murcia 30SXH52 1 pacopa
122436 Upupa epops Abubilla 2019-09-23 Murcia 30SXH53 1 pacopa
122467 Upupa epops Abubilla 2019-09-23 Murcia 30SXH55 1 pacopa
122470 Upupa epops Abubilla 2019-09-23 Murcia 30SXH55 2 pacopa
122505 Upupa epops Abubilla 2019-09-23 Albacete 30SXH88 1 pacopa
122584 Upupa epops Abubilla 2019-09-23 Murcia 30SXH53 1 pacopa
123123 Upupa epops Abubilla 2019-09-30 Murcia 30SXH02 1 pacopa
123901 Upupa epops Abubilla 2019-10-13 Alicante 30SXH93 1 pacopa
122908 Picus viridis Pito real 2019-09-27 Cádiz 30STF45 1 jotaeme
121453 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-08-14 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
121472 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-08-15 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
121692 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-08-29 Ciudad Real 30SUH49 1 ica00023
121801 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-09-01 Ciudad Real 30SUH49 1 ica00023
121987 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-09-08 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
122255 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-09-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
123017 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-09-29 Murcia 30SWH82 1 pacopa
123585 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-10-09 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
123852 Ammomanes cinctura Terrera colinegra 2019-10-12 Murcia 30SXH61 3 pacopa
120833 Galerida cristata Cogujada común 2019-07-31 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
121646 Galerida cristata Cogujada común 2019-08-27 Murcia 30SXH61 1 pacopa
121771 Galerida cristata Cogujada común 2019-08-31 Albacete 30SXH78 2 pacopa
121790 Galerida cristata Cogujada común 2019-08-31 Murcia 30SXH45 1 pacopa
121934 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-04 Murcia 30SXG56 1 pacopa
121938 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-04 Murcia 30SXG56 1 pacopa
122069 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-15 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
122079 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-15 Cádiz 30STF91 1 fjnq01
122150 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 4 jotaeme
122244 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-18 Murcia 30SXH61 3 pacopa
122349 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 2 pacopa 11928
122354 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 2 pacopa 11928
122373 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122375 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 2 pacopa
122405 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 2 jotaeme
122434 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-23 Murcia 30SXH53 2 pacopa
122437 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-23 Murcia 30SXH53 2 pacopa
122448 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-23 Murcia 30SXH64 1 pacopa
122449 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-23 Murcia 30SXH64 1 pacopa
122451 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-23 Murcia 30SXH64 1 pacopa
122481 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-23 Murcia 30SXH75 2 pacopa
122502 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-23 Alicante 30SXH87 2 pacopa
122521 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-23 Albacete 30SXH68 2 pacopa
122560 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-23 Cádiz 30STE69 4 jotaeme
122571 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-23 Albacete 30SXH17 1 pacopa
122583 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-23 Murcia 30SXH53 2 pacopa
122658 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-26 Cádiz 30STE68 1 jotaeme
122820 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-27 Murcia 30SXH67 5 pacopa
122823 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-27 Murcia 30SXH68 1 pacopa
122825 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-27 Albacete 30SXH59 3 pacopa
122833 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-27 Murcia 30SXH67 2 pacopa
122841 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-27 Murcia 30SXH68 2 pacopa
122844 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-27 Murcia 30SXH56 3 pacopa
122855 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-27 Murcia 30SXH13 2 pacopa
122870 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-27 Murcia 30SXH14 2 pacopa
122904 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-27 Cádiz 30STF45 2 jotaeme
122926 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 2 pacopa
122949 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 2 pacopa
122950 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 2 pacopa
123018 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 2 pacopa
123034 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 1 pacopa
123039 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 5 pacopa
123046 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-29 Murcia 30SWH73 1 pacopa
123049 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-29 Murcia 30SWH72 2 pacopa
123050 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-29 Murcia 30SWH72 2 pacopa
123055 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-29 Murcia 30SWH72 2 pacopa
123063 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-29 Murcia 30SWH83 2 pacopa
123115 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Cádiz 29SQA52 1 jotaeme
123139 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWH91 1 pacopa
123162 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 2 pacopa
123164 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 3 pacopa
123176 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWH60 2 pacopa
123178 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 2 pacopa
123194 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 2 pacopa
123198 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123199 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123200 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123201 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWG79 1 pacopa
123202 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWG79 2 pacopa
123203 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWG79 1 pacopa
123220 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWG79 2 pacopa
123221 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWG89 2 pacopa
123223 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWG89 2 pacopa
123263 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWG98 2 pacopa
123269 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SXG09 1 pacopa
123271 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWG98 5 pacopa
123273 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWG98 7 pacopa
123275 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SXG09 2 pacopa
123295 Galerida cristata Cogujada común 2019-10-01 Murcia 30SXG09 1 pacopa
123312 Galerida cristata Cogujada común 2019-10-01 Murcia 30SXG09 1 pacopa
123321 Galerida cristata Cogujada común 2019-10-01 Murcia 30SXG08 3 pacopa
123325 Galerida cristata Cogujada común 2019-10-01 Murcia 30SXG19 1 pacopa
123359 Galerida cristata Cogujada común 2019-10-02 Murcia 30SXH50 1 pacopa
123479 Galerida cristata Cogujada común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 2 pacopa
123484 Galerida cristata Cogujada común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 3 pacopa
123546 Galerida cristata Cogujada común 2019-10-07 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
123568 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWG98 2 pacopa
123571 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 2 pacopa
123574 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-30 Murcia 30SWG89 1 pacopa
123811 Galerida cristata Cogujada común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123815 Galerida cristata Cogujada común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 2 pacopa
123902 Galerida cristata Cogujada común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 2 pacopa
123955 Galerida cristata Cogujada común 2019-09-04 Murcia 30SXG77 2 pacopa
123829 Riparia riparia Avión zapador 2019-10-12 Murcia 30SXH61 4 pacopa
123563 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-09-30 Murcia 30SWG98 3 pacopa
123733 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-08-24 Andorra 31TCH80 9 pacopa
123735 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-08-24 Andorra 31TCH80 3 pacopa
123737 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-08-24 Andorra 31TCH70 9 pacopa
123826 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-10-12 Murcia 30SXH61 4 pacopa
123827 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-10-12 Murcia 30SXH61 3 pacopa
120393 Hirundo rustica Golondrina común 2019-07-23 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11899
120463 Hirundo rustica Golondrina común 2019-07-24 Cádiz 30STF81 5 jotaeme
120477 Hirundo rustica Golondrina común 2019-07-25 Cádiz 30STE69 1 pacopa 11901
120486 Hirundo rustica Golondrina común 2019-07-25 Cádiz 30STF70 7 pacopa
120500 Hirundo rustica Golondrina común 2019-07-26 Cádiz 30STE69 6 miguel hernandez 11902
120661 Hirundo rustica Golondrina común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 300 miguel hernandez
120685 Hirundo rustica Golondrina común 2019-07-29 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11905
120811 Hirundo rustica Golondrina común 2019-07-31 Cádiz 30STF70 2 pacopa
121036 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-01 Cádiz 30STF70 8 miguel hernandez
121065 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-02 Cádiz 30STE69 50 miguel hernandez 11910
121078 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-03 Cádiz 30STE69 40 snh 11911
121096 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-03 Cádiz 30STE69 3 pacopa 11911
121104 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-03 Cádiz 30STE69 3 pacopa
121149 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-04 Ciudad Real 30SUH49 3 ica00023
121225 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-07 Granada 30SWG25 2 pacopa
121257 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-08 Cádiz 30STE69 10 snh 11916
121265 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-08 Murcia 30SXH60 4 pacopa
121296 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-10 Almería 30SWF99 9 pacopa
121297 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-10 Almería 30SWF99 9 pacopa
121312 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-10 Almería 30SWF99 5 pacopa
121349 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-11 Almería 30SWF99 5 pacopa
121388 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-12 Almería 30SWF99 2 pacopa
121400 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-12 Cádiz 30STE68 50 snh 11919
121501 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-16 Gerona 31TDG98 2 pacopa
121562 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-19 Cádiz 30STE68 500 snh 11926
121563 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-19 Cádiz 30STE68 500 snh 11926
121564 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-19 Cádiz 30STE68 500 snh 11926
121565 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-19 Cádiz 30STE68 500 snh 11926
121583 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-20 Cádiz 30STE68 100 snh 11927
121584 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-20 Cádiz 30STE68 100 snh 11927
121585 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-20 Cádiz 30STE68 100 snh 11927
121597 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-24 Lérida 31TCG67 1 mdr001
121599 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-24 Lérida 31TCG55 8 mdr001
121607 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 7 mdr001
121608 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 7 mdr001
121611 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 300 mdr001
121621 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-25 Valencia 30SYJ13 5 mdr001
121624 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-25 Valencia 30SYJ13 4 mdr001
121626 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-25 Murcia 30SXH67 3 mdr001
121637 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-25 Murcia 30SXH54 2 mdr001
121652 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-27 Murcia 30SXH61 5 pacopa
121656 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-27 Murcia 30SXH61 6 pacopa
121671 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-27 Murcia 30SXH62 2 pacopa
121698 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-29 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121711 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-29 Murcia 30SXH60 3 pacopa
121756 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-31 Castellón 30SXK92 2 pacopa
121759 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-31 Castellón 30SXK92 3 pacopa
121760 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-31 Castellón 30SYK20 5 pacopa
121832 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-03 Murcia 30SXG86 2 pacopa
121843 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-03 Murcia 30SXG85 1 pacopa
121897 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-04 Murcia 30SXG76 6 pacopa
121902 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-04 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121912 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-04 Murcia 30SXG57 5 pacopa
121940 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-04 Murcia 30SXG56 3 pacopa
121941 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-04 Murcia 30SXG56 12 pacopa
121945 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-04 Murcia 30SXG56 10 pacopa
121953 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-04 Murcia 30SXG65 3 pacopa
122021 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-11 Cádiz 30STE68 3 jotaeme
122050 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-15 Cádiz 30STF92 2 pacopa
122078 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-15 Cádiz 30STF91 9 fjnq01
122127 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-15 Granada 30SWG35 1 pacopa
122152 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 2 jotaeme
122171 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-16 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122174 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-17 Murcia 30SXH60 7 pacopa
122195 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-17 Murcia 30SXH61 16 pacopa
122205 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-17 Murcia 30SXH61 19 pacopa
122208 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-17 Murcia 30SXH61 16 pacopa
122209 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-17 Murcia 30SXH61 7 pacopa
122212 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-17 Murcia 30SXH60 25 pacopa
122213 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-17 Murcia 30SXH60 10 pacopa
122214 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-17 Murcia 30SXH60 16 pacopa
122215 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-17 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122265 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-19 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
122277 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-19 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122278 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-19 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122280 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-19 Murcia 30SXH60 6 pacopa
122350 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 1 pacopa 11928
122352 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 1 pacopa 11928
122353 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 2 pacopa 11928
122356 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 2 pacopa 11928
122360 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 2 pacopa 11928
122366 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 3 pacopa 11928
122369 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 3 pacopa 11928
122370 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 7 pacopa 11928
122371 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 4 pacopa 11928
122374 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 5 pacopa 11928
122386 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-22 Murcia 30SXH61 7 pacopa
122400 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Murcia 30SXH61 2 pacopa
122463 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Murcia 30SXH54 2 pacopa
122477 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Murcia 30SXH65 2 pacopa
122479 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Murcia 30SXH65 5 pacopa
122480 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Murcia 30SXH75 3 pacopa
122501 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Murcia 30SXH77 5 pacopa
122507 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Albacete 30SXH78 1 pacopa
122508 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Albacete 30SXH78 2 pacopa
122516 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Albacete 30SXH68 9 pacopa
122532 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Murcia 30SXH57 1 pacopa
122550 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Albacete 30SXH38 1 pacopa
122575 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Albacete 30SXH17 3 pacopa
122585 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Murcia 30SXH65 2 pacopa
122588 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-25 Murcia 30SXH60 50 pacopa
122589 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-25 Murcia 30SXH60 15 pacopa
122590 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-25 Murcia 30SXH60 45 pacopa
122650 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Murcia 30SXH48 12 pacopa
122652 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-23 Murcia 30SXH38 50 pacopa
122668 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-26 Cádiz 30STE69 3 jotaeme
122675 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122684 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122826 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Albacete 30SXH69 3 pacopa
122827 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Albacete 30SXH69 3 pacopa
122828 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Albacete 30SXH69 1 pacopa
122832 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Murcia 30SXH68 4 pacopa
122834 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Murcia 30SXH67 7 pacopa
122835 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Murcia 30SXH68 12 pacopa
122838 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Murcia 30SXH68 9 pacopa
122840 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Murcia 30SXH58 6 pacopa
122842 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Murcia 30SXH57 2 pacopa
122843 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Murcia 30SXH56 2 pacopa
122846 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Murcia 30SXH35 3 pacopa
122848 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Albacete 30SXH25 3 pacopa
122871 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Murcia 30SXH14 2 pacopa
122873 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Murcia 30SXH13 2 pacopa
122874 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Murcia 30SWH94 3 pacopa
122892 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Murcia 30SXH03 2 pacopa
122894 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Cádiz 30STF44 1 jotaeme
122895 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-27 Murcia 30SWH92 3 pacopa
122924 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 2 pacopa
122925 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 3 pacopa
122928 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
122929 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 5 pacopa
122930 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 2 pacopa
122931 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 5 pacopa
122935 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 9 pacopa
122936 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 9 pacopa
122937 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 32 pacopa
122938 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 79 pacopa
122940 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 16 pacopa
122942 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 15 pacopa
122943 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 16 pacopa
122946 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 194 pacopa
122947 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 52 pacopa
122951 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 276 pacopa
122952 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 15 pacopa
122953 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 17 pacopa
122954 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 8 pacopa
122955 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 14 pacopa
122956 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 23 pacopa
122957 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 23 pacopa
122959 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 17 pacopa
122961 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 7 pacopa
122962 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 6 pacopa
122964 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 3 pacopa
122966 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 5 pacopa
122971 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 4 pacopa
122978 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 6 pacopa
122979 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 2 pacopa
122981 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 2 pacopa
122982 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 8 pacopa
122988 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 4 pacopa
123006 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH92 17 pacopa
123007 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH92 17 pacopa
123009 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH92 21 pacopa
123010 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH92 35 pacopa
123012 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH92 12 pacopa
123013 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 3 pacopa
123014 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 3 pacopa
123015 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 3 pacopa
123016 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 5 pacopa
123019 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 5 pacopa
123020 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 27 pacopa
123026 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 31 pacopa
123027 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 17 pacopa
123028 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 9 pacopa
123030 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 23 pacopa
123035 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH72 6 pacopa
123044 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH73 4 pacopa
123069 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH83 3 pacopa
123074 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH83 6 pacopa
123076 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH83 3 pacopa
123080 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH83 5 pacopa
123100 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH94 33 pacopa
123103 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SXH03 22 pacopa
123122 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SXH02 12 pacopa
123137 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWH91 4 pacopa
123141 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWH91 6 pacopa
123150 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWH81 5 pacopa
123152 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWH81 20 pacopa
123156 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWH80 3 pacopa
123157 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWH80 5 pacopa
123179 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 5 pacopa
123182 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 6 pacopa
123207 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWG69 5 pacopa
123212 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWG69 10 pacopa
123214 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWG69 27 pacopa
123217 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWG79 6 pacopa
123219 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWH81 9 pacopa
123230 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWG89 7 pacopa
123239 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWH80 5 pacopa
123243 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWH90 3 pacopa
123252 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWH90 5 pacopa
123255 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SXG09 6 pacopa
123256 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SXG09 3 pacopa
123262 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWG98 4 pacopa
123272 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWG98 3 pacopa
123277 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SXG09 7 pacopa
123282 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SXG09 12 pacopa
123296 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-01 Murcia 30SXG09 3 pacopa
123306 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-01 Murcia 30SXG09 5 pacopa
123310 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-01 Murcia 30SXG09 6 pacopa
123314 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-01 Murcia 30SXG09 7 pacopa
123317 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-01 Murcia 30SXG09 32 pacopa
123329 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-01 Murcia 30SXG19 35 pacopa
123331 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-01 Murcia 30SXG19 12 pacopa
123337 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-01 Murcia 30SXH10 6 pacopa
123340 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-02 Murcia 30SXH11 3 pacopa
123346 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-02 Murcia 30SXH31 5 pacopa
123348 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-02 Murcia 30SXH30 9 pacopa
123349 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-02 Murcia 30SXH30 9 pacopa
123358 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-02 Murcia 30SXH40 5 pacopa
123361 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-02 Murcia 30SXH50 2 pacopa
123368 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123451 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 2 pacopa
123457 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 6 pacopa
123460 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 5 pacopa
123461 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 3 pacopa
123463 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 3 pacopa
123464 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 4 pacopa
123465 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 8 pacopa
123467 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 12 pacopa
123469 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 19 pacopa
123470 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 13 pacopa
123477 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 16 pacopa
123482 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 35 pacopa
123483 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 3 pacopa
123485 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 5 pacopa
123552 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-07 Murcia 30SXH60 10 pacopa
123565 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Jaén 30SWH42 5 pacopa
123567 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-02 Murcia 30SXH21 9 pacopa
123569 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-30 Murcia 30SWG98 5 pacopa
123575 Hirundo rustica Golondrina común 2019-09-29 Murcia 30SWH92 6 pacopa
123594 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-10 Cádiz 30STF92 3 jotaeme
123608 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123614 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123722 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-11 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123726 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-11 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123730 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-24 Andorra 31TCH91 2 pacopa
123744 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-24 Lérida 31TCG67 1 pacopa
123746 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-24 Lérida 31TCG55 8 pacopa
123754 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 7 pacopa
123755 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 7 pacopa
123758 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 300 pacopa
123768 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-25 Valencia 30SYJ13 5 pacopa
123771 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-25 Valencia 30SYJ13 4 pacopa
123773 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-25 Murcia 30SXH67 3 pacopa
123784 Hirundo rustica Golondrina común 2019-08-25 Murcia 30SXH54 2 pacopa
123800 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 4 pacopa
123801 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 4 pacopa
123813 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 5 pacopa
123818 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 3 pacopa
123819 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 5 pacopa
123820 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 7 pacopa
123821 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 7 pacopa
123828 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 3 pacopa
123830 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 10 pacopa
123834 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 3 pacopa
123836 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 3 pacopa
123863 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-13 Murcia 30SXH60 4 pacopa
123864 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-13 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123919 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 25 pacopa
123920 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 6 pacopa
123932 Hirundo rustica Golondrina común 2019-10-14 Murcia 30SXH60 18 pacopa
120593 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 miguel hernandez
120638 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-07-28 Cádiz 30STF41 2 ica00023
120832 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-07-31 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
121111 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-08-03 Cádiz 30STE59 6 miguel hernandez
121260 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-08-08 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121384 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-08-11 Almería 30SWF99 2 pacopa
121880 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-09-03 Murcia 30SXH61 2 pacopa
121896 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-09-04 Murcia 30SXG76 3 pacopa
121898 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-09-04 Murcia 30SXG76 2 pacopa
122080 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-09-15 Cádiz 30STF91 6 fjnq01
122155 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 1 jotaeme
122156 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 2 jotaeme
122204 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-09-17 Murcia 30SXH61 3 pacopa
122279 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-09-19 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122673 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-09-26 Cádiz 30STE69 10 jotaeme
122831 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-09-27 Murcia 30SXH68 3 pacopa
122939 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-09-28 Murcia 30SXH02 9 pacopa
123005 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-09-29 Murcia 30SWH92 8 pacopa
123472 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-10-05 Murcia 30SXH61 3 pacopa
123473 Cecropis daurica Golondrina dáurica 2019-10-05 Murcia 30SXH61 5 pacopa
120347 Delichon urbicum Avión común 2019-07-21 Cádiz 30STE59 3 pacopa 11898
120381 Delichon urbicum Avión común 2019-07-21 Cádiz 30STE59 2 pacopa 11898
120470 Delichon urbicum Avión común 2019-07-25 Cádiz 30STE69 2 pacopa
120488 Delichon urbicum Avión común 2019-07-25 Cádiz 30STF70 10 pacopa
120630 Delichon urbicum Avión común 2019-07-28 Cádiz 30STF41 100 ica00023
120717 Delichon urbicum Avión común 2019-07-29 Cádiz 30STE69 9 pacopa 11905
120809 Delichon urbicum Avión común 2019-07-31 Cádiz 30STF70 5 pacopa
120812 Delichon urbicum Avión común 2019-07-31 Cádiz 30STF70 10 pacopa
120855 Delichon urbicum Avión común 2019-07-31 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
121079 Delichon urbicum Avión común 2019-08-03 Cádiz 30STE69 12 pacopa 11911
121148 Delichon urbicum Avión común 2019-08-04 Ciudad Real 30SUH49 6 ica00023
121216 Delichon urbicum Avión común 2019-08-06 Ciudad Real 30SUH49 12 ica00023
121294 Delichon urbicum Avión común 2019-08-10 Almería 30SWF99 6 pacopa
121295 Delichon urbicum Avión común 2019-08-10 Almería 30SWF99 6 pacopa
121332 Delichon urbicum Avión común 2019-08-10 Almería 30SWF99 3 pacopa
121394 Delichon urbicum Avión común 2019-08-12 Almería 30SWF99 4 pacopa
121498 Delichon urbicum Avión común 2019-08-16 Gerona 31TDG95 4 pacopa
121603 Delichon urbicum Avión común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 90 mdr001
121610 Delichon urbicum Avión común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 5 mdr001
121612 Delichon urbicum Avión común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 400 mdr001
121752 Delichon urbicum Avión común 2019-08-31 Castellón 30SXK92 1 pacopa
121753 Delichon urbicum Avión común 2019-08-31 Teruel 30SXK82 6 pacopa
121776 Delichon urbicum Avión común 2019-08-31 Murcia 30SXH46 4 pacopa
121826 Delichon urbicum Avión común 2019-09-03 Murcia 30SXG77 2 pacopa
121861 Delichon urbicum Avión común 2019-09-03 Murcia 30SXG76 5 pacopa
121981 Delichon urbicum Avión común 2019-09-07 Cádiz 30STF91 400 jotaeme
122126 Delichon urbicum Avión común 2019-09-15 Granada 30SWG35 3 pacopa
122203 Delichon urbicum Avión común 2019-09-17 Murcia 30SXH61 102 pacopa
122206 Delichon urbicum Avión común 2019-09-17 Murcia 30SXH61 53 pacopa
122211 Delichon urbicum Avión común 2019-09-17 Murcia 30SXH61 50 pacopa
122242 Delichon urbicum Avión común 2019-09-18 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122245 Delichon urbicum Avión común 2019-09-18 Murcia 30SXH61 21 pacopa
122247 Delichon urbicum Avión común 2019-09-18 Murcia 30SXH61 7 pacopa
122248 Delichon urbicum Avión común 2019-09-18 Murcia 30SXH61 3 pacopa
122264 Delichon urbicum Avión común 2019-09-19 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
122271 Delichon urbicum Avión común 2019-09-19 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122273 Delichon urbicum Avión común 2019-09-19 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122276 Delichon urbicum Avión común 2019-09-19 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122367 Delichon urbicum Avión común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 2 pacopa 11928
122368 Delichon urbicum Avión común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 4 pacopa 11928
122378 Delichon urbicum Avión común 2019-09-21 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
122421 Delichon urbicum Avión común 2019-09-23 Murcia 30SXH52 2 pacopa
122430 Delichon urbicum Avión común 2019-09-23 Murcia 30SXH52 2 pacopa
122445 Delichon urbicum Avión común 2019-09-23 Murcia 30SXH53 19 pacopa
122459 Delichon urbicum Avión común 2019-09-23 Murcia 30SXH64 3 pacopa
122460 Delichon urbicum Avión común 2019-09-23 Murcia 30SXH64 3 pacopa
122482 Delichon urbicum Avión común 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 15 jotaeme
122519 Delichon urbicum Avión común 2019-09-23 Albacete 30SXH68 2 pacopa
122546 Delichon urbicum Avión común 2019-09-23 Albacete 30SXH38 5 pacopa
122582 Delichon urbicum Avión común 2019-09-23 Murcia 30SXH53 4 pacopa
122591 Delichon urbicum Avión común 2019-09-25 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122676 Delichon urbicum Avión común 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122680 Delichon urbicum Avión común 2019-09-26 Murcia 30SXH60 9 pacopa
122681 Delichon urbicum Avión común 2019-09-26 Murcia 30SXH60 12 pacopa
122688 Delichon urbicum Avión común 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122968 Delichon urbicum Avión común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
123008 Delichon urbicum Avión común 2019-09-29 Murcia 30SWH92 4 pacopa
123096 Delichon urbicum Avión común 2019-09-29 Albacete 30SWH84 2 pacopa
123191 Delichon urbicum Avión común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 19 pacopa
123251 Delichon urbicum Avión común 2019-09-30 Murcia 30SWH90 6 pacopa
123471 Delichon urbicum Avión común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 5 pacopa
123474 Delichon urbicum Avión común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 5 pacopa
123476 Delichon urbicum Avión común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 3 pacopa
123542 Delichon urbicum Avión común 2019-10-06 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123723 Delichon urbicum Avión común 2019-10-11 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123750 Delichon urbicum Avión común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 90 pacopa
123757 Delichon urbicum Avión común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 5 pacopa
123759 Delichon urbicum Avión común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 400 pacopa
123802 Delichon urbicum Avión común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 7 pacopa
123804 Delichon urbicum Avión común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 8 pacopa
123805 Delichon urbicum Avión común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 12 pacopa
123806 Delichon urbicum Avión común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 9 pacopa
123808 Delichon urbicum Avión común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 13 pacopa
123822 Delichon urbicum Avión común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 5 pacopa
123824 Delichon urbicum Avión común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 17 pacopa
123825 Delichon urbicum Avión común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 3 pacopa
123839 Delichon urbicum Avión común 2019-10-12 Murcia 30SXH60 11 pacopa
123842 Delichon urbicum Avión común 2019-10-12 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123859 Delichon urbicum Avión común 2019-10-12 Murcia 30SXH60 6 pacopa
123862 Delichon urbicum Avión común 2019-10-13 Murcia 30SXH60 3 pacopa
120657 Anthus spinoletta Bisbita alpino 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 miguel hernandez
120635 Motacilla flava Lavandera boyera 2019-07-28 Cádiz 30STF41 3 ica00023
120637 Motacilla flava Lavandera boyera 2019-07-28 Cádiz 30STF41 2 javiho
120642 Motacilla flava Lavandera boyera 2019-07-28 Cádiz 30STF41 7 ica00023
121368 Motacilla flava Lavandera boyera 2019-08-11 Cádiz 29SQA37 20 javiho
122441 Motacilla flava Lavandera boyera 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 5 jotaeme
122656 Motacilla flava Lavandera boyera 2019-09-26 Cádiz 30STE68 14 jotaeme
123537 Motacilla flava Lavandera boyera 2019-10-06 Cádiz 30STF30 2 fjnq01
120612 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 2019-07-28 Cádiz 30STF41 2 ica00023
122342 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 2019-09-20 Cádiz 30STE79 1 jotaeme
121625 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-08-25 Valencia 30SYJ13 1 mdr001
121983 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-07 Murcia 30SXH60 12 pacopa
122249 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-18 Murcia 30SXH61 5 pacopa
122250 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-18 Murcia 30SXH61 2 pacopa
122412 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-23 Murcia 30SXH52 1 pacopa
122457 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-23 Murcia 30SXH64 2 pacopa
122484 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-23 Murcia 30SXH65 1 pacopa
122858 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-27 Murcia 30SXH14 2 pacopa
122865 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-27 Murcia 30SXH14 2 pacopa
122866 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-27 Murcia 30SXH14 3 pacopa
122927 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-28 Murcia 30SXH02 2 pacopa
122997 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-29 Murcia 30SWH92 2 pacopa
123064 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-29 Murcia 30SWH83 1 pacopa
123070 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-29 Murcia 30SWH83 2 pacopa
123071 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-29 Murcia 30SWH83 3 pacopa
123077 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-29 Murcia 30SWH83 3 pacopa
123085 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-29 Murcia 30SWH83 5 pacopa
123087 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-29 Murcia 30SWH83 6 pacopa
123090 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-09-29 Albacete 30SWH84 3 pacopa
123334 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-10-01 Murcia 30SXG19 1 pacopa
123354 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-10-02 Murcia 30SXH40 1 pacopa
123499 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-10-05 Murcia 30SXH51 2 pacopa
123500 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-10-05 Murcia 30SXH51 2 pacopa
123561 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-10-08 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
123738 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-08-24 Andorra 31TCH70 2 pacopa
123772 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-08-25 Valencia 30SYJ13 1 pacopa
123814 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-10-12 Murcia 30SXH61 2 pacopa
122029 Pycnonotus barbatus Bulbul naranjero 2019-09-12 Cádiz 30STE68 1 jotaeme
123731 Prunella collaris Acentor alpino 2019-08-24 Andorra 31TCH81 3 pacopa
123740 Prunella collaris Acentor alpino 2019-08-24 Andorra 31TCH71 5 pacopa
123588 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-10-09 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
123704 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-10-10 Ciudad Real 30SUH49 1 ica00023
123011 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-09-29 Murcia 30SWH92 2 pacopa
123083 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-09-29 Murcia 30SWH83 1 pacopa
123336 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-10-01 Murcia 30SXH10 1 pacopa
123589 Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 2019-10-09 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
120464 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-07-24 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
120529 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-07-26 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez
120531 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-07-26 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez
120551 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-07-27 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11903
120561 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-07-27 Cádiz 30STE69 2 miguel hernandez
120565 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-07-28 Cádiz 30STE59 1 ica00023
120570 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-07-28 Cádiz 30STE59 1 ica00023
120588 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-07-28 Cádiz 30STE59 4 ica00023 11904
120680 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-07-29 Cádiz 30STE69 2 miguel hernandez 11905
120727 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-07-30 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11906
120824 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-07-31 Cádiz 30STE59 1 miguel hernandez 11908
121064 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-08-02 Cádiz 30STE69 1 pacopa
121067 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-08-02 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11910
121087 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-08-03 Cádiz 30STE69 1 pacopa 11911
121108 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-08-03 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11911
121757 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-08-31 Castellón 30SXK92 1 pacopa
121905 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-09-04 Murcia 30SXG77 1 pacopa
122065 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-09-15 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
122535 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-09-23 Cádiz 30STE69 1 jotaeme
123075 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-09-29 Murcia 30SWH83 1 pacopa
123184 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123188 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123233 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-09-30 Murcia 30SWG89 1 pacopa
123257 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-09-30 Murcia 30SXG09 1 pacopa
123548 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-10-07 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
123598 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-10-10 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
123900 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-10-13 Alicante 30SXH93 1 pacopa
122667 Oenanthe hispanica Collalba rubia 2019-09-26 Cádiz 30STE69 1 jotaeme
122493 Oenanthe leucura Collalba negra 2019-09-23 Murcia 30SXH66 1 pacopa
123241 Oenanthe leucura Collalba negra 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123489 Oenanthe leucura Collalba negra 2019-10-05 Badajoz 30SUH39 1 ica00023
121155 Monticola solitarius Roquero solitario 2019-08-05 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11913
123480 Monticola solitarius Roquero solitario 2019-10-05 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123488 Monticola solitarius Roquero solitario 2019-10-05 Badajoz 30SUH39 1 ica00023
120335 Turdus merula Mirlo común 2019-07-21 Cádiz 30STE69 2 pacopa
120439 Turdus merula Mirlo común 2019-07-24 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
120495 Turdus merula Mirlo común 2019-07-25 Cádiz 30STF70 1 pacopa
120681 Turdus merula Mirlo común 2019-07-29 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120691 Turdus merula Mirlo común 2019-07-29 Cádiz 30STE69 1 pacopa 11905
120865 Turdus merula Mirlo común 2019-07-31 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
121039 Turdus merula Mirlo común 2019-08-01 Cádiz 30STF70 1 miguel hernandez
121448 Turdus merula Mirlo común 2019-08-14 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121454 Turdus merula Mirlo común 2019-08-14 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
121645 Turdus merula Mirlo común 2019-08-27 Murcia 30SXH61 1 pacopa
121674 Turdus merula Mirlo común 2019-08-27 Murcia 30SXH61 1 pacopa
121709 Turdus merula Mirlo común 2019-08-29 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121728 Turdus merula Mirlo común 2019-08-29 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121871 Turdus merula Mirlo común 2019-09-03 Murcia 30SXH61 1 pacopa
121910 Turdus merula Mirlo común 2019-09-04 Murcia 30SXG66 1 pacopa
122008 Turdus merula Mirlo común 2019-09-11 Cádiz 30STF70 1 pacopa
122025 Turdus merula Mirlo común 2019-09-12 Cádiz 30STE68 1 jotaeme
122140 Turdus merula Mirlo común 2019-09-15 Ciudad Real 30SUH49 1 ica00023
122145 Turdus merula Mirlo común 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 2 jotaeme
122179 Turdus merula Mirlo común 2019-09-17 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
122217 Turdus merula Mirlo común 2019-09-17 Ciudad Real 30SUH49 3 ica00023
122221 Turdus merula Mirlo común 2019-09-18 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
122246 Turdus merula Mirlo común 2019-09-18 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122253 Turdus merula Mirlo común 2019-09-19 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
122335 Turdus merula Mirlo común 2019-09-20 Cádiz 30STE79 1 jotaeme
122408 Turdus merula Mirlo común 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 2 jotaeme
122511 Turdus merula Mirlo común 2019-09-23 Albacete 30SXH78 1 pacopa
122674 Turdus merula Mirlo común 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122687 Turdus merula Mirlo común 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123094 Turdus merula Mirlo común 2019-09-29 Albacete 30SWH84 1 pacopa
123276 Turdus merula Mirlo común 2019-09-30 Badajoz 30SUJ40 3 ica00023
123370 Turdus merula Mirlo común 2019-10-03 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123487 Turdus merula Mirlo común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123543 Turdus merula Mirlo común 2019-10-06 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123545 Turdus merula Mirlo común 2019-10-07 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
123554 Turdus merula Mirlo común 2019-10-07 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123580 Turdus merula Mirlo común 2019-10-09 Cádiz 30STF81 4 jotaeme
123597 Turdus merula Mirlo común 2019-10-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123616 Turdus merula Mirlo común 2019-10-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123786 Turdus merula Mirlo común 2019-08-16 Barcelona 31TDG53 1 pacopa
123795 Turdus merula Mirlo común 2019-10-11 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123812 Turdus merula Mirlo común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123823 Turdus merula Mirlo común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123853 Turdus merula Mirlo común 2019-10-12 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123861 Turdus merula Mirlo común 2019-10-13 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123872 Turdus merula Mirlo común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
123904 Turdus merula Mirlo común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
121212 Turdus philomelos Zorzal común 2019-08-06 Ciudad Real 30SUH49 1 ica00023
122218 Turdus philomelos Zorzal común 2019-09-17 Ciudad Real 30SUH49 2 ica00023
120673 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 miguel hernandez
121452 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-08-14 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
121471 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-08-15 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
122019 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-09-11 Cádiz 30STE69 2 jotaeme
122028 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-09-12 Cádiz 30STE68 2 jotaeme
122164 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-09-16 Cádiz 29SQA56 1 jotaeme
122180 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-09-17 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
122254 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-09-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
122336 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-09-20 Cádiz 30STE79 2 jotaeme
122890 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-09-27 Cádiz 30STF44 2 jotaeme
123547 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-10-07 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
123587 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-10-09 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
123877 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-10-13 Alicante 30SXH92 1 pacopa
120618 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-07-28 Cádiz 30STF31 1 miguel hernandez
120619 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-07-28 Cádiz 30STF31 1 miguel hernandez
120625 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 miguel hernandez
120629 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120632 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-07-28 Cádiz 30STF41 1 ica00023
121933 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-09-04 Murcia 30SXG56 1 pacopa
122157 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 2 jotaeme
122167 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-09-16 Cádiz 29SQA56 1 jotaeme
122495 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 2 jotaeme
122553 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-09-23 Cádiz 30STE69 2 jotaeme
122672 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-09-26 Cádiz 30STE69 1 jotaeme
122893 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-09-27 Cádiz 30STF44 1 jotaeme
123209 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-09-30 Cádiz 29SQA52 2 jotaeme
123549 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-10-07 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
123286 Acrocephalus scirpaceus Carricero común 2019-09-30 Badajoz 30SUJ40 2 ica00023
120590 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-07-28 Cádiz 30STE59 1 ica00023 11904
120690 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-07-29 Cádiz 30STE69 1 pacopa 11905
120724 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-07-29 Cádiz 30STF80 3 miguel hernandez 11907
120735 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-07-30 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11906
120829 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-07-31 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
120830 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-07-31 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
121037 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-08-01 Cádiz 30STF70 1 miguel hernandez
121062 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-08-02 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11910
121074 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-08-03 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11911
122068 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-09-15 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
122147 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 1 jotaeme
122225 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-09-18 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
122333 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-09-20 Cádiz 30STE79 1 jotaeme
122407 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 3 jotaeme
122869 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-09-27 Murcia 30SXH03 1 pacopa
123210 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-09-30 Cádiz 29SQA52 2 jotaeme
123582 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-10-09 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
123595 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-10-10 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
122256 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-09-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
122334 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-09-20 Cádiz 30STE79 2 jotaeme
120462 Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo 2019-07-24 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
121477 Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo 2019-08-15 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
122223 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-09-18 Cádiz 30STF80 2 jotaeme
122338 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-09-20 Cádiz 30STE79 1 jotaeme
122911 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-09-27 Cádiz 30STF45 1 jotaeme
120454 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2019-07-24 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
121986 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2019-09-08 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
122183 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2019-09-17 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
123586 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2019-10-09 Cádiz 30STF81 3 jotaeme
120449 Muscicapa striata Papamoscas gris 2019-07-24 Cádiz 30STF80 4 jotaeme
120675 Muscicapa striata Papamoscas gris 2019-07-29 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120699 Muscicapa striata Papamoscas gris 2019-07-29 Cádiz 30STE69 1 miguel hernandez 11905
121089 Muscicapa striata Papamoscas gris 2019-08-03 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11911
121480 Muscicapa striata Papamoscas gris 2019-08-15 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
122163 Muscicapa striata Papamoscas gris 2019-09-16 Cádiz 29SQA56 1 jotaeme
122340 Muscicapa striata Papamoscas gris 2019-09-20 Cádiz 30STE79 1 jotaeme
122233 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 2019-09-18 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
121145 Aegithalos caudatus Mito común 2019-08-04 Badajoz 30SUJ10 6 ica00023
121213 Aegithalos caudatus Mito común 2019-08-06 Ciudad Real 30SUH49 6 ica00023
123592 Aegithalos caudatus Mito común 2019-10-10 Ciudad Real 30SUH49 13 ica00023
120452 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2019-07-24 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
122178 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2019-09-17 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
122913 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2019-09-27 Cádiz 30STF45 1 jotaeme
123578 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2019-10-09 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
120468 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-07-25 Cádiz 30STE69 1 ica00023 11901
121143 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-08-04 Badajoz 30SUJ10 4 ica00023
122128 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-09-15 Ciudad Real 30SUH49 3 ica00023
122176 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-09-17 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
122234 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-09-18 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
122252 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-09-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
122331 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-09-20 Cádiz 30STE79 3 jotaeme
123581 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-10-09 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
122121 Parus major Carbonero común 2019-09-15 Ciudad Real 30SUH49 1 ica00023
122222 Parus major Carbonero común 2019-09-18 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
123031 Parus major Carbonero común 2019-09-29 Murcia 30SWH82 1 pacopa
123899 Parus major Carbonero común 2019-10-13 Alicante 30SXH93 2 pacopa
120453 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-07-24 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
121451 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-08-14 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
121479 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-08-15 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
122177 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-09-17 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
122262 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-09-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
122339 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-09-20 Cádiz 30STE79 1 jotaeme
122910 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-09-27 Cádiz 30STF45 1 jotaeme
123584 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-10-09 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
121638 Oriolus oriolus Oropéndola europea 2019-08-25 Ciudad Real 30SUH49 1 ica00023
122286 Lanius meridionalis Alcaudón real 2019-09-19 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122461 Lanius meridionalis Alcaudón real 2019-09-23 Murcia 30SXH54 1 pacopa
123158 Lanius meridionalis Alcaudón real 2019-09-30 Murcia 30SWH80 1 pacopa
123170 Lanius meridionalis Alcaudón real 2019-09-30 Murcia 30SWH60 1 pacopa
123185 Lanius meridionalis Alcaudón real 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123328 Lanius meridionalis Alcaudón real 2019-10-01 Murcia 30SXG19 1 pacopa
123335 Lanius meridionalis Alcaudón real 2019-10-01 Murcia 30SXH10 1 pacopa
123454 Lanius meridionalis Alcaudón real 2019-10-05 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123492 Lanius meridionalis Alcaudón real 2019-10-05 Murcia 30SXH52 3 pacopa
123798 Lanius meridionalis Alcaudón real 2019-10-12 Murcia 30SXH61 1 pacopa
120587 Lanius senator Alcaudón común 2019-07-28 Cádiz 30STE59 1 ica00023 11904
120589 Lanius senator Alcaudón común 2019-07-28 Cádiz 30STE59 2 ica00023 11904
121975 Lanius senator Alcaudón común 2019-09-07 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
121146 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2019-08-04 Badajoz 30SUJ10 1 ica00023
121473 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2019-08-15 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
122181 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2019-09-17 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
123583 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2019-10-09 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
121150 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2019-08-04 Ciudad Real 30SUH49 30 ica00023
121153 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2019-08-04 Ciudad Real 30SUH49 50 ica00023
121504 Pica pica Urraca común 2019-08-16 Gerona 31TDG89 1 pacopa
121615 Pica pica Urraca común 2019-08-25 Valencia 30SYJ39 2 mdr001
121616 Pica pica Urraca común 2019-08-25 Valencia 30SYJ38 1 mdr001
121702 Pica pica Urraca común 2019-08-29 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121768 Pica pica Urraca común 2019-08-31 Albacete 30SXH78 2 pacopa
121785 Pica pica Urraca común 2019-08-31 Murcia 30SXH45 1 pacopa
121792 Pica pica Urraca común 2019-08-31 Murcia 30SXH43 1 pacopa
121824 Pica pica Urraca común 2019-09-03 Murcia 30SXG68 1 pacopa
121850 Pica pica Urraca común 2019-09-03 Murcia 30SXG76 1 pacopa
122119 Pica pica Urraca común 2019-09-15 Granada 30SWG24 2 pacopa
122138 Pica pica Urraca común 2019-09-15 Granada 30SWG56 4 pacopa
122142 Pica pica Urraca común 2019-09-15 Murcia 30SXG05 1 pacopa
122187 Pica pica Urraca común 2019-09-17 Murcia 30SXH51 1 pacopa
122235 Pica pica Urraca común 2019-09-18 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122237 Pica pica Urraca común 2019-09-18 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122239 Pica pica Urraca común 2019-09-18 Murcia 30SXH61 2 pacopa
122275 Pica pica Urraca común 2019-09-19 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122383 Pica pica Urraca común 2019-09-22 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122401 Pica pica Urraca común 2019-09-23 Murcia 30SXH61 2 pacopa
122402 Pica pica Urraca común 2019-09-23 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122418 Pica pica Urraca común 2019-09-23 Murcia 30SXH52 1 pacopa
122472 Pica pica Urraca común 2019-09-23 Murcia 30SXH55 2 pacopa
122578 Pica pica Urraca común 2019-09-23 Murcia 30SXH52 1 pacopa
122699 Pica pica Urraca común 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122807 Pica pica Urraca común 2019-09-27 Murcia 30SXH43 1 pacopa
122836 Pica pica Urraca común 2019-09-27 Murcia 30SXH68 1 pacopa
122837 Pica pica Urraca común 2019-09-27 Murcia 30SXH68 2 pacopa
122839 Pica pica Urraca común 2019-09-27 Murcia 30SXH68 1 pacopa
122881 Pica pica Urraca común 2019-09-27 Murcia 30SXH13 2 pacopa
122884 Pica pica Urraca común 2019-09-27 Murcia 30SXH12 2 pacopa
122896 Pica pica Urraca común 2019-09-27 Murcia 30SWH92 12 pacopa
122898 Pica pica Urraca común 2019-09-27 Murcia 30SWH92 1 pacopa
122917 Pica pica Urraca común 2019-09-28 Murcia 30SWH92 3 pacopa
122923 Pica pica Urraca común 2019-09-28 Murcia 30SXH01 2 pacopa
122941 Pica pica Urraca común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
122991 Pica pica Urraca común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
122992 Pica pica Urraca común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
122993 Pica pica Urraca común 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
122995 Pica pica Urraca común 2019-09-28 Murcia 30SWH92 1 pacopa
123001 Pica pica Urraca común 2019-09-29 Murcia 30SWH92 1 pacopa
123084 Pica pica Urraca común 2019-09-29 Murcia 30SWH83 2 pacopa
123086 Pica pica Urraca común 2019-09-29 Murcia 30SWH83 1 pacopa
123109 Pica pica Urraca común 2019-09-29 Murcia 30SWH92 1 pacopa
123119 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SWH92 1 pacopa
123121 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SWH92 3 pacopa
123124 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SXH13 1 pacopa
123127 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SXH02 1 pacopa
123142 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SWH91 1 pacopa
123143 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SWH91 1 pacopa
123145 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SWH81 1 pacopa
123149 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SWH81 2 pacopa
123171 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SWH60 2 pacopa
123175 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SWH60 1 pacopa
123193 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123206 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SWG79 2 pacopa
123211 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SWG69 1 pacopa
123224 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SWG89 1 pacopa
123238 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SWH80 1 pacopa
123278 Pica pica Urraca común 2019-09-30 Murcia 30SXG09 1 pacopa
123322 Pica pica Urraca común 2019-10-01 Murcia 30SXG08 1 pacopa
123323 Pica pica Urraca común 2019-10-01 Murcia 30SXG08 2 pacopa
123324 Pica pica Urraca común 2019-10-01 Murcia 30SXG08 1 pacopa
123330 Pica pica Urraca común 2019-10-01 Murcia 30SXG19 1 pacopa
123493 Pica pica Urraca común 2019-10-05 Murcia 30SXH52 1 pacopa
123498 Pica pica Urraca común 2019-10-05 Murcia 30SXH51 3 pacopa
123625 Pica pica Urraca común 2019-10-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123762 Pica pica Urraca común 2019-08-25 Valencia 30SYJ39 2 pacopa
123763 Pica pica Urraca común 2019-08-25 Valencia 30SYJ38 1 pacopa
123865 Pica pica Urraca común 2019-10-13 Murcia 30SXH61 7 pacopa
123222 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 2019-09-30 Murcia 30SWG89 60 pacopa
120646 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-07-28 Cádiz 30STF41 200 javiho
120941 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-07-31 Cádiz 30STF31 3 miguel hernandez
121262 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-08 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121268 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-08 Murcia 30SXH60 250 pacopa
121270 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-08 Murcia 30SXH60 1700 pacopa
121271 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-08 Murcia 30SXH60 450 pacopa
121272 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-08 Murcia 30SXH60 150 pacopa
121273 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-08 Murcia 30SXH60 95 pacopa
121274 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-08 Murcia 30SXH60 107 pacopa
121275 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-08 Murcia 30SXH60 107 pacopa
121276 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-08 Murcia 30SXH60 107 pacopa
121300 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-10 Almería 30SWF99 9 pacopa
121306 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-10 Almería 30SWF99 2 pacopa
121350 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-11 Almería 30SWF99 3 pacopa
121651 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-27 Murcia 30SXH61 2 pacopa
121695 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121699 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121701 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121703 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 5 pacopa
121704 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 36 pacopa
121706 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 10 pacopa
121708 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 74 pacopa
121710 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 7 pacopa
121712 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 8 pacopa
121713 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 5 pacopa
121714 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 17 pacopa
121715 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121716 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 572 pacopa
121718 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 11 pacopa
121719 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 4 pacopa
121720 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 3 pacopa
121721 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 5 pacopa
121722 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 7 pacopa
121723 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 1 pacopa
121724 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 9 pacopa
121725 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 6 pacopa
121726 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 7 pacopa
121729 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 6 pacopa
121730 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 7 pacopa
121731 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 231 pacopa
121732 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121733 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 22 pacopa
121734 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 27 pacopa
121735 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 35 pacopa
121736 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121737 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 5 pacopa
121738 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 7 pacopa
121739 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 18 pacopa
121740 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 4 pacopa
121741 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 15 pacopa
121742 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 4 pacopa
121743 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 19 pacopa
121744 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 10 pacopa
121745 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 5 pacopa
121746 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 7 pacopa
121747 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-08-29 Murcia 30SXH60 92 pacopa
121932 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-04 Murcia 30SXG56 12 pacopa
122005 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-10 Murcia 30SXG38 100 pacopa
122009 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-11 Cádiz 30STF70 1 pacopa
122031 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-14 Cádiz 30STF70 3 pacopa
122274 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122285 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 11 pacopa
122296 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122300 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 62 pacopa
122301 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 19 pacopa
122302 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122303 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 8 pacopa
122304 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 6 pacopa
122305 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122306 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 10 pacopa
122307 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 9 pacopa
122309 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 8 pacopa
122310 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122311 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 46 pacopa
122312 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 13 pacopa
122313 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122314 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 162 pacopa
122316 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 98 pacopa
122317 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 172 pacopa
122318 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 11 pacopa
122319 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 307 pacopa
122320 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 55 pacopa
122321 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 12 pacopa
122322 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 7 pacopa
122323 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 33 pacopa
122324 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 25 pacopa
122325 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122327 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 16 pacopa
122328 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 7 pacopa
122330 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-19 Murcia 30SXH60 12 pacopa
122358 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-21 Murcia 30SXH61 3 pacopa 11928
122411 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-23 Murcia 30SXH52 2 pacopa
122413 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-23 Murcia 30SXH52 1 pacopa
122429 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-23 Murcia 30SXH52 5 pacopa
122466 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-23 Murcia 30SXH55 6 pacopa
122471 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-23 Murcia 30SXH55 8 pacopa
122700 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122716 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 12 pacopa
122736 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122740 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122741 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 6 pacopa
122742 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122748 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122749 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 9 pacopa
122754 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122755 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 8 pacopa
122757 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 9 pacopa
122758 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 12 pacopa
122759 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 90 pacopa
122760 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 155 pacopa
122761 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122762 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 69 pacopa
122763 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122764 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122765 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 9 pacopa
122766 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 35 pacopa
122767 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122768 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122769 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 12 pacopa
122770 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122771 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122772 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 32 pacopa
122773 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 60 pacopa
122774 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 180 pacopa
122775 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122778 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 101 pacopa
122779 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 12 pacopa
122780 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 45 pacopa
122781 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 11 pacopa
122782 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122783 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122784 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 15 pacopa
122785 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 15 pacopa
122786 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 11 pacopa
122787 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122788 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 13 pacopa
122789 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122790 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122791 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 73 pacopa
122792 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 30 pacopa
122793 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 11 pacopa
122794 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122795 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
122796 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 21 pacopa
122797 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122798 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 8 pacopa
122799 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122800 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122801 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 27 pacopa
122802 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122804 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-26 Murcia 30SXH60 12 pacopa
122912 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-27 Cádiz 30STF45 50 jotaeme
123104 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-29 Murcia 30SXH03 1 pacopa
123105 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-29 Murcia 30SXH03 1 pacopa
123129 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-09-30 Murcia 30SXH02 3 pacopa
123319 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-01 Murcia 30SXG09 8 pacopa
123373 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123374 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 7 pacopa
123387 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123388 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 4 pacopa
123391 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123392 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 4 pacopa
123393 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123394 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 7 pacopa
123404 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123412 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 27 pacopa
123415 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 52 pacopa
123418 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 6 pacopa
123419 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123420 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123421 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123422 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 75 pacopa
123423 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 130 pacopa
123424 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 26 pacopa
123425 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 111 pacopa
123426 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123427 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123428 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123429 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 8 pacopa
123430 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 35 pacopa
123431 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123432 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 33 pacopa
123433 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 27 pacopa
123434 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 32 pacopa
123435 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123436 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 12 pacopa
123437 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123438 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 20 pacopa
123439 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123440 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123441 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 7 pacopa
123442 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 20 pacopa
123443 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 16 pacopa
123444 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 23 pacopa
123445 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 55 pacopa
123446 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 4 pacopa
123447 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 6 pacopa
123448 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123449 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 230 pacopa
123450 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-03 Murcia 30SXH60 13 pacopa
123507 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-06 Cádiz 30STF41 120 fjnq01
123599 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123607 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123611 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 6 pacopa
123623 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa
123624 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123629 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123636 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123650 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123651 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123659 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123662 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 20 pacopa
123663 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 15 pacopa
123664 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 7 pacopa
123668 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 16 pacopa
123669 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123674 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 6 pacopa
123675 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 11 pacopa
123676 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 6 pacopa
123678 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 12 pacopa
123679 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 24 pacopa
123680 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 196 pacopa
123681 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 340 pacopa
123682 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 17 pacopa
123683 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 21 pacopa
123684 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 55 pacopa
123687 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 18 pacopa
123688 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 10 pacopa
123689 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 6 pacopa
123690 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 7 pacopa
123691 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 4 pacopa
123692 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 72 pacopa
123693 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 14 pacopa
123694 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123695 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 6 pacopa
123696 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 17 pacopa
123697 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 17 pacopa
123698 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 175 pacopa
123699 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123700 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 95 pacopa
123702 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 41 pacopa
123703 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123705 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123710 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 16 pacopa
123712 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 7 pacopa
123713 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa
123716 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 7 pacopa
123717 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123718 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 4 pacopa
123719 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123720 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123721 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-10 Murcia 30SXH60 8 pacopa
123928 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-13 Alicante 30SXH93 6 pacopa
123929 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-10-13 Alicante 30SXH92 100 pacopa
121613 Corvus corone Corneja negra 2019-08-24 Lérida 31TCG43 4 mdr001
122115 Corvus corone Corneja negra 2019-09-15 Granada 30SVG93 2 pacopa
122116 Corvus corone Corneja negra 2019-09-15 Granada 30SVG93 3 pacopa
123038 Corvus corone Corneja negra 2019-09-29 Murcia 30SWH82 1 pacopa
123058 Corvus corone Corneja negra 2019-09-29 Murcia 30SWH72 2 pacopa
123154 Corvus corone Corneja negra 2019-09-30 Murcia 30SWH81 1 pacopa
123163 Corvus corone Corneja negra 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123190 Corvus corone Corneja negra 2019-09-30 Murcia 30SWH70 2 pacopa
123197 Corvus corone Corneja negra 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123240 Corvus corone Corneja negra 2019-09-30 Murcia 30SWH80 3 pacopa
123244 Corvus corone Corneja negra 2019-09-30 Murcia 30SWH90 2 pacopa
123246 Corvus corone Corneja negra 2019-09-30 Murcia 30SWH90 1 pacopa
123268 Corvus corone Corneja negra 2019-09-30 Murcia 30SXG09 1 pacopa
123307 Corvus corone Corneja negra 2019-10-01 Murcia 30SXG09 1 pacopa
123308 Corvus corone Corneja negra 2019-10-01 Murcia 30SXH00 1 pacopa
123311 Corvus corone Corneja negra 2019-10-01 Murcia 30SXG09 3 pacopa
123326 Corvus corone Corneja negra 2019-10-01 Murcia 30SXG19 1 pacopa
123333 Corvus corone Corneja negra 2019-10-01 Murcia 30SXG19 1 pacopa
123760 Corvus corone Corneja negra 2019-08-24 Lérida 31TCG43 4 pacopa
123787 Corvus corone Corneja negra 2019-08-16 Gerona 31TDG63 2 pacopa
123788 Corvus corone Corneja negra 2019-08-16 Gerona 31TDG73 7 pacopa
123810 Corvus corone Corneja negra 2019-10-12 Murcia 30SXH61 1 pacopa
120342 Corvus corax Cuervo grande 2019-07-21 Cádiz 30STE59 1 pacopa 11898
120372 Corvus corax Cuervo grande 2019-07-21 Cádiz 30STE59 5 pacopa 11898
120379 Corvus corax Cuervo grande 2019-07-21 Cádiz 30STE59 2 pacopa 11898
120540 Corvus corax Cuervo grande 2019-07-26 Cádiz 30STE59 5 pacopa
120564 Corvus corax Cuervo grande 2019-07-28 Cádiz 30STE59 5 javiho 11904
120745 Corvus corax Cuervo grande 2019-07-30 Cádiz 30STE69 1 pacopa 11906
120760 Corvus corax Cuervo grande 2019-07-30 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11906
120925 Corvus corax Cuervo grande 2019-07-31 Cádiz 30STF31 2 ica00023
121640 Corvus corax Cuervo grande 2019-08-26 Murcia 30SXH60 1 mdr001
122523 Corvus corax Cuervo grande 2019-09-23 Albacete 30SXH68 2 pacopa
122824 Corvus corax Cuervo grande 2019-09-27 Murcia 30SXH68 2 pacopa
122830 Corvus corax Cuervo grande 2019-09-27 Murcia 30SXH68 1 pacopa
122933 Corvus corax Cuervo grande 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
122934 Corvus corax Cuervo grande 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
122985 Corvus corax Cuervo grande 2019-09-28 Murcia 30SXH02 1 pacopa
123021 Corvus corax Cuervo grande 2019-09-29 Murcia 30SWH82 1 pacopa
123785 Corvus corax Cuervo grande 2019-08-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
120337 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 2 pacopa 11898
120380 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-21 Cádiz 30STE59 10 pacopa 11898
120473 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-25 Cádiz 30STE69 7 pacopa
120475 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-25 Cádiz 30STE69 3 pacopa 11901
120478 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-25 Cádiz 30STE69 47 pacopa
120528 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-26 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11902
120557 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-27 Cádiz 30STE69 5 ica00023
120558 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-27 Cádiz 30STE69 5 ica00023
120631 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-28 Cádiz 30STF41 300 ica00023
120674 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-29 Cádiz 30STE69 100 pacopa
120718 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-29 Cádiz 30STE69 3 pacopa 11905
120720 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-29 Cádiz 30STE69 4 pacopa 11905
120725 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-30 Cádiz 30STE69 7 pacopa 11906
120778 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-30 Cádiz 30STE68 8 pacopa
120796 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-30 Cádiz 30STE68 97 pacopa
120821 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-31 Cádiz 30STE59 16 ica00023 11908
120826 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-31 Cádiz 30STE59 42 miguel hernandez 11908
120852 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-07-31 Cádiz 30STF91 4 jotaeme
121077 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-03 Cádiz 30STE69 50 miguel hernandez 11911
121080 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-03 Cádiz 30STE69 5 pacopa 11911
121112 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-04 Cádiz 30STE69 23 miguel hernandez 11912
121346 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-11 Almería 30SWF99 2 pacopa
121391 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-12 Almería 30SWF99 150 pacopa
121476 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-15 Cádiz 30STF91 6 jotaeme
121503 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-16 Gerona 31TDG89 2 pacopa
121505 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-16 Gerona 31TDG89 3 pacopa
121609 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-24 Lérida 31TCG44 3 mdr001
121620 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-25 Valencia 30SYJ14 4 mdr001
121629 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-25 Murcia 30SXH67 5 mdr001
121635 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-25 Murcia 30SXH46 3 mdr001
121673 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-27 Murcia 30SXH61 470 pacopa
121675 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-27 Murcia 30SXH61 75 pacopa
121676 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-27 Murcia 30SXH61 17 pacopa
121780 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-31 Murcia 30SXH46 25 pacopa
121782 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-31 Murcia 30SXH46 9 pacopa
121784 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-31 Murcia 30SXH45 37 pacopa
121789 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-31 Murcia 30SXH45 12 pacopa
121791 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-31 Murcia 30SXH44 14 pacopa
121817 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121820 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121822 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-03 Murcia 30SXG69 3 pacopa
121829 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-03 Murcia 30SXG77 3 pacopa
121834 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-03 Murcia 30SXG86 7 pacopa
121838 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-03 Murcia 30SXG85 5 pacopa
121882 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXH60 2 pacopa
121886 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG77 9 pacopa
121887 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG77 5 pacopa
121889 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG77 15 pacopa
121890 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG77 16 pacopa
121901 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121906 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG77 1 pacopa
121925 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG67 3 pacopa
121939 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG56 3 pacopa
121955 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG66 12 pacopa
121957 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121958 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121962 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG77 2 pacopa
121963 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG77 15 pacopa
121965 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG78 4 pacopa
122004 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-10 Murcia 30SXH60 75 pacopa
122010 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-11 Cádiz 30STF70 2 pacopa
122024 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-12 Cádiz 30STE68 30 jotaeme
122036 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-14 Cádiz 30STF70 23 pacopa
122038 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-14 Cádiz 30STF70 160 pacopa
122054 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Málaga 30SUF13 3 pacopa
122058 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Málaga 30SUF24 9 pacopa
122062 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Málaga 30SUF54 100 pacopa
122071 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Sevilla 30SUG81 3 pacopa
122117 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Granada 30SWG25 2 pacopa
122118 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Granada 30SWG25 2 pacopa
122120 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Granada 30SWG25 40 pacopa
122122 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Granada 30SWG35 5 pacopa
122124 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Granada 30SWG35 6 pacopa
122130 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Granada 30SWG56 3 pacopa
122136 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Granada 30SWG56 2 pacopa
122137 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Granada 30SWG56 21 pacopa
122139 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Granada 30SWG56 1 pacopa
122141 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-15 Granada 30SWG66 22 pacopa
122172 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-16 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122199 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-17 Murcia 30SXH61 6 pacopa
122200 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-17 Murcia 30SXH61 17 pacopa
122201 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-17 Murcia 30SXH61 17 pacopa
122202 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-17 Murcia 30SXH61 42 pacopa
122220 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-17 Ciudad Real 30SUH49 25 ica00023
122243 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-18 Murcia 30SXH61 4 pacopa
122269 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-19 Murcia 30SXH60 2 pacopa
122270 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-19 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122326 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-19 Ciudad Real 30SUJ80 1200 ica00023
122379 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-21 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122410 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH51 7 pacopa
122419 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH52 2 pacopa
122425 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH52 7 pacopa
122432 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH52 4 pacopa
122438 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH53 5 pacopa
122446 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH64 3 pacopa
122450 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH64 19 pacopa
122452 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH64 4 pacopa
122456 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH64 15 pacopa
122474 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH65 2 pacopa
122485 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH65 3 pacopa
122486 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH65 5 pacopa
122488 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH65 3 pacopa
122491 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH66 4 pacopa
122494 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH66 3 pacopa
122497 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH77 15 pacopa
122534 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH57 30 pacopa
122538 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Cádiz 30STE69 3 jotaeme
122547 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Albacete 30SXH38 2 pacopa
122549 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Albacete 30SXH38 10 pacopa
122554 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Albacete 30SXH38 3 pacopa
122556 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Albacete 30SXH38 29 pacopa
122562 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Albacete 30SXH37 22 pacopa
122565 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Albacete 30SXH27 6 pacopa
122568 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Albacete 30SXH27 68 pacopa
122574 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Albacete 30SXH17 5 pacopa
122576 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Albacete 30SXH17 9 pacopa
122579 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH53 7 pacopa
122648 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH57 12 pacopa
122651 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-23 Murcia 30SXH48 3 pacopa
122660 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-26 Cádiz 30STE68 2 jotaeme
122679 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122685 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
122806 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Murcia 30SXH42 26 pacopa
122809 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Murcia 30SXH43 3 pacopa
122811 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Murcia 30SXH44 7 pacopa
122812 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Murcia 30SXH55 2 pacopa
122814 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Murcia 30SXH67 4 pacopa
122851 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Albacete 30SXH15 6 pacopa
122852 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Albacete 30SXH15 5 pacopa
122854 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Albacete 30SXH15 3 pacopa
122856 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Murcia 30SXH14 6 pacopa
122875 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Murcia 30SWH94 8 pacopa
122876 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Murcia 30SXH13 3 pacopa
122878 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Murcia 30SXH13 4 pacopa
122885 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Murcia 30SXH12 25 pacopa
122886 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Murcia 30SXH12 200 pacopa
122902 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Murcia 30SXH02 12 pacopa
122907 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-27 Murcia 30SWH92 3 pacopa
122916 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-28 Murcia 30SWH92 12 pacopa
122919 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-28 Murcia 30SWH92 15 pacopa
122922 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-28 Murcia 30SXH01 11 pacopa
122932 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-28 Murcia 30SXH02 2 pacopa
122986 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-28 Murcia 30SXH02 100 pacopa
122996 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Murcia 30SWH92 19 pacopa
123033 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Murcia 30SWH82 2 pacopa
123047 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Murcia 30SWH72 5 pacopa
123048 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Murcia 30SWH72 3 pacopa
123051 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Murcia 30SWH72 1 pacopa
123054 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Murcia 30SWH72 3 pacopa
123065 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Murcia 30SWH83 3 pacopa
123073 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Murcia 30SWH83 4 pacopa
123078 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Murcia 30SWH83 2 pacopa
123091 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Albacete 30SWH84 6 pacopa
123095 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Albacete 30SWH84 5 pacopa
123099 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Albacete 30SWH84 4 pacopa
123101 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Murcia 30SWH93 6 pacopa
123108 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Murcia 30SWH92 15 pacopa
123110 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Murcia 30SWH92 12 pacopa
123111 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-29 Murcia 30SXH02 3 pacopa
123117 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SWH92 7 pacopa
123126 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SXH02 3 pacopa
123130 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SXH01 10 pacopa
123133 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SWH91 3 pacopa
123140 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SWH91 10 pacopa
123148 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SWH81 7 pacopa
123155 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SWH81 15 pacopa
123161 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SWH70 2 pacopa
123165 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SWH50 25 pacopa
123167 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SWH50 25 pacopa
123174 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SWH50 5 pacopa
123177 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SWH60 11 pacopa
123195 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123229 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SWG89 5 pacopa
123253 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-30 Murcia 30SWG99 5 pacopa
123297 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-01 Murcia 30SXG09 3 pacopa
123299 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-01 Murcia 30SXG09 7 pacopa
123301 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-01 Murcia 30SXG09 15 pacopa
123315 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-01 Murcia 30SXG09 15 pacopa
123339 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-02 Murcia 30SXH11 9 pacopa
123342 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-02 Murcia 30SXH11 3 pacopa
123344 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-02 Murcia 30SXH21 2 pacopa
123353 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-02 Murcia 30SXH40 7 pacopa
123357 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-02 Murcia 30SXH40 3 pacopa
123363 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-02 Murcia 30SXH50 9 pacopa
123366 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-02 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123371 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123491 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-05 Murcia 30SXH51 5 pacopa
123541 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-06 Murcia 30SXH60 7 pacopa
123550 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-07 Cádiz 30STF91 12 jotaeme
123605 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123724 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-11 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123756 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-24 Lérida 31TCG44 3 pacopa
123767 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-25 Valencia 30SYJ14 4 pacopa
123776 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-25 Murcia 30SXH67 5 pacopa
123782 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-08-25 Murcia 30SXH46 3 pacopa
123796 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-11 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123809 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-12 Murcia 30SXH61 2 pacopa
123840 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-12 Murcia 30SXH60 4 pacopa
123845 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-12 Murcia 30SXH60 10 pacopa
123869 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-13 Alicante 30SXH93 13 pacopa
123934 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-10-14 Murcia 30SXH60 2 pacopa
123956 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG77 1 pacopa
123957 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG76 1 pacopa
123962 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-09-04 Murcia 30SXG66 3 pacopa
120334 Passer domesticus Gorrión común 2019-07-21 Cádiz 30STE69 9 pacopa
120438 Passer domesticus Gorrión común 2019-07-24 Cádiz 30STF80 5 jotaeme
120476 Passer domesticus Gorrión común 2019-07-25 Cádiz 30STE69 4 pacopa 11901
120534 Passer domesticus Gorrión común 2019-07-26 Cádiz 30STF91 50 jotaeme
120728 Passer domesticus Gorrión común 2019-07-30 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11906
120810 Passer domesticus Gorrión común 2019-07-31 Cádiz 30STF70 7 pacopa
121068 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-02 Cádiz 30STE69 30 miguel hernandez 11910
121110 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-03 Cádiz 30STE69 15 pacopa
121287 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-09 Murcia 30SXH60 15 pacopa
121293 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-10 Almería 30SWF99 3 pacopa
121313 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-10 Almería 30SWF99 4 pacopa
121322 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-10 Almería 30SWF99 18 pacopa
121348 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-11 Almería 30SWF99 16 pacopa
121374 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-11 Almería 30SWF99 5 pacopa
121385 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-11 Almería 30SWF99 4 pacopa
121386 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-12 Almería 30SWF99 15 pacopa
121393 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-12 Almería 30SWF99 50 pacopa
121446 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-14 Murcia 30SXH60 9 pacopa
121449 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-14 Murcia 30SXH51 5 pacopa
121500 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-16 Gerona 31TDG98 25 pacopa
121605 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 9 mdr001
121614 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-25 Valencia 30SYJ39 27 mdr001
121622 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-25 Valencia 30SYJ13 6 mdr001
121627 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-25 Murcia 30SXH67 3 mdr001
121628 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-25 Murcia 30SXH67 5 mdr001
121634 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-25 Murcia 30SXH46 5 mdr001
121758 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-31 Castellón 30SXK92 4 pacopa
121767 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-31 Albacete 30SXH78 5 pacopa
121769 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-31 Albacete 30SXH78 12 pacopa
121778 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-31 Murcia 30SXH46 6 pacopa
121833 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-03 Murcia 30SXG76 7 pacopa
121837 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-03 Murcia 30SXG85 15 pacopa
121839 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-03 Murcia 30SXG75 6 pacopa
121847 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-03 Murcia 30SXG76 7 pacopa
121853 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-03 Murcia 30SXG76 5 pacopa
121855 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-03 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121856 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-03 Murcia 30SXG76 6 pacopa
121859 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-03 Murcia 30SXG76 3 pacopa
121860 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-03 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121892 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG76 2 pacopa
121893 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG76 18 pacopa
121895 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG76 6 pacopa
121900 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG76 3 pacopa
121903 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG77 4 pacopa
121909 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG66 4 pacopa
121914 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG57 2 pacopa
121917 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG57 4 pacopa
121920 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG57 15 pacopa
121924 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG67 2 pacopa
121930 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG57 2 pacopa
121931 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG56 3 pacopa
121942 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG56 11 pacopa
121946 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG56 5 pacopa
121948 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG56 3 pacopa
122007 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-11 Cádiz 30STF70 7 pacopa
122018 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-11 Cádiz 30STE69 6 jotaeme
122033 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-14 Cádiz 30STF70 3 pacopa
122042 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-15 Cádiz 30STF70 7 pacopa
122043 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-15 Cádiz 30STF70 12 pacopa
122048 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-15 Cádiz 30STF91 3 pacopa
122067 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-15 Cádiz 30STF92 6 jotaeme
122072 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-15 Sevilla 30SUG81 5 pacopa
122089 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-15 Granada 30SVG73 12 pacopa
122125 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-15 Granada 30SWG35 9 pacopa
122135 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-15 Granada 30SWG56 5 pacopa
122153 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 6 jotaeme
122154 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-16 Cádiz 29SQA52 6 jotaeme
122219 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-17 Ciudad Real 30SUH49 30 ica00023
122236 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-18 Murcia 30SXH51 5 pacopa
122260 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-19 Cádiz 30STF91 7 jotaeme
122332 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-20 Cádiz 30STE79 10 jotaeme
122362 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-21 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
122381 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-22 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122398 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Murcia 30SXH60 5 pacopa
122403 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Murcia 30SXH51 9 pacopa
122406 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Cádiz 29SQA52 7 jotaeme
122409 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Murcia 30SXH51 3 mdr001
122422 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Murcia 30SXH52 5 pacopa
122440 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Murcia 30SXH53 6 pacopa
122462 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Murcia 30SXH54 7 pacopa
122478 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Murcia 30SXH65 5 pacopa
122483 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Murcia 30SXH65 3 pacopa
122496 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Murcia 30SXH77 5 pacopa
122504 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Alicante 30SXH87 9 pacopa
122515 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Albacete 30SXH78 2 pacopa
122527 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Murcia 30SXH67 13 pacopa
122542 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Albacete 30SXH38 10 pacopa
122566 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Albacete 30SXH27 9 pacopa
122572 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-23 Albacete 30SXH17 6 pacopa
122686 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
122816 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-27 Murcia 30SXH67 12 pacopa
122817 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-27 Murcia 30SXH67 5 pacopa
122818 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-27 Murcia 30SXH68 6 pacopa
122853 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-27 Albacete 30SXH15 5 pacopa
122872 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-27 Murcia 30SXH14 8 pacopa
122877 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-27 Murcia 30SXH13 5 pacopa
122891 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-27 Cádiz 30STF44 6 jotaeme
122915 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-28 Murcia 30SWH92 4 pacopa
122998 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-29 Murcia 30SWH92 9 pacopa
123000 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-29 Murcia 30SWH92 6 pacopa
123003 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-29 Murcia 30SWH92 4 pacopa
123041 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-29 Murcia 30SWH73 5 pacopa
123092 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-29 Albacete 30SWH84 9 pacopa
123093 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-29 Albacete 30SWH84 8 pacopa
123116 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-30 Murcia 30SWH92 9 pacopa
123134 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-30 Murcia 30SWH91 5 pacopa
123135 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-30 Murcia 30SWH91 10 pacopa
123147 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-30 Murcia 30SWH81 5 pacopa
123173 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-30 Murcia 30SWH50 9 pacopa
123180 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-30 Murcia 30SWH70 15 pacopa
123247 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-30 Murcia 30SWH90 5 pacopa
123274 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-30 Badajoz 30SUJ40 400 ica00023
123284 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-30 Murcia 30SXG09 5 pacopa
123285 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-30 Murcia 30SXG09 50 pacopa
123300 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-01 Murcia 30SXG09 5 pacopa
123303 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-01 Murcia 30SXG09 21 pacopa
123304 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-01 Murcia 30SXG09 15 pacopa
123313 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-01 Murcia 30SXG09 50 pacopa
123338 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-02 Murcia 30SXH11 6 pacopa
123352 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-02 Murcia 30SXH40 6 pacopa
123355 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-02 Murcia 30SXH40 3 pacopa
123544 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-07 Cádiz 30STF91 7 jotaeme
123553 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-07 Murcia 30SXH60 10 pacopa
123591 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-09 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123725 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-11 Murcia 30SXH60 3 pacopa
123732 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-24 Andorra 31TCH80 6 pacopa
123736 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-24 Andorra 31TCH70 4 pacopa
123739 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-24 Andorra 31TCH70 9 pacopa
123752 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-24 Lérida 31TCG44 9 pacopa
123761 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-25 Valencia 30SYJ39 27 pacopa
123769 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-25 Valencia 30SYJ13 6 pacopa
123774 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-25 Murcia 30SXH67 3 pacopa
123775 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-25 Murcia 30SXH67 5 pacopa
123781 Passer domesticus Gorrión común 2019-08-25 Murcia 30SXH46 5 pacopa
123793 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-11 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123838 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-12 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123847 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-12 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123870 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-13 Alicante 30SXH92 7 pacopa
123933 Passer domesticus Gorrión común 2019-10-14 Murcia 30SXH60 5 pacopa
123958 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG76 3 pacopa
123963 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG66 3 pacopa
123964 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG67 6 pacopa
123965 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG57 5 pacopa
123966 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG57 5 pacopa
123967 Passer domesticus Gorrión común 2019-09-04 Murcia 30SXG66 4 pacopa
120598 Passer hispaniolensis Gorrión moruno 2019-07-28 Cádiz 30STF41 400 ica00023
120623 Passer hispaniolensis Gorrión moruno 2019-07-28 Cádiz 30STF41 200 ica00023
122458 Petronia petronia Gorrión chillón 2019-09-23 Murcia 30SXH64 9 pacopa
122468 Petronia petronia Gorrión chillón 2019-09-23 Murcia 30SXH55 31 pacopa
122489 Petronia petronia Gorrión chillón 2019-09-23 Murcia 30SXH66 3 pacopa
123045 Petronia petronia Gorrión chillón 2019-09-29 Murcia 30SWH73 4 pacopa
123062 Petronia petronia Gorrión chillón 2019-09-29 Murcia 30SWH73 6 pacopa
123079 Petronia petronia Gorrión chillón 2019-09-29 Murcia 30SWH83 4 pacopa
123082 Petronia petronia Gorrión chillón 2019-09-29 Murcia 30SWH83 8 pacopa
123181 Petronia petronia Gorrión chillón 2019-09-30 Murcia 30SWH70 5 pacopa
123187 Petronia petronia Gorrión chillón 2019-09-30 Murcia 30SWH70 4 pacopa
123213 Petronia petronia Gorrión chillón 2019-09-30 Murcia 30SWG69 2 pacopa
123228 Petronia petronia Gorrión chillón 2019-09-30 Murcia 30SWG89 5 pacopa
123234 Petronia petronia Gorrión chillón 2019-09-30 Murcia 30SWH70 1 pacopa
123264 Petronia petronia Gorrión chillón 2019-09-30 Murcia 30SWG98 50 pacopa
122081 Estrilda astrild Estrilda común 2019-09-15 Cádiz 30STF91 9 fjnq01
122182 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-09-17 Cádiz 30STF81 3 jotaeme
123287 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-09-30 Badajoz 30SUJ40 1 ica00023
123579 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-10-09 Cádiz 30STF81 3 jotaeme
123216 Serinus serinus Serín verdecillo 2019-09-30 Cádiz 29SQA52 14 jotaeme
120562 Chloris chloris Verderón común 2019-07-27 Cádiz 30STE69 2 ica00023
121868 Chloris chloris Verderón común 2019-09-03 Murcia 30SXH61 9 pacopa
122348 Chloris chloris Verderón común 2019-09-21 Murcia 30SXH61 1 pacopa
123208 Chloris chloris Verderón común 2019-09-30 Cádiz 29SQA52 3 jotaeme
123478 Chloris chloris Verderón común 2019-10-05 Murcia 30SXH61 2 pacopa
120441 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-24 Cádiz 30STF80 6 jotaeme
120472 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-25 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11901
120530 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-26 Cádiz 30STE69 2 ica00023
120535 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-26 Cádiz 30STF91 6 jotaeme
120581 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-28 Cádiz 30STE59 1 ica00023
120596 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-28 Cádiz 30STF41 5 ica00023
120603 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-28 Cádiz 30STF41 8 ica00023
120643 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-28 Cádiz 30STF41 7 ica00023
120689 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-29 Cádiz 30STF41 2 ica00023
120707 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-29 Cádiz 30STF41 1 ica00023
120738 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-30 Cádiz 30STE69 2 miguel hernandez 11906
120739 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-30 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11906
120853 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-31 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
120874 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-07-31 Cádiz 30STF31 3 ica00023
121072 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-08-03 Cádiz 30STE69 2 pacopa 11911
121147 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-08-04 Badajoz 30SUJ10 1 ica00023
121214 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-08-06 Ciudad Real 30SUH49 7 ica00023
121475 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-08-15 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
121691 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-08-28 Ciudad Real 30SUH49 5 ica00023
121694 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-08-29 Ciudad Real 30SUH49 6 ica00023
122023 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-11 Cádiz 30STE68 4 jotaeme
122070 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-15 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
122162 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-16 Cádiz 29SQA56 7 jotaeme
122224 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-18 Cádiz 30STF80 4 jotaeme
122506 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-23 Albacete 30SXH78 1 pacopa
122569 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-23 Cádiz 30STE69 70 jotaeme
122659 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-26 Cádiz 30STE68 5 jotaeme
122819 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-27 Murcia 30SXH68 1 pacopa
122821 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-27 Murcia 30SXH67 12 pacopa
122889 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-27 Cádiz 30STF44 2 jotaeme
123036 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-29 Murcia 30SWH72 1 pacopa
123037 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-29 Murcia 30SWH82 4 pacopa
123053 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-29 Murcia 30SWH72 1 pacopa
123057 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-29 Murcia 30SWH62 3 pacopa
123153 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-30 Murcia 30SWH81 6 pacopa
123204 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-30 Murcia 30SWG79 2 pacopa
123205 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-30 Murcia 30SWG79 2 pacopa
123279 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-09-30 Badajoz 30SUJ40 6 ica00023
120817 Emberiza calandra Escribano triguero 2019-07-31 Cádiz 30STE59 3 miguel hernandez 11908
120823 Emberiza calandra Escribano triguero 2019-07-31 Cádiz 30STE59 9 miguel hernandez 11908
122192 Emberiza calandra Escribano triguero 2019-09-17 Murcia 30SXH61 1 pacopa
122536 Emberiza calandra Escribano triguero 2019-09-23 Cádiz 30STE69 10 jotaeme
123573 Gallinula angulata Gallineta chica 2019-09-30 Murcia 30SWG89 3 pacopaColectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

            Valid CSS

Fatbirder's Top 500 Birding Websites