Base de Datos del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra - Cocn


TOTAL: 115463 observaciones y 385 especies registradas a 20/02/2019 por 313 voluntarios.


Últimos 90 días: 2584 observaciones y 182 especies registradas por 14 voluntarios.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo
115462 Anser anser Ánsar común 2019-01-12 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11873
116018 Anser anser Ánsar común 2019-01-26 Madrid 30TVL30 33 oskitar 11878
116019 Anser anser Ánsar común 2019-01-26 Madrid 30TVL30 42 oskitar 11878
116045 Anser anser Ánsar común 2019-01-26 Madrid 30TVL31 54 oskitar
116472 Anser anser Ánsar común 2019-01-26 Badajoz 29SQD11 167 alnp
115657 Branta bernicla Barnacla carinegra 2019-01-21 Cádiz 29SQA54 2 jotaeme
114193 Tadorna ferruginea Tarro canelo 2018-12-17 Madrid 30TVL30 8 oskitar 11860
114105 Tadorna tadorna Tarro blanco 2018-12-16 Málaga 30SUF65 7 jotaeme
114107 Tadorna tadorna Tarro blanco 2018-12-16 Málaga 30SUF65 15 jotaeme
115711 Tadorna tadorna Tarro blanco 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 2 jotaeme
115786 Tadorna tadorna Tarro blanco 2019-01-27 Valencia 30SYJ15 35 pacopa
114857 Anas penelope Silbón europeo 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 17 juanma
115666 Anas penelope Silbón europeo 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 100 jotaeme
114142 Anas strepera Ánade friso 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114309 Anas strepera Ánade friso 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
115433 Anas strepera Ánade friso 2019-01-12 Madrid 30TVL30 12 oskitar 11873
115637 Anas strepera Ánade friso 2019-01-20 Madrid 30TVL41 60 oskitar 11875
116002 Anas strepera Ánade friso 2019-01-26 Madrid 30TVL41 40 oskitar 11877
114112 Anas crecca Cerceta común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 50 jotaeme
115049 Anas crecca Cerceta común 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 37 fjnq01
115055 Anas crecca Cerceta común 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 7 fjnq01
115056 Anas crecca Cerceta común 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 7 fjnq01
115635 Anas crecca Cerceta común 2019-01-20 Madrid 30TVL41 40 oskitar 11875
115719 Anas crecca Cerceta común 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 38 jotaeme
115837 Anas crecca Cerceta común 2019-01-28 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
115998 Anas crecca Cerceta común 2019-01-26 Madrid 30TVL41 65 oskitar 11877
116476 Anas crecca Cerceta común 2019-01-26 Badajoz 29SQD11 13 alnp
113896 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2018-12-07 Madrid 30TVL31 1 oskitar
113926 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2018-12-08 Cádiz 30STF31 50 fjnq01
114001 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2018-12-11 Cádiz 30STF41 3 jotaeme
114165 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2018-12-17 Madrid 30TVL30 28 oskitar 11860
114308 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2018-12-22 Cádiz 30STF41 9 fjnq01
114856 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 2 juanma
115054 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 8 fjnq01
115112 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-01-05 Madrid 30TVL20 20 oskitar 11870
115145 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-01-06 Cádiz 29SQA37 7 fjnq01
115291 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-01-09 Málaga 30SUF23 4 jotaeme
115413 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-01-11 Murcia 30SXH51 2 pacopa 11872
115434 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-01-12 Madrid 30TVL30 15 oskitar 11873
115527 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-01-13 Cádiz 30STF41 7 fjnq01
115598 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-01-18 Cádiz 30STF70 3 jotaeme
115636 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-01-20 Madrid 30TVL41 220 oskitar 11875
115697 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 2 jotaeme
115785 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-01-27 Valencia 30SYJ15 50 pacopa
115996 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-01-26 Madrid 30TVL41 120 oskitar 11877
116219 Anas platyrhynchos Ánade azulón 2019-02-03 Cádiz 30STF31 4 fjnq01
115661 Anas acuta Ánade rabudo 2019-01-21 Cádiz 29SQA54 10 jotaeme
115672 Anas acuta Ánade rabudo 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 22 jotaeme
114109 Anas clypeata Cuchara común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 120 jotaeme
114164 Anas clypeata Cuchara común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 12 oskitar 11860
115057 Anas clypeata Cuchara común 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 4 fjnq01
115111 Anas clypeata Cuchara común 2019-01-05 Madrid 30TVL20 2 oskitar 11870
115435 Anas clypeata Cuchara común 2019-01-12 Madrid 30TVL30 6 oskitar 11873
115634 Anas clypeata Cuchara común 2019-01-20 Madrid 30TVL41 180 oskitar 11875
115710 Anas clypeata Cuchara común 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 3 jotaeme
115997 Anas clypeata Cuchara común 2019-01-26 Madrid 30TVL41 80 oskitar 11877
114122 Aythya ferina Porrón europeo 2018-12-16 Málaga 30SUF65 8 jotaeme
115589 Aythya ferina Porrón europeo 2019-01-18 Cádiz 30STF70 5 jotaeme
115647 Aythya ferina Porrón europeo 2019-01-20 Madrid 30TVL41 25 oskitar 11875
116166 Aythya ferina Porrón europeo 2019-02-03 Murcia 30SXH51 5 pacopa
116357 Aythya ferina Porrón europeo 2019-02-05 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116362 Aythya ferina Porrón europeo 2019-02-08 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
113677 Aythya nyroca Porrón pardo 2018-11-28 Cádiz 30STF70 2 jotaeme
115006 Aythya nyroca Porrón pardo 2019-01-02 Cádiz 30STF70 2 rafa4773
115058 Aythya nyroca Porrón pardo 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 1 fjnq01
115594 Aythya nyroca Porrón pardo 2019-01-18 Cádiz 30STF70 4 jotaeme
116339 Aythya nyroca Porrón pardo 2019-02-02 Cádiz 30STF70 3 rafa4773
116356 Aythya nyroca Porrón pardo 2019-02-05 Cádiz 30STF70 2 rafa4773
116360 Aythya nyroca Porrón pardo 2019-02-08 Cádiz 30STF70 2 rafa4773
116383 Aythya nyroca Porrón pardo 2019-01-07 Cádiz 30STF70 2 rafa4773
115009 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 2019-01-02 Tarragona 31TCF00 1 mcg
115050 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 2 fjnq01
115059 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 2 fjnq01
115144 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 2019-01-06 Cádiz 29SQA37 2 fjnq01
115547 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 2019-01-13 Murcia 30SXH51 5 pacopa
116167 Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 2019-02-03 Murcia 30SXH51 2 pacopa
114006 Alectoris rufa Perdiz roja 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114241 Alectoris rufa Perdiz roja 2018-12-20 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
114318 Alectoris rufa Perdiz roja 2018-12-22 Cádiz 30STF42 5 fjnq01
115192 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-01-05 Madrid 30TVL60 6 pinpín
115541 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-01-13 Cádiz 30STF31 7 fjnq01
115564 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-01-14 Madrid 30TVL23 2 oskitar
115671 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 4 jotaeme
115699 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
115755 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-01-11 Madrid 30TVK69 12 pinpín
116434 Alectoris rufa Perdiz roja 2019-02-16 Granada 30SVG44 1 juanma
113924 Phasianus colchicus Faisán vulgar 2018-12-08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
114020 Phasianus colchicus Faisán vulgar 2018-12-11 Cádiz 30STF41 5 jotaeme
114000 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114125 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 21 jotaeme
114208 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114242 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2018-12-20 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
114990 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2019-01-01 Cádiz 30STF91 3 fjnq01
115436 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2019-01-12 Madrid 30TVL30 5 oskitar 11873
115590 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2019-01-18 Cádiz 30STF70 2 jotaeme
115841 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2019-01-28 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
116220 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 2019-02-03 Cádiz 30STF31 1 fjnq01
114186 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2018-12-17 Madrid 30TVL30 22 oskitar 11860
114863 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 10 juanma
115432 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2019-01-12 Madrid 30TVL30 25 oskitar 11873
115641 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2019-01-20 Madrid 30TVL41 9 oskitar 11875
115993 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2019-01-26 Madrid 30TVL41 45 oskitar 11877
114106 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 2018-12-16 Málaga 30SUF65 14 jotaeme
115437 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 2019-01-12 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11873
113654 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2018-11-27 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
114139 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2018-12-16 Málaga 30SUF76 2 jotaeme
114237 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2018-12-20 Cádiz 30STF92 3 jotaeme
115289 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2019-01-09 Málaga 30SUF23 4 jotaeme
115294 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2019-01-09 Málaga 30SUF13 10 jotaeme
115615 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2019-01-20 Cádiz 30STE89 25 fjnq01
115842 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2019-01-28 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
116181 Morus bassanus Alcatraz atlántico 2019-02-03 Cádiz 30STF80 3 fjnq01
113631 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-11-24 Cádiz 30STF80 16 fjnq01
113648 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-11-27 Cádiz 30STF92 3 jotaeme
113670 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-11-28 Cádiz 30STF92 6 jotaeme
113679 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-11-28 Cádiz 30STF70 4 jotaeme
113802 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-05 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
113810 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-05 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
113922 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-08 Cádiz 30STF41 6 fjnq01
113981 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-11 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
113998 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114116 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-16 Málaga 30SUF65 17 jotaeme
114173 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-17 Madrid 30TVL30 11 oskitar 11860
114231 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-20 Cádiz 30STF92 3 jotaeme
114306 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
114329 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-23 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114347 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114727 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114729 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-27 Cádiz 29SQA53 1 juanma
114754 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114826 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 5 juanma
115128 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-06 Sevilla 29SQA58 95 fjnq01
115194 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-09 Málaga 30SUF44 2 jotaeme
115310 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-10 Cádiz 30STE89 5 jotaeme
115449 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-12 Madrid 30TVL30 12 oskitar 11873
115516 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-13 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
115525 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-13 Cádiz 30STF31 3 fjnq01
115543 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-13 Murcia 30SXH51 1 pacopa
115555 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115560 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-14 Madrid 30TVL33 1 oskitar
115577 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-16 Murcia 30SXH61 1 pacopa
115611 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-18 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
115616 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-20 Cádiz 30STE89 4 fjnq01
115617 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-20 Cádiz 30STE89 4 fjnq01
115638 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-20 Madrid 30TVL41 12 oskitar 11875
115659 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-21 Cádiz 29SQA54 6 jotaeme
115694 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 3 jotaeme
115781 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 12 pacopa
115796 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-27 Valencia 30SYJ25 17 pacopa
115833 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-27 Murcia 30SXH42 1 pacopa
115838 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-28 Cádiz 30STF91 4 jotaeme
116003 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-01-26 Madrid 30TVL41 8 oskitar 11877
116172 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-02-03 Murcia 30SXH51 1 pacopa
116176 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-02-03 Cádiz 30STF80 6 fjnq01
116221 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-02-03 Cádiz 30STF41 2 fjnq01
116267 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-02-05 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
116295 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-02-10 Cádiz 30STF81 26 fjnq01
116463 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 2019-02-17 Cádiz 30STF91 1 fjnq01
115174 Phalacrocorax aristoteli Cormorán moñudo 2019-01-07 Murcia 30SYG06 1 pacopa
115007 Ixobrychus minutus Avetorillo común 2019-01-02 Tarragona 31TCF00 1 mcg
115143 Nycticorax nycticorax Martinete común 2019-01-06 Cádiz 29SQA37 40 fjnq01
113531 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 5 pacopa 11855
113533 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 27 pacopa 11855
113534 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11855
113535 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11855
113536 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11855
113537 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11855
113538 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11855
113539 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11855
113540 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 10 pacopa 11855
113541 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 107 pacopa 11855
113542 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 72 pacopa 11855
113544 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 32 pacopa 11855
113545 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 195 pacopa 11855
113547 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 130 pacopa 11855
113548 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 75 pacopa 11855
113549 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 45 pacopa 11855
113552 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 111 pacopa 11855
113553 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11855
113560 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 610 pacopa 11855
113561 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 225 pacopa 11855
113562 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 170 pacopa 11855
113563 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11855
113564 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 96 pacopa 11855
113565 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 325 pacopa 11855
113570 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 253 pacopa 11855
113571 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 470 pacopa 11855
113572 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 110 pacopa 11855
113573 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11855
113574 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 36 pacopa 11855
113575 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11855
113576 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 14 pacopa 11855
113578 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11855
113584 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11855
113585 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 195 pacopa 11855
113586 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 270 pacopa 11855
113587 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 375 pacopa 11855
113594 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11855
113595 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 170 pacopa 11855
113596 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-22 Murcia 30SXH60 375 pacopa 11855
113688 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-29 Murcia 30SXH60 4 antoniogf02 11856
113689 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-29 Murcia 30SXH60 12 antoniogf02 11856
113690 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-11-29 Murcia 30SXH60 18 antoniogf02 11856
113700 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-01 Murcia 30SXH51 1 pacopa
113849 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 2 pacopa
113850 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 15 pacopa
113851 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 12 pacopa
113852 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 25 pacopa
113853 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 50 pacopa
113854 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 10 pacopa
113855 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 45 pacopa
113856 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 55 pacopa
113857 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 15 pacopa
113858 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 1 pacopa
113859 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 8 pacopa
113860 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 10 pacopa
113861 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 50 pacopa
113862 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 17 pacopa
113863 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 10 pacopa
113864 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 102 pacopa
113865 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 35 pacopa
113866 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 70 pacopa
113867 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 49 pacopa
113868 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 60 pacopa
113872 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 65 pacopa
113873 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 5 pacopa
113874 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 15 pacopa
113875 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 18 pacopa
113876 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 3 pacopa
113878 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF91 4 pacopa
113885 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-06 Cádiz 30STF70 150 pacopa
113984 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-11 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
113991 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-11 Cádiz 30STF41 5 jotaeme
114654 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
114659 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
114660 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
114661 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
114664 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 6 pacopa
114665 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
114666 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 7 pacopa
114667 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 12 pacopa
114668 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 17 pacopa
114670 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 27 pacopa
114671 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 5 pacopa
114672 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 10 pacopa
114676 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 150 pacopa
114677 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 60 pacopa
114678 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 45 pacopa
114679 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 50 pacopa
114682 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 121 pacopa
114683 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 65 pacopa
114684 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 117 pacopa
114691 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 75 pacopa
114693 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 22 pacopa
114694 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
114695 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 10 pacopa
114696 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 28 pacopa
114697 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 21 pacopa
114701 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 13 pacopa
114702 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 156 pacopa
114703 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 7 pacopa
114704 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
114707 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 26 pacopa
114709 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 80 pacopa
114710 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 7 pacopa
114711 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 9 pacopa
114712 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
114718 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 12 pacopa
114719 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-26 Murcia 30SXH60 53 pacopa
114783 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114910 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-22 Cádiz 30STF68 50 juanma
114912 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-22 Cádiz 30STF58 3 juanma
115206 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-31 Cádiz 29SQA65 2 juanma
115212 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2018-12-31 Cádiz 30STF68 1 juanma
115315 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11871
115317 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11871
115319 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11871
115321 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 8 pacopa 11871
115322 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11871
115323 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11871
115324 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 18 pacopa 11871
115327 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11871
115328 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 27 pacopa 11871
115329 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 52 pacopa 11871
115330 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11871
115331 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 17 pacopa 11871
115334 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11871
115336 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 17 pacopa 11871
115338 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11871
115339 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 10 pacopa 11871
115343 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 4 pacopa 11871
115344 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11871
115347 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11871
115349 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11871
115351 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 5 pacopa 11871
115352 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11871
115356 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11871
115394 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 56 pacopa 11872
115395 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 1200 pacopa 11872
115396 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 200 pacopa 11872
115397 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 250 pacopa 11872
115398 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 5 pacopa 11872
115399 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 7 pacopa 11872
115400 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 300 pacopa 11872
115401 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 30 pacopa 11872
115402 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 5 pacopa 11872
115403 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 250 pacopa 11872
115404 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 433 pacopa 11872
115405 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 215 pacopa 11872
115406 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 75 pacopa 11872
115407 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 90 pacopa 11872
115409 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 635 pacopa 11872
115410 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 300 pacopa 11872
115411 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 275 pacopa 11872
115412 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 370 pacopa 11872
115414 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-11 Murcia 30SXH51 60 pacopa 11872
115548 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-13 Murcia 30SXH51 7 pacopa
115554 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-13 Cádiz 30STF91 76 jotaeme
115734 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-24 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
115810 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-27 Valencia 30SYJ25 150 pacopa
115818 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-27 Valencia 30SYJ13 1 pacopa
115832 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-27 Murcia 30SXH55 1 pacopa
116049 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11880
116050 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11880
116055 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11880
116062 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 25 pacopa 11880
116063 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 25 pacopa 11880
116064 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11880
116065 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 70 pacopa 11880
116070 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 5 pacopa 11880
116074 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 27 pacopa 11880
116077 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 4 pacopa 11880
116080 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 26 pacopa 11880
116083 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 4 pacopa 11880
116084 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 19 pacopa 11880
116089 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 126 pacopa 11880
116092 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 30 pacopa 11880
116093 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 29 pacopa 11880
116096 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 5 pacopa 11880
116097 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 5 pacopa 11880
116098 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 17 pacopa 11880
116100 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11880
116101 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11880
116107 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 17 pacopa 11880
116110 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 102 pacopa 11880
116111 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 102 pacopa 11880
116112 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 132 pacopa 11880
116117 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 15 pacopa 11880
116118 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 54 pacopa 11880
116122 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 106 pacopa 11880
116123 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 15 pacopa 11880
116124 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11880
116127 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 245 pacopa 11880
116128 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 135 pacopa 11880
116129 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 62 pacopa 11880
116130 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 5 pacopa 11880
116131 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 60 pacopa 11880
116132 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 5 pacopa 11880
116133 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 23 pacopa 11880
116138 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 60 pacopa 11880
116139 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11880
116140 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11880
116149 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 43 pacopa 11880
116150 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 17 pacopa 11880
116151 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 38 pacopa 11880
116152 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 5 pacopa 11880
116153 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 25 pacopa 11880
116157 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 18 pacopa 11880
116159 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 40 pacopa 11880
116160 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11880
116162 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-01-31 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11880
116189 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-02-03 Cádiz 30STF42 2 fjnq01
116258 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-02-05 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
116269 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 2019-02-06 Jaén 30SVH31 69 miguelgarcia
113577 Egretta garzetta Garceta común 2018-11-22 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11855
113676 Egretta garzetta Garceta común 2018-11-28 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
113902 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-08 Cádiz 30STF50 38 fjnq01
113919 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
113938 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-08 Cádiz 30STF42 11 fjnq01
113942 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-08 Cádiz 30STF41 72 fjnq01
113989 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 30 jotaeme
114097 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114176 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114314 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-22 Cádiz 30STF41 4 fjnq01
114726 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114773 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114787 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-29 Cádiz 29SQA26 1 fjnq01
114818 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 15 juanma
114926 Egretta garzetta Garceta común 2018-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114988 Egretta garzetta Garceta común 2019-01-01 Cádiz 30STF91 1 fjnq01
115125 Egretta garzetta Garceta común 2019-01-06 Cádiz 29SQA47 18 fjnq01
115136 Egretta garzetta Garceta común 2019-01-06 Huelva 29SQA38 1 fjnq01
115306 Egretta garzetta Garceta común 2019-01-10 Cádiz 30STE89 1 jotaeme
115491 Egretta garzetta Garceta común 2019-01-13 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
115493 Egretta garzetta Garceta común 2019-01-13 Cádiz 30STF42 35 fjnq01
115514 Egretta garzetta Garceta común 2019-01-13 Cádiz 30STF41 34 fjnq01
115553 Egretta garzetta Garceta común 2019-01-13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115596 Egretta garzetta Garceta común 2019-01-18 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
115658 Egretta garzetta Garceta común 2019-01-21 Cádiz 29SQA54 30 jotaeme
115778 Egretta garzetta Garceta común 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 1 pacopa
115844 Egretta garzetta Garceta común 2019-01-28 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
116007 Egretta garzetta Garceta común 2019-01-26 Madrid 30TVL41 2 oskitar 11877
116222 Egretta garzetta Garceta común 2019-02-03 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
116275 Egretta garzetta Garceta común 2019-02-07 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
113937 Egretta alba Garceta grande 2018-12-08 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
113990 Egretta alba Garceta grande 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114029 Egretta alba Garceta grande 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114175 Egretta alba Garceta grande 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114827 Egretta alba Garceta grande 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 3 juanma
115113 Egretta alba Garceta grande 2019-01-05 Madrid 30TVL20 2 oskitar 11870
115132 Egretta alba Garceta grande 2019-01-06 Sevilla 29SQA58 1 fjnq01
115133 Egretta alba Garceta grande 2019-01-06 Sevilla 29SQA58 2 fjnq01
115640 Egretta alba Garceta grande 2019-01-20 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11875
115779 Egretta alba Garceta grande 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 2 pacopa
115995 Egretta alba Garceta grande 2019-01-26 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11877
116194 Egretta alba Garceta grande 2019-02-03 Cádiz 30STF31 1 fjnq01
116474 Egretta alba Garceta grande 2019-01-26 Badajoz 29SQD11 7 alnp
113629 Ardea cinerea Garza real 2018-11-24 Cádiz 30STF80 17 fjnq01
113673 Ardea cinerea Garza real 2018-11-28 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
113895 Ardea cinerea Garza real 2018-12-07 Madrid 30TVL31 1 oskitar
113913 Ardea cinerea Garza real 2018-12-08 Cádiz 30STF41 4 fjnq01
113918 Ardea cinerea Garza real 2018-12-08 Cádiz 30STF41 2 fjnq01
113939 Ardea cinerea Garza real 2018-12-08 Cádiz 30STF42 2 fjnq01
113986 Ardea cinerea Garza real 2018-12-11 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
113988 Ardea cinerea Garza real 2018-12-11 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114096 Ardea cinerea Garza real 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114174 Ardea cinerea Garza real 2018-12-17 Madrid 30TVL30 9 oskitar 11860
114243 Ardea cinerea Garza real 2018-12-20 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
114273 Ardea cinerea Garza real 2018-12-21 Granada 30SVG24 1 juanma
114305 Ardea cinerea Garza real 2018-12-22 Cádiz 30STF41 32 jotaeme
114720 Ardea cinerea Garza real 2018-12-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
114821 Ardea cinerea Garza real 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 4 juanma
115075 Ardea cinerea Garza real 2019-01-05 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11868
115129 Ardea cinerea Garza real 2019-01-06 Sevilla 29SQA58 8 fjnq01
115227 Ardea cinerea Garza real 2018-12-31 Granada 30SVG01 1 juanma
115492 Ardea cinerea Garza real 2019-01-13 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
115639 Ardea cinerea Garza real 2019-01-20 Madrid 30TVL41 4 oskitar 11875
115656 Ardea cinerea Garza real 2019-01-21 Cádiz 29SQA54 20 jotaeme
115670 Ardea cinerea Garza real 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 35 jotaeme
115701 Ardea cinerea Garza real 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
115740 Ardea cinerea Garza real 2019-01-26 Cádiz 30STF63 1 fjnq01
115780 Ardea cinerea Garza real 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 1 pacopa
115798 Ardea cinerea Garza real 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 8 pacopa
115836 Ardea cinerea Garza real 2019-01-28 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115994 Ardea cinerea Garza real 2019-01-26 Madrid 30TVL41 5 oskitar 11877
116179 Ardea cinerea Garza real 2019-02-03 Cádiz 30STF80 6 fjnq01
116276 Ardea cinerea Garza real 2019-02-07 Cádiz 30STF80 29 fjnq01
116475 Ardea cinerea Garza real 2019-01-26 Badajoz 29SQD11 7 alnp
113946 Ciconia nigra Cigüeña negra 2018-12-08 Cádiz 30STF31 2 fjnq01
114295 Ciconia nigra Cigüeña negra 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114768 Ciconia nigra Cigüeña negra 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
113901 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-08 Cádiz 30STF50 38 fjnq01
113905 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-08 Cádiz 30STF41 10 fjnq01
113908 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-08 Cádiz 30STF41 102 fjnq01
113914 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-08 Cádiz 30STF41 37 fjnq01
113915 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-08 Cádiz 30STF41 37 fjnq01
113934 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-08 Cádiz 30STF42 3000 fjnq01
113987 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-11 Cádiz 30STF41 100 jotaeme
114178 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-17 Madrid 30TVL30 50 oskitar 11860
114283 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-22 Cádiz 30STF41 100 jotaeme
114854 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
114921 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-22 Cádiz 29SQA55 1 juanma
114987 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-31 Cádiz 30STF70 2 pacopa
115065 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-01-05 Madrid 30TVL30 30 oskitar 11868
115110 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-01-05 Madrid 30TVL20 35 oskitar 11870
115203 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2018-12-31 Cádiz 29SQA54 3 juanma
115472 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-01-12 Madrid 30TVL30 40 oskitar 11873
115539 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-01-13 Cádiz 30STF31 26 fjnq01
115606 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-01-18 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
115662 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-01-21 Cádiz 30STF70 50 pacopa
115663 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-01-21 Cádiz 29SQA53 8 jotaeme
116006 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-01-26 Madrid 30TVL41 35 oskitar 11877
116038 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-01-26 Madrid 30TVL30 60 oskitar 11879
116284 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 2019-02-09 Cádiz 30STF81 7 fjnq01
113932 Plegadis falcinellus Morito común 2018-12-08 Cádiz 30STF42 150 fjnq01
113933 Plegadis falcinellus Morito común 2018-12-08 Cádiz 30STF42 50 fjnq01
114031 Plegadis falcinellus Morito común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 40 jotaeme
114313 Plegadis falcinellus Morito común 2018-12-22 Cádiz 30STF41 65 fjnq01
115008 Plegadis falcinellus Morito común 2019-01-02 Tarragona 31TCF00 545 mcg
115718 Plegadis falcinellus Morito común 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 42 jotaeme
116195 Plegadis falcinellus Morito común 2019-02-03 Cádiz 30STF50 182 fjnq01
113632 Platalea leucorodia Espátula común 2018-11-24 Cádiz 30STF80 5 fjnq01
113906 Platalea leucorodia Espátula común 2018-12-08 Cádiz 30STF41 5 fjnq01
113920 Platalea leucorodia Espátula común 2018-12-08 Cádiz 30STF41 2 fjnq01
113948 Platalea leucorodia Espátula común 2018-12-08 Cádiz 30STF51 19 fjnq01
114024 Platalea leucorodia Espátula común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114177 Platalea leucorodia Espátula común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11860
114779 Platalea leucorodia Espátula común 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114852 Platalea leucorodia Espátula común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 60 juanma
115501 Platalea leucorodia Espátula común 2019-01-13 Cádiz 30STF31 75 fjnq01
115502 Platalea leucorodia Espátula común 2019-01-13 Cádiz 30STF31 5 fjnq01
115540 Platalea leucorodia Espátula común 2019-01-13 Cádiz 30STF31 23 fjnq01
115632 Platalea leucorodia Espátula común 2019-01-20 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11875
115665 Platalea leucorodia Espátula común 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 55 jotaeme
116180 Platalea leucorodia Espátula común 2019-02-03 Cádiz 30STF80 3 fjnq01
116227 Platalea leucorodia Espátula común 2019-02-03 Cádiz 30STF41 6 fjnq01
116278 Platalea leucorodia Espátula común 2019-02-07 Cádiz 30STF80 5 fjnq01
116471 Platalea leucorodia Espátula común 2019-01-26 Badajoz 29SQD11 14 alnp
113903 Platalea alba Espátula africana 2018-12-08 Cádiz 30STF50 4 fjnq01
114108 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114830 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 240 juanma
115138 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-01-06 Sevilla 29SQA48 305 fjnq01
115686 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-01-21 Cádiz 29SQA53 1 jotaeme
115708 Phoenicopterus roseus Flamenco común 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 83 jotaeme
114003 Elanus caeruleus Elanio común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114294 Elanus caeruleus Elanio común 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
115655 Milvus migrans Milano negro 2019-01-21 Cádiz 30STF70 5 pacopa
116022 Milvus migrans Milano negro 2019-01-26 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11879
116341 Milvus migrans Milano negro 2019-02-03 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
113841 Milvus milvus Milano real 2018-12-04 Madrid 30TVL21 1 oskitar 11859
113928 Milvus milvus Milano real 2018-12-08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
114014 Milvus milvus Milano real 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114181 Milvus milvus Milano real 2018-12-17 Madrid 30TVL30 3 oskitar 11860
114362 Milvus milvus Milano real 2018-11-23 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11861
114791 Milvus milvus Milano real 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
115069 Milvus milvus Milano real 2019-01-05 Madrid 30TVL30 55 oskitar 11868
115122 Milvus milvus Milano real 2019-01-06 Cádiz 29SQA47 1 fjnq01
115191 Milvus milvus Milano real 2019-01-05 Madrid 30TVL60 2 pinpín
115438 Milvus milvus Milano real 2019-01-12 Madrid 30TVL30 5 oskitar 11873
115561 Milvus milvus Milano real 2019-01-14 Madrid 30TVL43 1 oskitar
115650 Milvus milvus Milano real 2019-01-20 Madrid 30TVL41 3 oskitar 11875
115724 Milvus milvus Milano real 2019-01-24 Madrid 30TVL31 3 oskitar
115761 Milvus milvus Milano real 2019-01-11 Madrid 30TVK69 6 pinpín
115864 Milvus milvus Milano real 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115900 Milvus milvus Milano real 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
116005 Milvus milvus Milano real 2019-01-26 Madrid 30TVL41 2 oskitar 11877
116023 Milvus milvus Milano real 2019-01-26 Madrid 30TVL30 45 oskitar 11879
116200 Milvus milvus Milano real 2019-02-03 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
113636 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-11-25 Cádiz 30STF80 42 fjnq01
113786 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-11-23 Tetuán 30STE87 88 rachid
113787 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-11-23 Tetuán 30STE87 18 rachid
113788 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-11-23 Tetuán 30STE87 1 rachid
113789 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-11-26 Tetuán 30STE87 12 rachid
113820 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-03 Madrid 30TVL21 7 oskitar 11858
113843 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-04 Madrid 30TVL21 11 oskitar 11859
113921 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-08 Cádiz 30STF41 2 fjnq01
114146 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-16 Málaga 30STF93 63 fjnq01
114180 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-17 Madrid 30TVL30 7 oskitar 11860
114240 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-20 Cádiz 30STF81 19 jotaeme
114287 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-22 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114371 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-11-23 Madrid 30TVL31 6 oskitar 11861
114905 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-22 Málaga 30SUF09 1 juanma
114906 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-22 Málaga 30STF98 2 juanma
114907 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-22 Cádiz 30STF88 1 juanma
114952 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-26 Madrid 30TVL31 6 oskitar 11867
114971 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-26 Madrid 30TVL31 5 oskitar 11867
114984 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-31 Cádiz 30STE79 5 pacopa
115018 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-01-04 Madrid 30TVL10 2 oskitar
115034 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-01-04 Madrid 30TVL11 4 oskitar
115064 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-01-05 Madrid 30TVL30 20 oskitar 11868
115213 Gyps fulvus Buitre leonado 2018-12-31 Cádiz 30SUF19 1 juanma
115473 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-01-12 Madrid 30TVL30 6 oskitar 11873
115488 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-01-13 Cádiz 30STF62 67 fjnq01
115582 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-01-16 Madrid 30TVL21 12 oskitar
115586 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-01-16 Madrid 30TVL21 4 oskitar
115726 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-01-24 Madrid 30TVL31 4 oskitar
115905 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-01-25 Madrid 30TVL31 4 oskitar 11876
115983 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
116042 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-01-26 Madrid 30TVL30 20 oskitar 11879
116282 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-02-09 Cádiz 30STF81 95 fjnq01
116443 Gyps fulvus Buitre leonado 2019-02-17 Cádiz 30STF81 10 fjnq01
113819 Aegypius monachus Buitre negro 2018-12-03 Madrid 30TVL21 4 oskitar 11858
113842 Aegypius monachus Buitre negro 2018-12-04 Madrid 30TVL21 2 oskitar 11859
114179 Aegypius monachus Buitre negro 2018-12-17 Madrid 30TVL30 8 oskitar 11860
114363 Aegypius monachus Buitre negro 2018-11-23 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11861
114953 Aegypius monachus Buitre negro 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114974 Aegypius monachus Buitre negro 2018-12-26 Madrid 30TVL31 5 oskitar 11867
115033 Aegypius monachus Buitre negro 2019-01-04 Madrid 30TVL11 2 oskitar
115063 Aegypius monachus Buitre negro 2019-01-05 Madrid 30TVL30 12 oskitar 11868
115474 Aegypius monachus Buitre negro 2019-01-12 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11873
115725 Aegypius monachus Buitre negro 2019-01-24 Madrid 30TVL31 1 oskitar
115754 Aegypius monachus Buitre negro 2019-01-11 Madrid 30TVK69 4 pinpín
115945 Aegypius monachus Buitre negro 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115982 Aegypius monachus Buitre negro 2019-01-25 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11876
116043 Aegypius monachus Buitre negro 2019-01-26 Madrid 30TVL30 6 oskitar 11879
113904 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-08 Cádiz 30STF50 4 fjnq01
113917 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
113923 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-08 Cádiz 30STF41 2 fjnq01
113929 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
113945 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-08 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
113947 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-08 Cádiz 30STF31 1 fjnq01
114008 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114030 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114113 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114278 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114296 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114302 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
114303 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-22 Cádiz 30STF41 12 fjnq01
114310 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
114855 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
115052 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 1 fjnq01
115126 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-01-06 Sevilla 29SQA58 1 fjnq01
115127 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-01-06 Sevilla 29SQA58 2 fjnq01
115141 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-01-06 Cádiz 29SQA46 2 fjnq01
115390 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-01-11 Murcia 30SXH51 1 pacopa 11872
115461 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
115521 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-01-13 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
115530 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-01-13 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
115713 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
115788 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-01-27 Valencia 30SYJ15 1 pacopa
116199 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-02-03 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
116201 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-02-03 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
116202 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-02-03 Cádiz 30STF41 220 fjnq01
116206 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-02-03 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
116214 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-02-03 Cádiz 30STF42 2 fjnq01
116270 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-02-06 Jaén 30SVH31 2 miguelgarcia
116479 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 2019-01-26 Badajoz 29SQD11 1 alnp
114914 Circus cyaneus Aguilucho pálido 2018-12-22 Cádiz 30STF57 1 juanma
116245 Accipiter gentilis Azor común 2019-02-04 Madrid 30TVL31 1 oskitar
113624 Accipiter nisus Gavilán común 2018-11-24 Madrid 30TVL31 1 oskitar
113790 Accipiter nisus Gavilán común 2018-12-04 Madrid 30TVL21 1 oskitar
113890 Accipiter nisus Gavilán común 2018-12-07 Madrid 30TVL21 1 oskitar
113944 Accipiter nisus Gavilán común 2018-12-08 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
114183 Accipiter nisus Gavilán común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
115196 Accipiter nisus Gavilán común 2019-01-09 Madrid 30TVL21 1 oskitar
115211 Accipiter nisus Gavilán común 2018-12-31 Cádiz 30STF68 1 juanma
115389 Accipiter nisus Gavilán común 2019-01-11 Murcia 30SXH51 1 pacopa 11872
115903 Accipiter nisus Gavilán común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115973 Accipiter nisus Gavilán común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
116041 Accipiter nisus Gavilán común 2019-01-26 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11879
116182 Accipiter nisus Gavilán común 2019-02-03 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
116285 Accipiter nisus Gavilán común 2019-02-09 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
116302 Accipiter nisus Gavilán común 2019-02-10 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
116480 Accipiter nisus Gavilán común 2019-02-03 Badajoz 29SQC08 1 alnp
113840 Buteo buteo Busardo ratonero 2018-12-04 Madrid 30TVL21 2 oskitar 11859
114023 Buteo buteo Busardo ratonero 2018-12-11 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114246 Buteo buteo Busardo ratonero 2018-12-20 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
114312 Buteo buteo Busardo ratonero 2018-12-22 Cádiz 30STF31 1 fjnq01
114911 Buteo buteo Busardo ratonero 2018-12-22 Cádiz 30STF58 1 juanma
114935 Buteo buteo Busardo ratonero 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114966 Buteo buteo Busardo ratonero 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115048 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-05 Málaga 30SUG60 1 fjnq01
115074 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-05 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11868
115121 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-06 Cádiz 29SQA47 1 fjnq01
115124 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-06 Cádiz 29SQA47 1 fjnq01
115452 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
115529 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-13 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
115558 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-14 Madrid 30TVL33 2 oskitar
115559 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-14 Madrid 30TVL33 1 oskitar
115610 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-18 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
115691 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
115737 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-24 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
115756 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-11 Madrid 30TVK69 1 pinpín
115770 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-09 Madrid 30TVK48 2 pinpín
115877 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115937 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-30 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
115967 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
116260 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-02-05 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
116264 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-02-05 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
116273 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-02-07 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
116349 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-02-04 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116364 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-02-09 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116370 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-04 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116377 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-07 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116378 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-05 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116379 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-01-05 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116442 Buteo buteo Busardo ratonero 2019-02-17 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
115448 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
115651 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 2019-01-20 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11875
116040 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 2019-01-26 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11879
114372 Aquila chrysaetos Águila real 2018-11-23 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11861
115723 Aquila chrysaetos Águila real 2019-01-24 Madrid 30TVL31 1 oskitar
115965 Aquila chrysaetos Águila real 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
114110 Aquila pennata Águila calzada 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114123 Aquila pennata Águila calzada 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114239 Aquila pennata Águila calzada 2018-12-20 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
114922 Aquila pennata Águila calzada 2018-12-22 Cádiz 29SQA54 1 juanma
115119 Aquila pennata Águila calzada 2019-01-06 Cádiz 29SQA37 1 fjnq01
115746 Aquila pennata Águila calzada 2019-01-26 Alicante 30SXH82 1 mdr001
115773 Aquila pennata Águila calzada 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 1 pacopa
115787 Aquila pennata Águila calzada 2019-01-27 Valencia 30SYJ15 1 pacopa
115790 Aquila pennata Águila calzada 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 2 pacopa
116263 Aquila pennata Águila calzada 2019-02-05 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
116283 Aquila pennata Águila calzada 2019-02-09 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
116304 Aquila fasciata Águila perdicera 2019-02-10 Málaga 30SUF34 1 jotaeme
113630 Pandion haliaetus Águila pescadora 2018-11-24 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
113661 Pandion haliaetus Águila pescadora 2018-11-28 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
113804 Pandion haliaetus Águila pescadora 2018-12-05 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
113982 Pandion haliaetus Águila pescadora 2018-12-11 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114130 Pandion haliaetus Águila pescadora 2018-12-16 Málaga 30SUF76 1 jotaeme
114230 Pandion haliaetus Águila pescadora 2018-12-20 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
114778 Pandion haliaetus Águila pescadora 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
115717 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
115739 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-01-25 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
116175 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-02-03 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
116224 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-02-03 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
116274 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-02-07 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
116470 Pandion haliaetus Águila pescadora 2019-01-26 Badajoz 29SQD11 2 alnp
113881 Falco naumanni Cernícalo primilla 2018-12-06 Cádiz 30STF70 4 pacopa
113886 Falco naumanni Cernícalo primilla 2018-12-06 Cádiz 30STF70 3 pacopa
113980 Falco naumanni Cernícalo primilla 2018-12-10 Cádiz 30STF70 4 pacopa
115166 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-01-07 Murcia 30SXG96 1 pacopa
116188 Falco naumanni Cernícalo primilla 2019-02-03 Cádiz 30STF52 2 fjnq01
113526 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-11-22 Granada 30SVG41 1 juanma
113612 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-11-23 Granada 30SVG22 1 juanma
113637 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-11-25 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
113642 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-11-27 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
113672 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-11-28 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
113693 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-01 Murcia 30SXH60 1 pacopa
113805 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-05 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
113897 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-08 Cádiz 30STF50 1 fjnq01
113927 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-08 Cádiz 30STF31 3 fjnq01
113966 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-09 Granada 30SVG41 1 pacopa
114002 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-11 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114131 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-16 Málaga 30SUF76 1 jotaeme
114141 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-16 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
114182 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114223 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-20 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
114298 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114307 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
114325 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-23 Cádiz 30STF81 2 fjnq01
114649 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
114747 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-27 Cádiz 29SQA52 1 juanma
114817 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 3 juanma
114904 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-22 Málaga 30SUF09 1 juanma
114917 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-22 Cádiz 30STF57 1 juanma
114918 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-22 Cádiz 30STF47 1 juanma
114919 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-22 Cádiz 30STF36 2 juanma
115045 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-04 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
115120 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-06 Cádiz 29SQA47 3 fjnq01
115123 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-06 Cádiz 29SQA47 2 fjnq01
115142 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-01 Cádiz 29SQA46 1 fjnq01
115160 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-07 Murcia 30SXG79 1 pacopa
115161 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-07 Murcia 30SXG78 1 pacopa
115164 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-07 Murcia 30SXG87 1 pacopa
115170 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-07 Murcia 30SYG06 1 pacopa
115173 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-07 Murcia 30SYG06 1 pacopa
115207 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-31 Cádiz 30STF46 1 juanma
115215 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-31 Cádiz 30SUF19 1 juanma
115220 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2018-12-31 Málaga 30SUG70 1 juanma
115244 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-05 Granada 30SVG03 1 juanma
115271 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-05 Granada 30SVG13 1 juanma
115429 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-10 Granada 30SVG31 1 juanma
115451 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
115489 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-13 Cádiz 30STF62 1 fjnq01
115490 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-13 Cádiz 30STF62 1 fjnq01
115517 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-13 Murcia 30SXH60 1 pacopa
115531 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-13 Murcia 30SXH51 1 pacopa
115675 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 1 jotaeme
115698 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 2 jotaeme
115731 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-24 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
115753 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-26 Valencia 30SYJ26 1 pacopa
115783 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-27 Valencia 30SYJ35 1 pacopa
115797 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-27 Valencia 30SYJ36 1 pacopa
115811 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-27 Valencia 30SYJ25 1 pacopa
115815 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-27 Valencia 30SYJ14 1 pacopa
115821 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-27 Valencia 30SYJ01 1 pacopa
115828 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-27 Murcia 30SXH66 1 pacopa
115830 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-27 Murcia 30SXH56 1 pacopa
115831 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-27 Murcia 30SXH56 1 pacopa
116061 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-01-31 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11880
116186 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-02-03 Cádiz 30STF52 1 fjnq01
116215 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-02-03 Cádiz 30STF42 2 fjnq01
116216 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-02-03 Cádiz 30STF42 2 fjnq01
116259 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-02-05 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
116289 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-02-10 Granada 30SVG41 1 juanma
116297 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-02-10 Cádiz 30STF81 2 fjnq01
116348 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-02-04 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116400 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-02-16 Almería 30SWF58 1 juanma
116412 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-02-16 Almería 30SWF58 1 juanma
116441 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 2019-02-17 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
113791 Falco peregrinus Halcón peregrino 2018-12-04 Madrid 30TVL21 1 oskitar
113792 Falco peregrinus Halcón peregrino 2018-12-04 Madrid 30TVL21 1 oskitar
113793 Falco peregrinus Halcón peregrino 2018-12-04 Madrid 30TVL21 1 oskitar
113794 Falco peregrinus Halcón peregrino 2018-12-04 Madrid 30TVL21 1 oskitar
113795 Falco peregrinus Halcón peregrino 2018-12-04 Madrid 30TVL21 1 oskitar
113796 Falco peregrinus Halcón peregrino 2018-12-04 Madrid 30TVL21 1 oskitar
113797 Falco peregrinus Halcón peregrino 2018-12-04 Madrid 30TVL21 1 oskitar
113678 Gallinula chloropus Gallineta común 2018-11-28 Cádiz 30STF70 10 jotaeme
114007 Gallinula chloropus Gallineta común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114026 Gallinula chloropus Gallineta común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 15 jotaeme
114129 Gallinula chloropus Gallineta común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 3 jotaeme
114317 Gallinula chloropus Gallineta común 2018-12-22 Cádiz 30STF42 5 fjnq01
114989 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-01-01 Cádiz 30STF91 8 fjnq01
114993 Gallinula chloropus Gallineta común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
115053 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 12 fjnq01
115384 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-01-11 Murcia 30SXH51 1 pacopa 11872
115388 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-01-11 Murcia 30SXH51 1 pacopa 11872
115504 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-01-13 Cádiz 30STF42 22 fjnq01
115513 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-01-13 Cádiz 30STF41 18 fjnq01
115792 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 4 pacopa
115840 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-01-28 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
116184 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-02-03 Murcia 30SXH51 3 pacopa
116209 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-02-03 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
116211 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-02-03 Cádiz 30STF42 16 fjnq01
116300 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-02-10 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
116462 Gallinula chloropus Gallineta común 2019-02-17 Cádiz 30STF91 6 fjnq01
114027 Porphyrio porphyrio Calamón común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 7 jotaeme
114316 Porphyrio porphyrio Calamón común 2018-12-22 Cádiz 30STF41 48 fjnq01
114994 Porphyrio porphyrio Calamón común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
115503 Porphyrio porphyrio Calamón común 2019-01-13 Cádiz 30STF42 20 fjnq01
115512 Porphyrio porphyrio Calamón común 2019-01-13 Cádiz 30STF41 12 fjnq01
115789 Porphyrio porphyrio Calamón común 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 1 pacopa
116207 Porphyrio porphyrio Calamón común 2019-02-03 Cádiz 30STF41 11 fjnq01
116212 Porphyrio porphyrio Calamón común 2019-02-03 Cádiz 30STF42 3 fjnq01
116213 Porphyrio porphyrio Calamón común 2019-02-03 Cádiz 30STF42 3 fjnq01
113675 Fulica atra Focha común 2018-11-28 Cádiz 30STF70 100 jotaeme
114101 Fulica atra Focha común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114121 Fulica atra Focha común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 40 jotaeme
114992 Fulica atra Focha común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
115051 Fulica atra Focha común 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 5 fjnq01
115139 Fulica atra Focha común 2019-01-06 Sevilla 29SQA48 95 fjnq01
115146 Fulica atra Focha común 2019-01-06 Cádiz 29SQA37 5 fjnq01
115431 Fulica atra Focha común 2019-01-12 Madrid 30TVL30 21 oskitar 11873
115588 Fulica atra Focha común 2019-01-18 Cádiz 30STF70 31 jotaeme
115642 Fulica atra Focha común 2019-01-20 Madrid 30TVL41 20 oskitar 11875
116001 Fulica atra Focha común 2019-01-26 Madrid 30TVL41 115 oskitar 11877
116208 Fulica atra Focha común 2019-02-03 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
116271 Fulica atra Focha común 2019-02-06 Jaén 30SVH31 9 miguelgarcia
113900 Grus grus Grulla común 2018-12-08 Cádiz 30STF50 18 fjnq01
113907 Grus grus Grulla común 2018-12-08 Cádiz 30STF41 349 fjnq01
113909 Grus grus Grulla común 2018-12-08 Cádiz 30STF41 2 fjnq01
113910 Grus grus Grulla común 2018-12-08 Cádiz 30STF41 2 fjnq01
113912 Grus grus Grulla común 2018-12-08 Cádiz 30STF41 176 fjnq01
113997 Grus grus Grulla común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114025 Grus grus Grulla común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 20 jotaeme
114279 Grus grus Grulla común 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1000 jotaeme
114301 Grus grus Grulla común 2018-12-22 Cádiz 30STF41 385 fjnq01
115114 Grus grus Grulla común 2019-01-05 Madrid 30TVL20 22 oskitar 11870
115219 Grus grus Grulla común 2018-12-31 Málaga 30SUG30 250 juanma
115538 Grus grus Grulla común 2019-01-13 Cádiz 30STF41 7 fjnq01
116225 Grus grus Grulla común 2019-02-03 Cádiz 30STF41 3 fjnq01
116226 Grus grus Grulla común 2019-02-03 Cádiz 30STF41 3 fjnq01
116229 Grus grus Grulla común 2019-02-03 Jaén 30SVH91 150 miguelgarcia
116473 Grus grus Grulla común 2019-01-26 Badajoz 29SQD11 2500 alnp
115189 Otis tarda Avutarda común 2019-01-05 Madrid 30TVL60 14 pinpín
115762 Otis tarda Avutarda común 2019-01-11 Madrid 30TVK69 35 pinpín
116481 Otis tarda Avutarda común 2019-02-03 Badajoz 29SQC08 55 alnp
113916 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2018-12-08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
113941 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2018-12-08 Cádiz 30STF41 41 fjnq01
114033 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 12 jotaeme
114104 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114315 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2018-12-22 Cádiz 30STF41 48 fjnq01
114835 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 3 juanma
115062 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 1 fjnq01
115130 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-01-06 Sevilla 29SQA58 38 fjnq01
115135 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-01-06 Sevilla 29SQA58 85 fjnq01
115147 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-01-06 Cádiz 29SQA37 6 fjnq01
115148 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-01-06 Cádiz 29SQA37 6 fjnq01
115511 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-01-13 Cádiz 30STF41 72 fjnq01
115677 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 33 jotaeme
115709 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 8 jotaeme
115784 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-01-27 Valencia 30SYJ35 15 pacopa
116204 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 2019-02-03 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
114833 Recurvirostra avosetta Avoceta común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 300 juanma
116396 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 2019-02-16 Almería 30SWF67 1 juanma
114782 Charadrius dubius Chorlitejo chico 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114771 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 2 juanma
114862 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
115857 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 2019-01-28 Cádiz 30STF91 21 jotaeme
116398 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 2019-02-16 Almería 30SWF67 1 juanma
114763 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
116174 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 2019-02-03 Cádiz 30STF80 2 fjnq01
116395 Charadrius morinellus Chorlito carambolo 2019-02-16 Almería 30SWF67 22 juanma
113633 Pluvialis squatarola Chorlito gris 2018-11-24 Cádiz 30STF80 7 fjnq01
114772 Pluvialis squatarola Chorlito gris 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114868 Pluvialis squatarola Chorlito gris 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
115674 Pluvialis squatarola Chorlito gris 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 6 jotaeme
116173 Pluvialis squatarola Chorlito gris 2019-02-03 Cádiz 30STF80 16 fjnq01
116178 Pluvialis squatarola Chorlito gris 2019-02-03 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
116279 Pluvialis squatarola Chorlito gris 2019-02-07 Cádiz 30STF80 23 fjnq01
113899 Vanellus vanellus Avefría europea 2018-12-08 Cádiz 30STF50 2 fjnq01
113949 Vanellus vanellus Avefría europea 2018-12-08 Cádiz 30STF51 2 fjnq01
113999 Vanellus vanellus Avefría europea 2018-12-11 Cádiz 30STF41 40 jotaeme
114185 Vanellus vanellus Avefría europea 2018-12-17 Madrid 30TVL30 9 oskitar 11860
114284 Vanellus vanellus Avefría europea 2018-12-22 Cádiz 30STF41 90 jotaeme
115428 Vanellus vanellus Avefría europea 2019-01-10 Granada 30SVG31 2 juanma
115471 Vanellus vanellus Avefría europea 2019-01-12 Madrid 30TVL30 4 oskitar 11873
115494 Vanellus vanellus Avefría europea 2019-01-13 Cádiz 30STF42 2 fjnq01
115528 Vanellus vanellus Avefría europea 2019-01-13 Cádiz 30STF41 17 fjnq01
115532 Vanellus vanellus Avefría europea 2019-01-13 Cádiz 30STF41 95 fjnq01
115716 Vanellus vanellus Avefría europea 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
116196 Vanellus vanellus Avefría europea 2019-02-03 Cádiz 30STF42 25 fjnq01
116197 Vanellus vanellus Avefría europea 2019-02-03 Cádiz 30STF42 25 fjnq01
116223 Vanellus vanellus Avefría europea 2019-02-03 Cádiz 30STF41 12 fjnq01
116477 Vanellus vanellus Avefría europea 2019-01-26 Badajoz 29SQD11 320 alnp
114764 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114786 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2018-12-29 Cádiz 29SQA26 6 fjnq01
114834 Calidris alba Correlimos tridáctilo 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 5 juanma
114133 Calidris minuta Correlimos menudo 2018-12-16 Málaga 30SUF76 2 jotaeme
115714 Calidris minuta Correlimos menudo 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 14 jotaeme
114867 Calidris ferruginea Correlimos zarapitín 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 3 juanma
114132 Calidris alpina Correlimos común 2018-12-16 Málaga 30SUF76 10 jotaeme
114866 Calidris alpina Correlimos común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 10 juanma
115131 Gallinago gallinago Agachadiza común 2019-01-06 Sevilla 29SQA58 1 fjnq01
115140 Gallinago gallinago Agachadiza común 2019-01-06 Sevilla 29SQA48 1 fjnq01
115505 Gallinago gallinago Agachadiza común 2019-01-13 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
115633 Gallinago gallinago Agachadiza común 2019-01-20 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11875
115870 Gallinago gallinago Agachadiza común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115999 Gallinago gallinago Agachadiza común 2019-01-26 Madrid 30TVL41 50 oskitar 11877
114991 Scolopax rusticola Chocha perdiz 2019-01-01 Madrid 30TVL31 1 oskitar
114865 Limosa limosa Aguja colinegra 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
114781 Limosa lapponica Aguja colipinta 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114864 Limosa lapponica Aguja colipinta 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
114780 Numenius phaeopus Zarapito trinador 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114785 Numenius phaeopus Zarapito trinador 2018-12-29 Cádiz 29SQA26 1 fjnq01
114859 Numenius phaeopus Zarapito trinador 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 3 juanma
116280 Numenius phaeopus Zarapito trinador 2019-02-07 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
114770 Numenius arquata Zarapito real 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 2 juanma
114860 Numenius arquata Zarapito real 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 2 juanma
115302 Numenius arquata Zarapito real 2019-01-10 Cádiz 30STE89 1 jotaeme
115673 Numenius arquata Zarapito real 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 12 jotaeme
114134 Tringa erythropus Archibebe oscuro 2018-12-16 Málaga 30SUF76 1 jotaeme
115791 Tringa erythropus Archibebe oscuro 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 20 pacopa
114774 Tringa totanus Archibebe común 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 3 juanma
114828 Tringa totanus Archibebe común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
115134 Tringa totanus Archibebe común 2019-01-06 Sevilla 29SQA58 1 fjnq01
115137 Tringa totanus Archibebe común 2019-01-06 Cádiz 29SQA37 2 fjnq01
115681 Tringa totanus Archibebe común 2019-01-21 Cádiz 29SQA53 60 jotaeme
116177 Tringa totanus Archibebe común 2019-02-03 Cádiz 30STF80 5 fjnq01
116277 Tringa totanus Archibebe común 2019-02-07 Cádiz 30STF80 3 fjnq01
114111 Tringa nebularia Archibebe claro 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114769 Tringa nebularia Archibebe claro 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114784 Tringa nebularia Archibebe claro 2018-12-29 Cádiz 29SQA26 2 fjnq01
114858 Tringa nebularia Archibebe claro 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
115682 Tringa nebularia Archibebe claro 2019-01-21 Cádiz 29SQA53 21 jotaeme
115715 Tringa nebularia Archibebe claro 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 16 jotaeme
114167 Tringa ochropus Andarríos grande 2018-12-17 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11860
115439 Tringa ochropus Andarríos grande 2019-01-12 Madrid 30TVL30 3 oskitar 11873
115509 Tringa ochropus Andarríos grande 2019-01-13 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
115704 Tringa ochropus Andarríos grande 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
116014 Tringa ochropus Andarríos grande 2019-01-26 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11877
114840 Tringa glareola Andarríos bastardo 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
114005 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114166 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2018-12-17 Madrid 30TVL30 5 oskitar 11860
114777 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
115440 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2019-01-12 Madrid 30TVL30 5 oskitar 11873
115508 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2019-01-13 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
115600 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2019-01-18 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
115702 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
116169 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2019-02-03 Murcia 30SXH51 1 pacopa
116205 Actitis hypoleucos Andarríos chico 2019-02-03 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
114861 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
115305 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 2019-01-10 Cádiz 30STE89 7 jotaeme
115202 Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra 2019-01-09 Málaga 30SUF43 20 jotaeme
113635 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2018-11-24 Cádiz 30STF80 67 fjnq01
113935 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2018-12-08 Cádiz 30STF42 75 fjnq01
113943 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2018-12-08 Cádiz 30STF41 108 fjnq01
114028 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2018-12-11 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114040 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2018-12-11 Cádiz 30STF41 20 jotaeme
114119 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2018-12-16 Málaga 30SUF65 3 jotaeme
114191 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2018-12-17 Madrid 30TVL30 225 oskitar 11860
114348 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2018-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114349 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2018-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114762 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114831 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 240 juanma
115109 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-01-05 Madrid 30TVL20 850 oskitar 11870
115304 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-01-10 Cádiz 30STE89 30 jotaeme
115476 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-01-12 Madrid 30TVL30 350 oskitar 11873
115628 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-01-20 Madrid 30TVL30 800 oskitar 11874
115646 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-01-20 Madrid 30TVL41 140 oskitar 11875
115669 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 40 jotaeme
115705 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 3 jotaeme
116171 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-02-03 Murcia 30SXH51 50 pacopa
116198 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-02-03 Cádiz 30STF42 4 fjnq01
116203 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 2019-02-03 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
114839 Chroicocephalus genei Gaviota picofina 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
115667 Chroicocephalus genei Gaviota picofina 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 2 jotaeme
115118 Larus canus Gaviota cana 2019-01-05 Madrid 30TVL20 1 oskitar 11870
115477 Larus canus Gaviota cana 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
116016 Larus canus Gaviota cana 2019-01-26 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11878
116026 Larus canus Gaviota cana 2019-01-26 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11879
113995 Larus fuscus Gaviota sombría 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114118 Larus fuscus Gaviota sombría 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114187 Larus fuscus Gaviota sombría 2018-12-17 Madrid 30TVL30 950 oskitar 11860
114333 Larus fuscus Gaviota sombría 2018-12-23 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114351 Larus fuscus Gaviota sombría 2018-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114724 Larus fuscus Gaviota sombría 2018-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114813 Larus fuscus Gaviota sombría 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 20 juanma
114929 Larus fuscus Gaviota sombría 2018-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
115070 Larus fuscus Gaviota sombría 2019-01-05 Madrid 30TVL30 2200 oskitar 11868
115108 Larus fuscus Gaviota sombría 2019-01-05 Madrid 30TVL20 6500 oskitar 11870
115475 Larus fuscus Gaviota sombría 2019-01-12 Madrid 30TVL30 4500 oskitar 11873
115629 Larus fuscus Gaviota sombría 2019-01-20 Madrid 30TVL30 2200 oskitar 11874
115645 Larus fuscus Gaviota sombría 2019-01-20 Madrid 30TVL41 200 oskitar 11875
115712 Larus fuscus Gaviota sombría 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 200 jotaeme
116000 Larus fuscus Gaviota sombría 2019-01-26 Madrid 30TVL41 1300 oskitar 11877
116027 Larus fuscus Gaviota sombría 2019-01-26 Madrid 30TVL30 2000 oskitar 11879
116266 Larus fuscus Gaviota sombría 2019-02-05 Cádiz 30STF92 125 jotaeme
115116 Larus argentatus Gaviota argéntea europea 2019-01-05 Madrid 30TVL20 2 oskitar 11870
115479 Larus argentatus Gaviota argéntea europea 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
115480 Larus argentatus Gaviota argéntea europea 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
115481 Larus argentatus Gaviota argéntea europea 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
115626 Larus argentatus Gaviota argéntea europea 2019-01-20 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11874
115627 Larus argentatus Gaviota argéntea europea 2019-01-20 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11874
116017 Larus argentatus Gaviota argéntea europea 2019-01-26 Madrid 30TVL30 3 oskitar 11878
116025 Larus argentatus Gaviota argéntea europea 2019-01-26 Madrid 30TVL30 3 oskitar 11879
113641 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-11-27 Murcia 30SXG76 7 pacopa
113655 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-11-27 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
113684 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-11-28 Cádiz 30STF70 40 jotaeme
113883 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-06 Cádiz 30STF70 3 pacopa
114042 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-11 Cádiz 30STF41 16 jotaeme
114117 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-16 Málaga 30SUF65 11 jotaeme
114332 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-23 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114343 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114723 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114730 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-27 Cádiz 29SQA53 1 juanma
114732 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-27 Cádiz 29SQA53 3 juanma
114733 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-27 Cádiz 29SQA53 3 juanma
114743 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-27 Cádiz 29SQA52 3 juanma
114760 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114851 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
114925 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2018-12-22 Cádiz 29SQA54 1 juanma
115029 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-04 Cádiz 30STF80 5 jotaeme
115072 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-05 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11868
115073 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-05 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11868
115115 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-05 Madrid 30TVL20 2 oskitar 11870
115175 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-07 Murcia 30SYG06 8 pacopa
115200 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-09 Málaga 30SUF43 10 jotaeme
115283 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-09 Málaga 30SUF23 4 jotaeme
115303 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-10 Cádiz 30STE89 7 jotaeme
115482 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-12 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11873
115483 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-12 Madrid 30TVL30 5 oskitar 11873
115597 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-18 Cádiz 30STF70 5 jotaeme
115668 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 30 jotaeme
115809 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-27 Valencia 30SYJ25 2 pacopa
115856 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-28 Cádiz 30STF91 40 jotaeme
116015 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-26 Madrid 30TVL41 2 oskitar 11877
116021 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-26 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11878
116024 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-01-26 Madrid 30TVL30 3 oskitar 11879
116265 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-02-05 Cádiz 30STF92 25 jotaeme
116386 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-02-16 Almería 30SWF47 2 juanma
116388 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 2019-02-16 Almería 30SWF57 1 juanma
115071 Larus marinus Gavión atlántico 2019-01-05 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11868
115117 Larus marinus Gavión atlántico 2019-01-05 Madrid 30TVL20 1 oskitar 11870
115478 Larus marinus Gavión atlántico 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
114816 Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
114776 Hydroprogne caspia Pagaza piquirroja 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
113634 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2018-11-24 Cádiz 30STF80 4 fjnq01
114032 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114140 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2018-12-16 Málaga 30SUF76 3 jotaeme
115301 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2019-01-10 Cádiz 30STE89 2 jotaeme
115855 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2019-01-28 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
116183 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 2019-02-03 Cádiz 30STF80 9 fjnq01
116482 Pterocles orientalis Ganga ortega 2019-02-03 Badajoz 29SQC08 6 alnp
113603 Columba livia Paloma bravía 2018-11-23 Granada 30SVG31 14 juanma
113611 Columba livia Paloma bravía 2018-11-23 Granada 30SVG32 1 juanma
113976 Columba livia Paloma bravía 2018-12-10 Granada 30SVG41 1 juanma
114074 Columba livia Paloma bravía 2018-12-14 Granada 30SVG41 2 juanma
114078 Columba livia Paloma bravía 2018-12-14 Granada 30SVG32 6 juanma
114251 Columba livia Paloma bravía 2018-12-21 Granada 30SVG41 5 juanma
114266 Columba livia Paloma bravía 2018-12-21 Granada 30SVG32 3 juanma
114275 Columba livia Paloma bravía 2018-12-21 Granada 30SVG14 12 juanma
114330 Columba livia Paloma bravía 2018-12-23 Cádiz 29SQA44 18 juanma
114737 Columba livia Paloma bravía 2018-12-27 Cádiz 29SQA52 2 juanma
114820 Columba livia Paloma bravía 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 10 juanma
114884 Columba livia Paloma bravía 2018-12-22 Granada 30SVG03 100 juanma
114913 Columba livia Paloma bravía 2018-12-22 Cádiz 30STF57 1 juanma
114915 Columba livia Paloma bravía 2018-12-22 Cádiz 30STF57 20 juanma
114928 Columba livia Paloma bravía 2018-12-22 Cádiz 29SQA44 2 juanma
115210 Columba livia Paloma bravía 2018-12-31 Cádiz 30STF47 10 juanma
115223 Columba livia Paloma bravía 2018-12-31 Málaga 30SUG80 4 juanma
115256 Columba livia Paloma bravía 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
116315 Columba livia Paloma bravía 2019-02-14 Granada 30SVG32 1 juanma
116399 Columba livia Paloma bravía 2019-02-16 Almería 30SWF67 2 juanma
116413 Columba livia Paloma bravía 2019-02-16 Almería 30SWG40 1 juanma
116308 Columba oenas Paloma zurita 2019-02-11 Madrid 30TVK47 1 oskitar
116428 Columba oenas Paloma zurita 2019-02-16 Granada 30SVG73 1 juanma
113600 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-11-23 Granada 30SVG41 2 juanma
113608 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-11-23 Granada 30SVG32 2 juanma
113694 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-01 Murcia 30SXH51 17 pacopa
113848 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-04 Madrid 30TVL21 4 oskitar 11859
113940 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-08 Cádiz 30STF42 45 fjnq01
113955 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-09 Granada 30SWG03 6 pacopa
113959 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-09 Granada 30SVG83 25 pacopa
113971 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-09 Granada 30SVG41 25 pacopa
113977 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-10 Granada 30SVG41 1 juanma
114009 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-11 Cádiz 30STF41 100 jotaeme
114036 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-11 Granada 30SVG41 450 juanma
114039 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-11 Granada 30SVG31 30 juanma
114156 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-17 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114196 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-17 Madrid 30TVL30 25 oskitar 11860
114221 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-19 Cádiz 30STF91 9 jotaeme
114250 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-21 Granada 30SVG41 2 juanma
114878 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-22 Granada 30SVG03 30 juanma
114881 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-22 Granada 30SVG13 2 juanma
114908 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-22 Cádiz 30STF78 1 juanma
115035 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-01-04 Granada 30SVG03 14 juanma
115040 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-01-04 Granada 30SVG13 1 juanma
115082 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-01-05 Madrid 30TVL30 4 oskitar 11868
115154 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-01-07 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115162 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-01-07 Murcia 30SXG88 25 pacopa
115167 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-01-07 Murcia 30SXG96 1 pacopa
115222 Columba palumbus Paloma torcaz 2018-12-31 Málaga 30SUG80 2 juanma
115259 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
115278 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-01-09 Granada 30SVG41 1 juanma
115371 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-01-11 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115430 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-01-10 Granada 30SVG31 26 juanma
115457 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-01-12 Madrid 30TVL30 6 oskitar 11873
115526 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-01-13 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
116234 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-02-04 Granada 30SVG41 2 juanma
116294 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-02-09 Granada 30SVG42 9 juanma
116309 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-02-14 Granada 30SVG31 1 juanma
116311 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-02-14 Granada 30SVG32 1 juanma
116316 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-02-14 Granada 30SVG32 30 juanma
116320 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-02-14 Granada 30SVG23 3 juanma
116323 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-02-14 Granada 30SVG13 1 juanma
116328 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-02-14 Granada 30SVG13 5 juanma
116337 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-02-15 Granada 30SVG24 1 juanma
116340 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-02-15 Granada 30SVG14 2 juanma
116347 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-02-15 Granada 30SVG24 1 juanma
116353 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-02-15 Granada 30SVG34 2 juanma
116454 Columba palumbus Paloma torcaz 2019-02-17 Granada 30SVG03 3 juanma
113604 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-11-23 Granada 30SVG31 2 juanma
113605 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-11-23 Granada 30SVG31 2 juanma
113639 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-11-27 Murcia 30SXG76 2 pacopa
113653 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-11-27 Cádiz 30STF92 3 jotaeme
113687 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-11-29 Murcia 30SXH60 2 crismb
113697 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-01 Murcia 30SXH51 2 pacopa
114018 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-11 Cádiz 30STF41 6 jotaeme
114052 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-12 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114068 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-14 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114085 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-14 Granada 30SVG13 2 juanma
114195 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-17 Madrid 30TVL30 6 oskitar 11860
114248 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-21 Granada 30SVG41 3 juanma
114285 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-22 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114290 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-22 Cádiz 30STF41 12 jotaeme
114735 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-27 Cádiz 29SQA53 1 juanma
114753 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-29 Murcia 30SXH60 2 pacopa
114879 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-22 Granada 30SVG03 8 juanma
114887 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-22 Granada 30SVG03 1 juanma
114893 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-22 Granada 30SVG01 1 juanma
114931 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-26 Madrid 30TVL31 12 oskitar 11867
114996 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
115026 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-04 Cádiz 30STF80 3 jotaeme
115047 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-04 Granada 30SVG32 1 juanma
115169 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-07 Murcia 30SYG06 2 pacopa
115183 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-08 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115230 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2018-12-31 Granada 30SVG02 2 juanma
115265 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-05 Granada 30SVG13 1 juanma
115277 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-09 Granada 30SVG41 1 juanma
115455 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-12 Madrid 30TVL30 20 oskitar 11873
115496 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-13 Murcia 30SXH61 2 pacopa
115524 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-13 Murcia 30SXH51 1 pacopa
115623 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-20 Cádiz 30STF80 2 fjnq01
115743 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-26 Murcia 30SXH71 2 mdr001
115771 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-27 Valencia 30SYJ27 2 pacopa
115772 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-27 Valencia 30SYJ27 3 pacopa
115794 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-27 Valencia 30SYJ25 3 pacopa
115800 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-27 Valencia 30SYJ27 2 pacopa
115802 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-27 Valencia 30SYJ27 2 pacopa
115845 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-28 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115921 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-25 Madrid 30TVL31 11 oskitar 11876
116047 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-01-31 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11880
116231 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-02-04 Granada 30SVG41 3 juanma
116326 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-02-14 Granada 30SVG13 2 juanma
116329 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-02-15 Granada 30SVG03 1 juanma
116385 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-02-16 Almería 30SWF47 1 juanma
116392 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-02-16 Almería 30SWF57 1 juanma
116407 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-02-16 Almería 30SWF58 1 juanma
116410 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-02-16 Almería 30SWF58 1 juanma
116464 Streptopelia decaocto Tórtola turca 2019-02-17 Murcia 30SXH60 2 pacopa
114341 Psittacula krameri Cotorra de Kramer 2018-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114342 Psittacula krameri Cotorra de Kramer 2018-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma
115776 Psittacula krameri Cotorra de Kramer 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 2 pacopa
115801 Psittacula krameri Cotorra de Kramer 2019-01-27 Valencia 30SYJ27 1 pacopa
113798 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2018-12-05 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
113975 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2018-12-10 Granada 30SVG41 2 juanma
114126 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2018-12-16 Málaga 30SUF65 12 jotaeme
114238 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2018-12-20 Cádiz 30STF92 12 jotaeme
114339 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2018-12-24 Cádiz 29SQA44 13 juanma
115426 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2019-01-10 Granada 30SVG41 3 juanma
115720 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2019-01-23 Madrid 30TVK37 3 oskitar
115854 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2019-01-28 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
116240 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 2019-02-04 Granada 30SVG41 4 juanma
114319 Tyto alba Lechuza común 2018-12-22 Cádiz 30STF31 1 fjnq01
114043 Athene noctua Mochuelo común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
116228 Asio flammeus Búho campestre 2019-02-03 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
114124 Alcedo atthis Martín pescador común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114311 Alcedo atthis Martín pescador común 2018-12-22 Cádiz 30STF31 1 fjnq01
115706 Alcedo atthis Martín pescador común 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
113664 Upupa epops Abubilla 2018-11-28 Murcia 30SXH60 1 pacopa
113696 Upupa epops Abubilla 2018-12-01 Murcia 30SXH51 1 pacopa
113704 Upupa epops Abubilla 2018-12-01 Murcia 30SXH51 1 pacopa
114198 Upupa epops Abubilla 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114647 Upupa epops Abubilla 2018-12-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
115041 Upupa epops Abubilla 2019-01-04 Granada 30SVG13 1 juanma
115061 Upupa epops Abubilla 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 1 fjnq01
115197 Upupa epops Abubilla 2019-01-09 Málaga 30SUF43 1 jotaeme
115485 Upupa epops Abubilla 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
115486 Upupa epops Abubilla 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
115498 Upupa epops Abubilla 2019-01-13 Murcia 30SXH61 1 pacopa
115533 Upupa epops Abubilla 2019-01-13 Murcia 30SXH51 1 pacopa
115542 Upupa epops Abubilla 2019-01-13 Murcia 30SXH51 1 pacopa
115689 Upupa epops Abubilla 2019-01-21 Cádiz 29SQA53 1 jotaeme
115765 Upupa epops Abubilla 2019-01-09 Madrid 30TVK48 1 pinpín
115775 Upupa epops Abubilla 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 1 pacopa
115782 Upupa epops Abubilla 2019-01-27 Valencia 30SYJ35 1 pacopa
116020 Upupa epops Abubilla 2019-01-26 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11878
116330 Upupa epops Abubilla 2019-02-15 Granada 30SVG14 2 juanma
115178 Picus viridis Pito real 2019-01-07 Murcia 30SXG68 1 mcg
114050 Dendrocopos major Pico picapinos 2018-12-12 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114067 Dendrocopos major Pico picapinos 2018-12-14 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114087 Dendrocopos major Pico picapinos 2018-12-15 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114157 Dendrocopos major Pico picapinos 2018-12-18 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114220 Dendrocopos major Pico picapinos 2018-12-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114806 Dendrocopos major Pico picapinos 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114942 Dendrocopos major Pico picapinos 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114962 Dendrocopos major Pico picapinos 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115922 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-01-30 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
115947 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115958 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115980 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
116004 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-01-26 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11877
116458 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-02-17 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
116461 Dendrocopos major Pico picapinos 2019-02-17 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
114197 Dendrocopos minor Pico menor 2018-12-17 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11860
115906 Dendrocopos minor Pico menor 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115959 Dendrocopos minor Pico menor 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
116248 Dendrocopos minor Pico menor 2019-02-04 Madrid 30TVL31 1 oskitar
113643 Galerida cristata Cogujada común 2018-11-27 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
113658 Galerida cristata Cogujada común 2018-11-28 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
114224 Galerida cristata Cogujada común 2018-12-20 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
114297 Galerida cristata Cogujada común 2018-12-22 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114803 Galerida cristata Cogujada común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114815 Galerida cristata Cogujada común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
114909 Galerida cristata Cogujada común 2018-12-22 Cádiz 30STF68 1 juanma
115299 Galerida cristata Cogujada común 2019-01-10 Murcia 30SXH61 3 pacopa
115300 Galerida cristata Cogujada común 2019-01-10 Murcia 30SXH61 3 pacopa
116036 Galerida cristata Cogujada común 2019-01-26 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11879
116251 Galerida cristata Cogujada común 2019-02-05 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
116389 Galerida cristata Cogujada común 2019-02-16 Almería 30SWF47 2 juanma
114845 Galerida theklae Cogujada montesina 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115251 Galerida theklae Cogujada montesina 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
116334 Galerida theklae Cogujada montesina 2019-02-15 Granada 30SVG14 1 juanma
116426 Galerida theklae Cogujada montesina 2019-02-16 Granada 30SVG73 1 juanma
115080 Lullula arborea Alondra totovía 2019-01-05 Madrid 30TVL30 3 oskitar 11868
115081 Lullula arborea Alondra totovía 2019-01-05 Madrid 30TVL30 3 oskitar 11868
115613 Lullula arborea Alondra totovía 2019-01-18 Cádiz 30STF70 6 jotaeme
115875 Lullula arborea Alondra totovía 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115895 Lullula arborea Alondra totovía 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115992 Lullula arborea Alondra totovía 2019-01-26 Madrid 30TVL41 2 oskitar 11877
116037 Lullula arborea Alondra totovía 2019-01-26 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11879
116359 Lullula arborea Alondra totovía 2019-02-06 Cádiz 30STF70 2 rafa4773
113659 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2018-11-28 Cádiz 30STF92 15 jotaeme
114127 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2018-12-16 Málaga 30SUF65 7 jotaeme
114145 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2018-12-16 Málaga 30STF93 70 fjnq01
114728 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2018-12-27 Cádiz 29SQA44 50 juanma
114756 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114832 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 25 juanma
114927 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2018-12-22 Cádiz 29SQA44 1 juanma
115171 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-01-07 Murcia 30SYG06 5 pacopa
115198 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-01-09 Málaga 30SUF43 12 jotaeme
115423 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-01-10 Granada 30SVG41 1 juanma
115614 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-01-18 Cádiz 30STF70 25 jotaeme
115688 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-01-21 Cádiz 29SQA53 3 jotaeme
115777 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 250 pacopa
115843 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-01-28 Cádiz 30STF91 25 jotaeme
115929 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-01-30 Cádiz 30STF81 10 jotaeme
116048 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-01-31 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11880
116165 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-02-03 Murcia 30SXH51 150 pacopa
116187 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-02-03 Cádiz 30STF52 12 fjnq01
116299 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 2019-02-10 Cádiz 30STF81 8 fjnq01
115703 Hirundo rustica Golondrina común 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
116296 Hirundo rustica Golondrina común 2019-02-10 Cádiz 30STF81 15 fjnq01
116358 Hirundo rustica Golondrina común 2019-02-15 Granada 30SVG34 1 juanma
116298 Delichon urbicum Avión común 2019-02-10 Cádiz 30STF81 7 fjnq01
116301 Delichon urbicum Avión común 2019-02-10 Murcia 30SXH60 4 pacopa
113652 Anthus pratensis Bisbita pratense 2018-11-27 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
113799 Anthus pratensis Bisbita pratense 2018-12-05 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
113813 Anthus pratensis Bisbita pratense 2018-12-03 Madrid 30TVL21 5 oskitar 11858
114019 Anthus pratensis Bisbita pratense 2018-12-11 Cádiz 30STF41 4 jotaeme
114170 Anthus pratensis Bisbita pratense 2018-12-17 Madrid 30TVL30 30 oskitar 11860
114244 Anthus pratensis Bisbita pratense 2018-12-20 Cádiz 30STF81 3 jotaeme
114800 Anthus pratensis Bisbita pratense 2018-12-26 Madrid 30TVL31 8 oskitar 11867
114807 Anthus pratensis Bisbita pratense 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114823 Anthus pratensis Bisbita pratense 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 5 juanma
114947 Anthus pratensis Bisbita pratense 2018-12-26 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11867
115027 Anthus pratensis Bisbita pratense 2019-01-04 Cádiz 30STF80 2 jotaeme
115077 Anthus pratensis Bisbita pratense 2019-01-05 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11868
115443 Anthus pratensis Bisbita pratense 2019-01-12 Madrid 30TVL30 30 oskitar 11873
115551 Anthus pratensis Bisbita pratense 2019-01-13 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
115591 Anthus pratensis Bisbita pratense 2019-01-18 Cádiz 30STF70 5 jotaeme
115649 Anthus pratensis Bisbita pratense 2019-01-20 Madrid 30TVL41 10 oskitar 11875
115660 Anthus pratensis Bisbita pratense 2019-01-21 Cádiz 29SQA54 5 jotaeme
115871 Anthus pratensis Bisbita pratense 2019-01-25 Madrid 30TVL31 8 oskitar 11876
115891 Anthus pratensis Bisbita pratense 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
116012 Anthus pratensis Bisbita pratense 2019-01-26 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11877
116363 Anthus pratensis Bisbita pratense 2019-02-08 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116381 Anthus pratensis Bisbita pratense 2019-01-07 Cádiz 30STF70 2 rafa4773
116382 Anthus pratensis Bisbita pratense 2019-01-07 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
114171 Anthus spinoletta Bisbita alpino 2018-12-17 Madrid 30TVL30 5 oskitar 11860
115444 Anthus spinoletta Bisbita alpino 2019-01-12 Madrid 30TVL30 6 oskitar 11873
116013 Anthus spinoletta Bisbita alpino 2019-01-26 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11877
115506 Motacilla flava Lavandera boyera 2019-01-13 Cádiz 30STF42 1 fjnq01
114056 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 2018-12-12 Granada 30SVG41 1 juanma
114995 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
115442 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
115693 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
115933 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 2019-01-30 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
116170 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 2019-02-03 Murcia 30SXH51 1 pacopa
113615 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-11-23 Granada 30SVG13 6 juanma
113617 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-11-23 Granada 30SVG13 1 juanma
113645 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-11-27 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
113663 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-11-28 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
113665 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-11-28 Murcia 30SXH60 2 pacopa
113827 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-04 Madrid 30TVL21 1 oskitar 11859
113880 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-06 Cádiz 30STF70 2 pacopa
113972 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-10 Granada 30SVG41 1 juanma
113993 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-11 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114045 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-12 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
114051 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-12 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114055 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-12 Granada 30SVG41 6 juanma
114061 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-13 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
114066 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-14 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
114077 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-14 Granada 30SVG32 1 juanma
114092 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-15 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
114128 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-16 Málaga 30SUF65 4 jotaeme
114154 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-17 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
114160 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-18 Cádiz 30STF91 4 jotaeme
114172 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-17 Madrid 30TVL30 18 oskitar 11860
114213 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-19 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
114217 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-19 Murcia 30SXH60 2 pacopa
114225 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-20 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
114292 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-22 Cádiz 30STF41 14 jotaeme
114320 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-23 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
114336 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-24 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114350 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114750 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-29 Murcia 30SXH60 2 pacopa
114796 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-26 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11867
114819 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 4 juanma
114843 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114875 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-22 Granada 30SVG03 1 juanma
114891 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-22 Granada 30SVG01 1 juanma
114896 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-22 Málaga 30SUG50 1 juanma
114897 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-22 Málaga 30SUG50 1 juanma
114900 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-22 Málaga 30SUG40 1 juanma
114901 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-22 Málaga 30SUG30 1 juanma
114933 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115000 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-02 Granada 30SVG03 1 juanma
115025 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-04 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
115078 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-05 Madrid 30TVL30 4 oskitar 11868
115153 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-07 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
115165 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-07 Murcia 30SXG96 1 pacopa
115182 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-08 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
115214 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-31 Cádiz 30SUF19 1 juanma
115216 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-31 Cádiz 30SUF19 1 juanma
115217 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-31 Málaga 30SUF29 1 juanma
115228 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-31 Granada 30SVG01 2 juanma
115231 Motacilla alba Lavandera blanca 2018-12-31 Granada 30SVG03 1 juanma
115280 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-09 Granada 30SVG41 1 juanma
115290 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-09 Málaga 30SUF23 1 jotaeme
115293 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-09 Málaga 30SUF13 1 jotaeme
115368 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-11 Cádiz 30STF91 6 jotaeme
115377 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-11 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11872
115416 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-12 Murcia 30SXH60 2 pacopa
115420 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-12 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115441 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-12 Madrid 30TVL30 60 oskitar 11873
115458 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-13 Cádiz 30STF91 4 jotaeme
115507 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-13 Cádiz 30STF42 4 fjnq01
115510 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-13 Murcia 30SXH61 1 pacopa
115515 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-13 Murcia 30SXH60 1 pacopa
115522 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-13 Murcia 30SXH51 1 pacopa
115537 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-13 Murcia 30SXH51 1 pacopa
115544 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-13 Murcia 30SXH51 8 pacopa
115575 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-16 Murcia 30SXH60 1 pacopa
115581 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-16 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115607 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-18 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
115648 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-20 Madrid 30TVL41 12 oskitar 11875
115684 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-21 Cádiz 29SQA53 10 jotaeme
115692 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
115744 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-26 Murcia 30SXH71 2 mdr001
115748 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-26 Valencia 30SYJ13 1 pacopa
115750 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-26 Valencia 30SYJ13 2 pacopa
115752 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-26 Valencia 30SYJ13 1 mdr001
115942 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-26 Granada 30SVG91 1 juanma
116031 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-01-26 Madrid 30TVL30 6 oskitar 11879
116164 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-02-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
116218 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-02-03 Murcia 30SXH60 2 pacopa
116242 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-02-04 Granada 30SVG41 1 juanma
116404 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-02-16 Almería 30SWF57 1 juanma
116414 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-02-16 Almería 30SWG21 1 juanma
116467 Motacilla alba Lavandera blanca 2019-02-17 Murcia 30SXH60 2 pacopa
114321 Troglodytes troglodytes Chochín común 2018-12-23 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114965 Troglodytes troglodytes Chochín común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114980 Troglodytes troglodytes Chochín común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115370 Troglodytes troglodytes Chochín común 2019-01-11 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115578 Troglodytes troglodytes Chochín común 2019-01-16 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115643 Troglodytes troglodytes Chochín común 2019-01-20 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11875
115733 Troglodytes troglodytes Chochín común 2019-01-24 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
115923 Troglodytes troglodytes Chochín común 2019-01-30 Cádiz 30STF81 3 jotaeme
115960 Troglodytes troglodytes Chochín común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115017 Prunella modularis Acentor común 2019-01-04 Madrid 30TVL10 2 oskitar
115019 Prunella modularis Acentor común 2019-01-04 Madrid 30TVL10 4 oskitar
115763 Prunella modularis Acentor común 2019-01-11 Madrid 30TVK69 1 pinpín
115963 Prunella modularis Acentor común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
113814 Prunella collaris Acentor alpino 2018-12-03 Madrid 30TVL21 10 oskitar 11858
113815 Prunella collaris Acentor alpino 2018-12-03 Madrid 30TVL21 10 oskitar 11858
113816 Prunella collaris Acentor alpino 2018-12-03 Madrid 30TVL21 10 oskitar 11858
113817 Prunella collaris Acentor alpino 2018-12-03 Madrid 30TVL21 10 oskitar 11858
114982 Prunella collaris Acentor alpino 2018-12-29 Madrid 30TVL21 2 oskitar
114983 Prunella collaris Acentor alpino 2018-12-29 Madrid 30TVL21 2 oskitar
115031 Prunella collaris Acentor alpino 2019-01-04 Madrid 30TVL11 4 oskitar
115585 Prunella collaris Acentor alpino 2019-01-16 Madrid 30TVL21 1 oskitar
113650 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-11-27 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
113662 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-11-28 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
113681 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-11-28 Cádiz 30STF70 2 jotaeme
113807 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-05 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
113829 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-04 Madrid 30TVL21 3 oskitar 11859
114011 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114047 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-12 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114057 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114065 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-14 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114089 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-15 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114151 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-17 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114162 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-18 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114206 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114207 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
114214 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114229 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-20 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
114331 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-23 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
114346 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114759 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114798 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114802 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11867
114849 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114853 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114932 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114940 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114963 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115022 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-01-04 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
115151 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-01-07 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115187 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-01-08 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115308 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-01-10 Cádiz 30STE89 1 jotaeme
115320 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-01-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11871
115470 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-01-12 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11873
115601 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-01-18 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
115624 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-01-20 Cádiz 30STF80 2 fjnq01
115760 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-01-11 Madrid 30TVK69 1 pinpín
115793 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 1 pacopa
115874 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115913 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115932 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-01-30 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
116239 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-02-04 Granada 30SVG41 1 juanma
116257 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-02-05 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
116343 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-02-03 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116406 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-02-16 Almería 30SWF47 1 juanma
116456 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 2019-02-17 Granada 30SVG03 1 juanma
113529 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-11-22 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11855
113618 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-11-23 Granada 30SVG03 1 juanma
113625 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-11-24 Granada 30SVG03 1 juanma
113647 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-11-27 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
113809 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-05 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
113846 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-04 Madrid 30TVL21 2 oskitar 11859
113888 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-07 Madrid 30TVL21 3 oskitar
113930 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-08 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
113970 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-09 Granada 30SVG41 1 pacopa
114012 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114049 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-12 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114062 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114094 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-15 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114120 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114155 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-17 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114158 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-18 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114218 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114236 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-20 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
114258 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-21 Granada 30SVG41 1 juanma
114259 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-21 Granada 30SVG41 1 juanma
114260 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-21 Granada 30SVG41 1 juanma
114265 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-21 Granada 30SVG32 1 juanma
114268 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-21 Granada 30SVG32 1 juanma
114345 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-24 Cádiz 29SQA44 2 juanma
114767 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114804 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114841 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 1 juanma
114876 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-22 Granada 30SVG03 1 juanma
114885 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2018-12-22 Granada 30SVG03 1 juanma
115004 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-02 Granada 30SVG03 1 juanma
115010 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-03 Cádiz 30STF70 1 pacopa
115013 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-03 Granada 30SVG13 1 juanma
115016 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-04 Madrid 30TVL10 2 oskitar
115023 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-04 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
115152 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-07 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115172 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-07 Murcia 30SYG06 1 pacopa
115181 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-08 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115195 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-09 Málaga 30SUF43 1 jotaeme
115235 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-05 Granada 30SVG03 1 juanma
115245 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-05 Granada 30SVG04 1 juanma
115252 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
115263 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-05 Granada 30SVG13 1 juanma
115281 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-09 Granada 30SVG41 1 juanma
115314 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-10 Cádiz 30STE89 1 jotaeme
115365 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-11 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115378 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-11 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11872
115379 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-11 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11872
115392 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-11 Murcia 30SXH51 2 pacopa 11872
115422 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-12 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115495 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-13 Murcia 30SXH61 1 pacopa
115576 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-16 Murcia 30SXH60 1 pacopa
115584 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-16 Madrid 30TVL21 1 oskitar
115612 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-18 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
115618 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-20 Cádiz 30STE89 1 fjnq01
115799 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-27 Valencia 30SYJ27 1 pacopa
115823 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-27 Murcia 30SXH67 1 pacopa
115849 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-28 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115865 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-25 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11876
116168 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-02-03 Murcia 30SXH51 1 pacopa
116238 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-02-04 Granada 30SVG41 3 juanma
116293 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-02-09 Granada 30SVG53 1 juanma
116371 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-04 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116372 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-01-04 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116402 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-02-16 Almería 30SWF58 1 juanma
116468 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 2019-02-18 Murcia 30SXH60 1 pacopa
113660 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2018-11-28 Cádiz 30STF92 3 jotaeme
113801 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2018-12-05 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
113985 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2018-12-11 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
113994 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114102 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114226 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2018-12-20 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
114280 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2018-12-22 Cádiz 30STF41 4 jotaeme
114744 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2018-12-27 Madrid 30TVL31 2 oskitar
114836 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 5 juanma
115218 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2018-12-31 Málaga 30SUG20 1 juanma
115229 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2018-12-31 Granada 30SVG01 1 juanma
115239 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-01-05 Granada 30SVG04 1 juanma
115273 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-01-05 Granada 30SVG13 1 juanma
115284 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-01-09 Málaga 30SUF23 2 jotaeme
115309 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-01-10 Cádiz 30STE89 1 jotaeme
115382 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-01-11 Murcia 30SXH51 1 pacopa 11872
115550 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-01-13 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115602 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-01-18 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
115687 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-01-21 Cádiz 29SQA53 10 jotaeme
115695 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
115735 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-01-24 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
115764 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-01-11 Madrid 30TVK69 1 pinpín
115847 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-01-28 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
116253 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-02-05 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
116394 Saxicola torquatus Tarabilla Común 2019-02-16 Almería 30SWF67 1 juanma
115497 Oenanthe leucura Collalba negra 2019-01-13 Murcia 30SXH61 3 pacopa
115939 Monticola saxatilis Roquero rojo 2019-01-26 Granada 30SVG90 1 juanma
115583 Monticola solitarius Roquero solitario 2019-01-16 Madrid 30TVL21 1 oskitar
115664 Monticola solitarius Roquero solitario 2019-01-21 Madrid 30TVL20 1 oskitar
116431 Monticola solitarius Roquero solitario 2019-02-16 Granada 30SVG54 1 juanma
116449 Monticola solitarius Roquero solitario 2019-02-17 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
115030 Turdus torquatus Mirlo capiblanco 2019-01-04 Madrid 30TVL11 2 oskitar
115567 Turdus torquatus Mirlo capiblanco 2019-01-14 Madrid 30TVL23 11 oskitar
115568 Turdus torquatus Mirlo capiblanco 2019-01-14 Madrid 30TVL23 4 oskitar
113613 Turdus merula Mirlo común 2018-11-23 Granada 30SVG22 1 juanma
113668 Turdus merula Mirlo común 2018-11-28 Cádiz 30STF92 3 jotaeme
113680 Turdus merula Mirlo común 2018-11-28 Cádiz 30STF70 5 jotaeme
113833 Turdus merula Mirlo común 2018-12-04 Madrid 30TVL21 3 oskitar 11859
113969 Turdus merula Mirlo común 2018-12-09 Granada 30SVG41 1 pacopa
113978 Turdus merula Mirlo común 2018-12-10 Granada 30SVG41 1 juanma
114053 Turdus merula Mirlo común 2018-12-12 Cádiz 30STF91 4 jotaeme
114058 Turdus merula Mirlo común 2018-12-13 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114070 Turdus merula Mirlo común 2018-12-14 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
114093 Turdus merula Mirlo común 2018-12-15 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114161 Turdus merula Mirlo común 2018-12-18 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
114215 Turdus merula Mirlo común 2018-12-19 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
114252 Turdus merula Mirlo común 2018-12-21 Granada 30SVG41 3 juanma
114338 Turdus merula Mirlo común 2018-12-24 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114352 Turdus merula Mirlo común 2018-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114369 Turdus merula Mirlo común 2018-11-23 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11861
114646 Turdus merula Mirlo común 2018-12-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
114669 Turdus merula Mirlo común 2018-12-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
114699 Turdus merula Mirlo común 2018-12-26 Murcia 30SXH60 1 pacopa
114741 Turdus merula Mirlo común 2018-12-27 Cádiz 29SQA52 1 juanma
114846 Turdus merula Mirlo común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114883 Turdus merula Mirlo común 2018-12-22 Granada 30SVG13 3 juanma
114895 Turdus merula Mirlo común 2018-12-22 Granada 30SVG01 1 juanma
114936 Turdus merula Mirlo común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114943 Turdus merula Mirlo común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11867
114972 Turdus merula Mirlo común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
115001 Turdus merula Mirlo común 2019-01-02 Granada 30SVG03 1 juanma
115020 Turdus merula Mirlo común 2019-01-04 Madrid 30TVL10 1 oskitar
115028 Turdus merula Mirlo común 2019-01-04 Cádiz 30STF80 4 jotaeme
115149 Turdus merula Mirlo común 2019-01-07 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
115185 Turdus merula Mirlo común 2019-01-08 Cádiz 30STF91 4 jotaeme
115199 Turdus merula Mirlo común 2019-01-09 Málaga 30SUF43 2 jotaeme
115237 Turdus merula Mirlo común 2019-01-05 Granada 30SVG04 1 juanma
115250 Turdus merula Mirlo común 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
115270 Turdus merula Mirlo común 2019-01-05 Granada 30SVG13 1 juanma
115276 Turdus merula Mirlo común 2019-01-09 Granada 30SVG41 1 juanma
115286 Turdus merula Mirlo común 2019-01-09 Málaga 30SUF23 1 jotaeme
115307 Turdus merula Mirlo común 2019-01-10 Cádiz 30STE89 2 jotaeme
115360 Turdus merula Mirlo común 2019-01-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11871
115373 Turdus merula Mirlo común 2019-01-11 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115383 Turdus merula Mirlo común 2019-01-11 Murcia 30SXH51 1 pacopa 11872
115393 Turdus merula Mirlo común 2019-01-11 Murcia 30SXH51 2 pacopa 11872
115415 Turdus merula Mirlo común 2019-01-11 Murcia 30SXH51 2 pacopa 11872
115523 Turdus merula Mirlo común 2019-01-13 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
115573 Turdus merula Mirlo común 2019-01-15 Murcia 30SXH60 1 pacopa
115599 Turdus merula Mirlo común 2019-01-18 Cádiz 30STF70 2 jotaeme
115620 Turdus merula Mirlo común 2019-01-20 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
115653 Turdus merula Mirlo común 2019-01-21 Cádiz 29SQA53 2 jotaeme
115654 Turdus merula Mirlo común 2019-01-21 Cádiz 29SQA53 2 jotaeme
115728 Turdus merula Mirlo común 2019-01-24 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
115741 Turdus merula Mirlo común 2019-01-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
115846 Turdus merula Mirlo común 2019-01-28 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
115883 Turdus merula Mirlo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115893 Turdus merula Mirlo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115912 Turdus merula Mirlo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115917 Turdus merula Mirlo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 5 oskitar 11876
115931 Turdus merula Mirlo común 2019-01-30 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
115952 Turdus merula Mirlo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115978 Turdus merula Mirlo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
116081 Turdus merula Mirlo común 2019-01-31 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11880
116102 Turdus merula Mirlo común 2019-01-31 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11880
116232 Turdus merula Mirlo común 2019-02-04 Granada 30SVG41 4 juanma
116249 Turdus merula Mirlo común 2019-02-05 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
116292 Turdus merula Mirlo común 2019-02-09 Granada 30SVG53 2 juanma
116322 Turdus merula Mirlo común 2019-02-14 Granada 30SVG13 1 juanma
116325 Turdus merula Mirlo común 2019-02-14 Granada 30SVG13 1 juanma
116336 Turdus merula Mirlo común 2019-02-15 Granada 30SVG14 1 juanma
116436 Turdus merula Mirlo común 2019-02-16 Granada 30SVG44 1 juanma
116439 Turdus merula Mirlo común 2019-02-16 Granada 30SVG14 1 juanma
116446 Turdus merula Mirlo común 2019-02-17 Granada 30SVG03 1 juanma
115563 Turdus pilaris Zorzal real 2019-01-14 Madrid 30TVL33 3 oskitar
115565 Turdus pilaris Zorzal real 2019-01-14 Madrid 30TVL23 1 oskitar
115566 Turdus pilaris Zorzal real 2019-01-14 Madrid 30TVL23 4 oskitar
115569 Turdus pilaris Zorzal real 2019-01-14 Madrid 30TVL23 2 oskitar
114874 Turdus philomelos Zorzal común 2018-12-22 Granada 30SVG03 1 juanma
114939 Turdus philomelos Zorzal común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115257 Turdus philomelos Zorzal común 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
115961 Turdus philomelos Zorzal común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 4 oskitar 11876
114722 Turdus iliacus Zorzal alirrojo 2018-12-12 Madrid 30TVL31 1 oskitar
116044 Turdus iliacus Zorzal alirrojo 2019-01-02 Madrid 30TVL31 1 oskitar
113616 Turdus viscivorus Zorzal charlo 2018-11-23 Granada 30SVG13 1 juanma
113627 Turdus viscivorus Zorzal charlo 2018-11-24 Granada 30SVG03 1 juanma
113834 Turdus viscivorus Zorzal charlo 2018-12-04 Madrid 30TVL21 2 oskitar 11859
114083 Turdus viscivorus Zorzal charlo 2018-12-14 Granada 30SVG23 1 juanma
114373 Turdus viscivorus Zorzal charlo 2018-11-23 Madrid 30TVL31 4 oskitar 11861
114948 Turdus viscivorus Zorzal charlo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
115258 Turdus viscivorus Zorzal charlo 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
115951 Turdus viscivorus Zorzal charlo 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
116321 Turdus viscivorus Zorzal charlo 2019-02-14 Granada 30SVG13 1 juanma
116453 Turdus viscivorus Zorzal charlo 2019-02-17 Granada 30SVG03 1 juanma
113649 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2018-11-27 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
113683 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2018-11-28 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
114004 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114099 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114100 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114293 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2018-12-22 Cádiz 30STF41 3 jotaeme
115282 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-01-09 Málaga 30SUF23 2 jotaeme
115835 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-01-28 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
115936 Cettia cetti Cetia ruiseñor 2019-01-30 Cádiz 30STF81 3 jotaeme
113674 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2018-11-28 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
113800 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2018-12-05 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
113898 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2018-12-08 Cádiz 30STF50 1 fjnq01
113996 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2018-12-11 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114281 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2018-12-22 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114304 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1 fjnq01
114822 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 6 juanma
115605 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-01-18 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
115696 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
115730 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-01-24 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
115839 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-01-28 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
116008 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-01-26 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11877
116252 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 2019-02-05 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
113893 Sylvia undata Curruca rabilarga 2018-12-07 Madrid 30TVL21 2 oskitar
116247 Sylvia undata Curruca rabilarga 2019-02-04 Madrid 30TVL31 1 oskitar
113657 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-11-28 Cádiz 30STF92 2 jotaeme
113682 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-11-28 Cádiz 30STF70 4 jotaeme
113806 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-05 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114098 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-16 Málaga 30SUF65 1 jotaeme
114103 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-16 Málaga 30SUF65 2 jotaeme
114136 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-16 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
114233 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-20 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
114234 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-20 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
114235 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-20 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
114255 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-21 Granada 30SVG41 1 juanma
114324 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-23 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114328 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-23 Cádiz 30STF91 3 fjnq01
114742 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-27 Cádiz 29SQA52 1 juanma
114745 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-27 Madrid 30TVL31 1 oskitar
114761 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114825 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 4 juanma
115003 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-01-02 Granada 30SVG03 1 juanma
115234 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-01-05 Granada 30SVG04 1 juanma
115253 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
115311 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-01-10 Cádiz 30STE89 1 jotaeme
115500 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-01-13 Murcia 30SXH61 1 pacopa
115595 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-01-18 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
115707 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
115834 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-01-28 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115868 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115889 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115925 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-01-30 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
116235 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-02-04 Granada 30SVG41 1 juanma
116250 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-02-05 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
116393 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-02-16 Almería 30SWF67 1 juanma
116437 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 2019-02-16 Granada 30SVG44 1 juanma
113620 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2018-11-24 Granada 30SVG03 2 juanma
113845 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2018-12-04 Madrid 30TVL21 2 oskitar 11859
114035 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2018-12-11 Granada 30SVG41 1 juanma
114054 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2018-12-12 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
114073 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2018-12-14 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114189 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2018-12-18 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114256 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2018-12-21 Granada 30SVG41 3 juanma
114276 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2018-12-21 Granada 30SVG14 3 juanma
115036 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-01-04 Granada 30SVG03 4 juanma
115186 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-01-08 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115233 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-01-05 Granada 30SVG04 1 juanma
115247 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
115268 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-01-05 Granada 30SVG13 1 juanma
115313 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-01-10 Cádiz 30STE89 2 jotaeme
115374 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-01-11 Cádiz 30STF91 4 jotaeme
115557 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-01-13 Murcia 30SXH61 2 pacopa
115621 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-01-20 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
115729 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-01-24 Cádiz 30STF92 5 jotaeme
115926 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-01-30 Cádiz 30STF81 3 jotaeme
115938 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-01-30 Madrid 30TVK37 1 oskitar
116191 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-01-13 Madrid 30TVL31 1 oskitar
116192 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-02-02 Madrid 30TVL31 1 oskitar
116236 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-02-04 Granada 30SVG41 12 juanma
116255 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-02-05 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
116444 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 2019-02-17 Granada 30SVG03 1 juanma
113828 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-04 Madrid 30TVL21 3 oskitar 11859
113891 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-07 Madrid 30TVL21 2 oskitar
114022 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114059 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114143 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 3 jotaeme
114203 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 7 oskitar 11860
114222 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114291 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114327 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-23 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
114354 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-11-23 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11861
114775 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114795 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114837 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 2 juanma
114838 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 2 juanma
114844 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114955 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114961 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114999 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-02 Granada 30SVG32 1 juanma
115076 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-05 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11868
115155 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-07 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115240 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-05 Granada 30SVG04 1 juanma
115260 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
115285 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-09 Málaga 30SUF23 2 jotaeme
115288 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-09 Granada 30SVG41 1 juanma
115312 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-10 Cádiz 30STE89 1 jotaeme
115372 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-11 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115421 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-12 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115445 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-12 Madrid 30TVL30 4 oskitar 11873
115608 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-18 Cádiz 30STF70 1 jotaeme
115678 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 1 jotaeme
115736 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-24 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
115848 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-28 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
115862 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115880 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
116039 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-01-26 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11879
116210 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-02-03 Cádiz 30STF42 4 fjnq01
116237 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-02-04 Granada 30SVG41 1 juanma
116459 Phylloscopus collybita Mosquitero común 2019-02-17 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
114976 Regulus regulus Reyezuelo sencillo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115989 Regulus regulus Reyezuelo sencillo 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
113844 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2018-12-04 Madrid 30TVL21 3 oskitar 11859
114150 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2018-12-17 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114210 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2018-12-19 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114368 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2018-11-23 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11861
114957 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114973 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115767 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2019-01-09 Madrid 30TVK48 1 pinpín
115974 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
113825 Aegithalos caudatus Mito común 2018-12-04 Madrid 30TVL21 4 oskitar 11859
114365 Aegithalos caudatus Mito común 2018-11-23 Madrid 30TVL31 6 oskitar 11861
114805 Aegithalos caudatus Mito común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114946 Aegithalos caudatus Mito común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115887 Aegithalos caudatus Mito común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115904 Aegithalos caudatus Mito común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115909 Aegithalos caudatus Mito común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 8 oskitar 11876
115946 Aegithalos caudatus Mito común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115956 Aegithalos caudatus Mito común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115979 Aegithalos caudatus Mito común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11876
113837 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2018-12-04 Madrid 30TVL21 4 oskitar 11859
114046 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2018-12-12 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114219 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2018-12-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114960 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114977 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2018-12-26 Madrid 30TVL31 4 oskitar 11867
115177 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2019-01-07 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115375 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2019-01-11 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115450 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2019-01-13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115930 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2019-01-30 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
115987 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2019-01-25 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11876
114086 Periparus ater Carbonero garrapinos 2018-12-14 Granada 30SVG13 1 juanma
114967 Periparus ater Carbonero garrapinos 2018-12-26 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11867
114979 Periparus ater Carbonero garrapinos 2018-12-26 Madrid 30TVL31 6 oskitar 11867
115562 Periparus ater Carbonero garrapinos 2019-01-14 Madrid 30TVL33 2 oskitar
115940 Periparus ater Carbonero garrapinos 2019-01-26 Granada 30SVG90 1 juanma
115984 Periparus ater Carbonero garrapinos 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115988 Periparus ater Carbonero garrapinos 2019-01-25 Madrid 30TVL31 5 oskitar 11876
116307 Periparus ater Carbonero garrapinos 2019-02-11 Madrid 30TVK47 1 oskitar
113838 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-04 Madrid 30TVL21 4 oskitar 11859
114044 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-12 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114063 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114069 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-14 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114090 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-15 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114153 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-17 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114163 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-18 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114205 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11860
114216 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-19 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114326 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-23 Cádiz 30STF81 3 fjnq01
114337 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-24 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114739 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-27 Cádiz 29SQA52 1 juanma
114808 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114842 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11867
114870 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114937 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11867
114944 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11867
114968 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115150 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-07 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115179 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-08 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115363 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-11 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115454 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-13 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115469 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-12 Madrid 30TVL30 3 oskitar 11873
115571 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-15 Granada 30SVG41 1 juanma
115619 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-20 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
115732 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-24 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
115850 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-28 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115873 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115888 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 5 oskitar 11876
115898 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 5 oskitar 11876
115907 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115915 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115927 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-30 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
115949 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11876
115957 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
116440 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 2019-02-17 Granada 30SVG03 3 juanma
113839 Parus major Carbonero común 2018-12-04 Madrid 30TVL21 2 oskitar 11859
114188 Parus major Carbonero común 2018-12-18 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114322 Parus major Carbonero común 2018-12-23 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114361 Parus major Carbonero común 2018-11-23 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11861
114367 Parus major Carbonero común 2018-11-23 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11861
114797 Parus major Carbonero común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114799 Parus major Carbonero común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11867
114938 Parus major Carbonero común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114945 Parus major Carbonero común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115037 Parus major Carbonero común 2019-01-04 Granada 30SVG03 1 juanma
115176 Parus major Carbonero común 2019-01-07 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115184 Parus major Carbonero común 2019-01-08 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115269 Parus major Carbonero común 2019-01-05 Granada 30SVG13 1 juanma
115364 Parus major Carbonero común 2019-01-11 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115376 Parus major Carbonero común 2019-01-11 Granada 30SVG41 1 juanma
115424 Parus major Carbonero común 2019-01-11 Granada 30SVG41 1 juanma
115468 Parus major Carbonero común 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
115579 Parus major Carbonero común 2019-01-16 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115861 Parus major Carbonero común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115872 Parus major Carbonero común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115886 Parus major Carbonero común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115899 Parus major Carbonero común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115928 Parus major Carbonero común 2019-01-30 Cádiz 30STF81 1 jotaeme
116033 Parus major Carbonero común 2019-01-26 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11879
116286 Parus major Carbonero común 2019-02-09 Cádiz 30STF42 1 jotaeme
116303 Parus major Carbonero común 2019-02-10 Málaga 30SUF34 1 jotaeme
116332 Parus major Carbonero común 2019-02-15 Granada 30SVG14 1 juanma
116438 Parus major Carbonero común 2019-02-16 Granada 30SVG14 1 juanma
116451 Parus major Carbonero común 2019-02-17 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
116460 Parus major Carbonero común 2019-02-17 Granada 30SVG03 1 juanma
114370 Sitta europaea Trepador azul 2018-11-23 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11861
114964 Sitta europaea Trepador azul 2018-12-26 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11867
114978 Sitta europaea Trepador azul 2018-12-26 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11867
115910 Sitta europaea Trepador azul 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115914 Sitta europaea Trepador azul 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115948 Sitta europaea Trepador azul 2019-01-25 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11876
115975 Sitta europaea Trepador azul 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115990 Sitta europaea Trepador azul 2019-01-25 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11876
114048 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2018-12-12 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
114060 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2018-12-13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114071 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2018-12-14 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114091 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2018-12-15 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114159 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2018-12-18 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114211 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2018-12-19 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114366 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2018-11-23 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11861
114869 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114969 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
115157 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-01-07 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115180 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-01-08 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115287 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-01-09 Málaga 30SUF23 1 jotaeme
115362 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-01-11 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115418 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-01-12 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115460 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-01-13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115580 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-01-16 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115769 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-01-09 Madrid 30TVK48 1 pinpín
115916 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115924 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-01-30 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
115950 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115972 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115976 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
116455 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-02-17 Granada 30SVG03 1 juanma
116457 Certhia brachydactyla Agateador europeo 2019-02-17 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
114282 Remiz pendulinus Pájaro-moscón europeo 2018-12-22 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
115644 Lanius meridionalis Alcaudón real 2019-01-20 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11875
113835 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2018-12-04 Madrid 30TVL21 4 oskitar 11859
114088 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2018-12-15 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114152 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2018-12-17 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114209 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2018-12-18 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114356 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2018-11-23 Madrid 30TVL31 4 oskitar 11861
114958 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114975 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115158 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2019-01-07 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115367 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2019-01-11 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
115419 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2019-01-12 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115484 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2019-01-13 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
115971 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2019-01-25 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11876
115985 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
113836 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2018-12-04 Madrid 30TVL21 14 oskitar 11859
114079 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2018-12-14 Granada 30SVG32 11 juanma
114080 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2018-12-14 Granada 30SVG32 11 juanma
114355 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2018-11-23 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11861
114810 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2018-12-26 Madrid 30TVL31 6 oskitar 11867
114959 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2018-12-26 Madrid 30TVL31 11 oskitar 11867
115221 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2018-12-31 Sevilla 30SUG81 7 juanma
115881 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2019-01-25 Madrid 30TVL31 24 oskitar 11876
115894 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2019-01-25 Madrid 30TVL31 5 oskitar 11876
115966 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2019-01-25 Madrid 30TVL31 26 oskitar 11876
116290 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 2019-02-09 Granada 30SVG53 12 juanma
113598 Pica pica Urraca común 2018-11-23 Granada 30SVG41 2 juanma
113606 Pica pica Urraca común 2018-11-23 Granada 30SVG32 2 juanma
113951 Pica pica Urraca común 2018-12-09 Granada 30SWG03 2 pacopa
113954 Pica pica Urraca común 2018-12-09 Granada 30SWG03 1 pacopa
113956 Pica pica Urraca común 2018-12-09 Granada 30SVG93 1 pacopa
113961 Pica pica Urraca común 2018-12-09 Granada 30SVG73 1 pacopa
113962 Pica pica Urraca común 2018-12-09 Granada 30SVG42 1 pacopa
113967 Pica pica Urraca común 2018-12-09 Granada 30SVG41 2 pacopa
113979 Pica pica Urraca común 2018-12-10 Granada 30SVG41 1 juanma
114037 Pica pica Urraca común 2018-12-11 Granada 30SVG31 2 juanma
114149 Pica pica Urraca común 2018-12-17 Murcia 30SXH61 1 pacopa
114168 Pica pica Urraca común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 20 oskitar 11860
114257 Pica pica Urraca común 2018-12-21 Granada 30SVG41 2 juanma
114725 Pica pica Urraca común 2018-12-27 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114752 Pica pica Urraca común 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114788 Pica pica Urraca común 2018-12-29 Cádiz 29SQA26 1 fjnq01
114792 Pica pica Urraca común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 7 oskitar 11867
114814 Pica pica Urraca común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 4 juanma
114873 Pica pica Urraca común 2018-12-22 Granada 30SVG03 2 juanma
114923 Pica pica Urraca común 2018-12-22 Cádiz 29SQA54 1 juanma
114997 Pica pica Urraca común 2019-01-02 Granada 30SVG31 1 juanma
114998 Pica pica Urraca común 2019-01-02 Granada 30SVG32 1 juanma
115083 Pica pica Urraca común 2019-01-05 Madrid 30TVL30 20 oskitar 11868
115274 Pica pica Urraca común 2019-01-09 Granada 30SVG41 1 juanma
115296 Pica pica Urraca común 2019-01-10 Murcia 30SXH61 3 pacopa
115297 Pica pica Urraca común 2019-01-10 Murcia 30SXH61 2 pacopa
115298 Pica pica Urraca común 2019-01-10 Murcia 30SXH61 2 pacopa
115519 Pica pica Urraca común 2019-01-13 Murcia 30SXH60 2 pacopa
115520 Pica pica Urraca común 2019-01-13 Murcia 30SXH60 1 pacopa
115545 Pica pica Urraca común 2019-01-13 Murcia 30SXH51 1 pacopa
115552 Pica pica Urraca común 2019-01-13 Murcia 30SXH51 9 pacopa
115700 Pica pica Urraca común 2019-01-22 Cádiz 29SQA54 1 jotaeme
115721 Pica pica Urraca común 2019-01-23 Madrid 30TVK37 2 oskitar
115745 Pica pica Urraca común 2019-01-26 Murcia 30SXH71 1 mdr001
115747 Pica pica Urraca común 2019-01-26 Alicante 30SXH87 3 mdr001
115749 Pica pica Urraca común 2019-01-26 Valencia 30SYJ13 2 pacopa
115774 Pica pica Urraca común 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 1 pacopa
115804 Pica pica Urraca común 2019-01-27 Valencia 30SYJ27 1 pacopa
115805 Pica pica Urraca común 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 1 pacopa
115817 Pica pica Urraca común 2019-01-27 Valencia 30SYJ13 2 pacopa
115827 Pica pica Urraca común 2019-01-27 Murcia 30SXH67 1 pacopa
115860 Pica pica Urraca común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 6 oskitar 11876
115879 Pica pica Urraca común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115941 Pica pica Urraca común 2019-01-26 Granada 30SVG91 1 juanma
115943 Pica pica Urraca común 2019-01-26 Granada 30SVG92 1 juanma
115991 Pica pica Urraca común 2019-01-26 Madrid 30TVL41 3 oskitar 11877
116163 Pica pica Urraca común 2019-02-01 Murcia 30SXH60 1 pacopa
116233 Pica pica Urraca común 2019-02-04 Granada 30SVG41 2 juanma
116318 Pica pica Urraca común 2019-02-14 Granada 30SVG22 3 juanma
116346 Pica pica Urraca común 2019-02-15 Granada 30SVG24 1 juanma
116354 Pica pica Urraca común 2019-02-15 Granada 30SVG34 1 juanma
116366 Pica pica Urraca común 2019-02-15 Granada 30SVG54 3 juanma
116416 Pica pica Urraca común 2019-02-16 Almería 30SWG01 6 juanma
114749 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 2018-12-28 Madrid 30TVL21 1 oskitar
114981 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 2018-12-29 Madrid 30TVL21 1 oskitar
115652 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 2019-01-20 Madrid 30TVL41 2 oskitar 11875
116417 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 2019-02-16 Granada 30SVG91 2 juanma
116418 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 2019-02-16 Granada 30SVG91 2 juanma
116419 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 2019-02-16 Granada 30SVG83 1 juanma
113528 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Granada 30SVG41 120 juanma
113530 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 35 pacopa 11855
113532 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 11 pacopa 11855
113543 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 45 pacopa 11855
113546 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 65 pacopa 11855
113550 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 40 pacopa 11855
113551 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 49 pacopa 11855
113554 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 116 pacopa 11855
113555 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 17 pacopa 11855
113556 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 102 pacopa 11855
113557 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 420 pacopa 11855
113558 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 275 pacopa 11855
113559 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 130 pacopa 11855
113566 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 720 pacopa 11855
113567 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 500 pacopa 11855
113568 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 135 pacopa 11855
113569 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 250 pacopa 11855
113579 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11855
113580 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 16 pacopa 11855
113581 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11855
113582 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 10 pacopa 11855
113583 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11855
113588 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 190 pacopa 11855
113589 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 360 pacopa 11855
113590 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 193 pacopa 11855
113591 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 420 pacopa 11855
113592 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11855
113593 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11855
113597 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-22 Murcia 30SXH60 4 pacopa 11855
113691 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-11-29 Murcia 30SXH60 18 antoniogf02 11856
113695 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-01 Murcia 30SXH51 2 pacopa
113894 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-07 Cádiz 30STF70 2 pacopa
113925 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-08 Sevilla 30SUG41 150 pacopa
113931 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-08 Cádiz 30STF41 53 fjnq01
113936 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-08 Cádiz 30STF42 350 fjnq01
113974 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-10 Granada 30SVG41 17 juanma
114017 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-11 Cádiz 30STF41 5 jotaeme
114643 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
114644 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 5 pacopa
114645 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
114648 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 7 pacopa
114650 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 11 pacopa
114651 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
114652 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 14 pacopa
114653 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 10 pacopa
114655 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
114656 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 5 pacopa
114657 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 2 pacopa
114658 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 6 pacopa
114662 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 6 pacopa
114663 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 25 pacopa
114673 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 55 pacopa
114674 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 15 pacopa
114675 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 75 pacopa
114680 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 72 pacopa
114681 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 60 pacopa
114685 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 90 pacopa
114686 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 72 pacopa
114687 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 325 pacopa
114688 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 135 pacopa
114689 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 211 pacopa
114690 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 339 pacopa
114692 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 35 pacopa
114698 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 16 pacopa
114700 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
114705 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 75 pacopa
114706 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 60 pacopa
114708 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 15 pacopa
114713 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 90 pacopa
114714 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 3 pacopa
114715 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 57 pacopa
114716 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 7 pacopa
114717 Corvus monedula Grajilla occidental 2018-12-26 Murcia 30SXH60 4 pacopa
115060 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-05 Sevilla 30SUG41 37 fjnq01
115067 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-05 Madrid 30TVL30 30 oskitar 11868
115163 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-07 Murcia 30SXG88 50 pacopa
115316 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11871
115318 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 8 pacopa 11871
115325 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 11 pacopa 11871
115326 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11871
115332 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 25 pacopa 11871
115333 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 17 pacopa 11871
115335 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 157 pacopa 11871
115337 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11871
115340 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 220 pacopa 11871
115341 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 110 pacopa 11871
115342 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 70 pacopa 11871
115345 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 70 pacopa 11871
115346 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11871
115348 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11871
115350 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 512 pacopa 11871
115353 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 19 pacopa 11871
115354 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11871
115355 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 4 pacopa 11871
115357 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-10 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11871
115387 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-11 Murcia 30SXH51 1 pacopa 11872
115408 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-11 Murcia 30SXH51 92 pacopa 11872
115466 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-12 Madrid 30TVL30 50 oskitar 11873
115467 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-12 Madrid 30TVL30 50 oskitar 11873
115535 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-13 Murcia 30SXH51 3 pacopa
115546 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-13 Murcia 30SXH51 15 pacopa
115549 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-13 Murcia 30SXH51 2 pacopa
115944 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-24 Granada 30SVG41 1 juanma
116029 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-26 Madrid 30TVL30 20 oskitar 11879
116030 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-26 Madrid 30TVL30 20 oskitar 11879
116046 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11880
116051 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 11 pacopa 11880
116052 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 23 pacopa 11880
116054 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11880
116056 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 8 pacopa 11880
116057 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11880
116058 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 17 pacopa 11880
116059 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 5 pacopa 11880
116060 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 11 pacopa 11880
116066 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 50 pacopa 11880
116067 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 100 pacopa 11880
116068 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 23 pacopa 11880
116069 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11880
116071 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11880
116072 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 270 pacopa 11880
116073 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 8 pacopa 11880
116075 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 37 pacopa 11880
116076 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11880
116078 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11880
116079 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 28 pacopa 11880
116082 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11880
116085 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 32 pacopa 11880
116086 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 15 pacopa 11880
116087 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 15 pacopa 11880
116088 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 185 pacopa 11880
116090 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 8 pacopa 11880
116091 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 33 pacopa 11880
116094 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 5 pacopa 11880
116095 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 49 pacopa 11880
116099 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11880
116103 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 51 pacopa 11880
116104 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 28 pacopa 11880
116105 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 31 pacopa 11880
116106 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11880
116108 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 36 pacopa 11880
116109 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 163 pacopa 11880
116113 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 76 pacopa 11880
116114 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 14 pacopa 11880
116115 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 62 pacopa 11880
116116 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 4 pacopa 11880
116119 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 17 pacopa 11880
116120 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 4 pacopa 11880
116121 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11880
116125 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 78 pacopa 11880
116126 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 267 pacopa 11880
116134 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11880
116135 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11880
116136 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 52 pacopa 11880
116137 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 110 pacopa 11880
116141 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 61 pacopa 11880
116142 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11880
116143 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 47 pacopa 11880
116144 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 19 pacopa 11880
116145 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11880
116146 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11880
116147 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 22 pacopa 11880
116148 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 39 pacopa 11880
116154 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 19 pacopa 11880
116155 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 21 pacopa 11880
116156 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11880
116158 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11880
116161 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-01-31 Murcia 30SXH60 5 pacopa 11880
116287 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-02-09 Granada 30SVG41 12 juanma
116433 Corvus monedula Grajilla occidental 2019-02-16 Granada 30SVG24 2 juanma
116272 Corvus frugilegus Graja 2019-02-06 Jaén 30SVH31 15 miguelgarcia
113821 Corvus corone Corneja negra 2018-12-04 Madrid 30TVL21 6 oskitar 11859
114184 Corvus corone Corneja negra 2018-12-17 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11860
115464 Corvus corone Corneja negra 2019-01-12 Madrid 30TVL30 4 oskitar 11873
115465 Corvus corone Corneja negra 2019-01-12 Madrid 30TVL30 4 oskitar 11873
115955 Corvus corone Corneja negra 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
116367 Corvus corone Corneja negra 2019-02-15 Granada 30SVG54 1 juanma
116368 Corvus corone Corneja negra 2019-02-15 Granada 30SVG63 2 juanma
116424 Corvus corone Corneja negra 2019-02-16 Granada 30SVG83 1 juanma
116429 Corvus corone Corneja negra 2019-02-16 Granada 30SVG63 3 juanma
113818 Corvus corax Cuervo grande 2018-12-03 Madrid 30TVL21 3 oskitar 11858
113826 Corvus corax Cuervo grande 2018-12-04 Madrid 30TVL21 2 oskitar 11859
114013 Corvus corax Cuervo grande 2018-12-11 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
114148 Corvus corax Cuervo grande 2018-12-16 Málaga 30SUF14 1 jotaeme
114202 Corvus corax Cuervo grande 2018-12-17 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11860
114288 Corvus corax Cuervo grande 2018-12-22 Cádiz 30STF41 2 jotaeme
114970 Corvus corax Cuervo grande 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
115032 Corvus corax Cuervo grande 2019-01-04 Madrid 30TVL11 2 oskitar
115068 Corvus corax Cuervo grande 2019-01-05 Madrid 30TVL30 14 oskitar 11868
115190 Corvus corax Cuervo grande 2019-01-05 Madrid 30TVL60 2 pinpín
115208 Corvus corax Cuervo grande 2018-12-31 Cádiz 30STF47 2 juanma
115463 Corvus corax Cuervo grande 2019-01-12 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11873
115759 Corvus corax Cuervo grande 2019-01-11 Madrid 30TVK69 2 pinpín
115766 Corvus corax Cuervo grande 2019-01-09 Madrid 30TVK48 2 pinpín
115986 Corvus corax Cuervo grande 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
116028 Corvus corax Cuervo grande 2019-01-26 Madrid 30TVL30 10 oskitar 11879
116262 Corvus corax Cuervo grande 2019-02-05 Cádiz 30STF92 1 jotaeme
113527 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2018-11-22 Granada 30SVG41 250 juanma
113671 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2018-11-28 Cádiz 30STF92 10 jotaeme
114016 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2018-12-11 Cádiz 30STF41 100 jotaeme
114115 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2018-12-16 Málaga 30SUF65 3 jotaeme
114138 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2018-12-16 Cádiz 30STF81 1 fjnq01
114227 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2018-12-20 Cádiz 30STF92 5 jotaeme
114300 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2018-12-22 Cádiz 30STF41 20 jotaeme
115044 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2019-01-04 Cádiz 30STF80 6 jotaeme
115536 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2019-01-13 Murcia 30SXH51 1 pacopa
115680 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2019-01-21 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
116261 Sturnus vulgaris Estornino pinto 2019-02-05 Cádiz 30STF92 8 jotaeme
113599 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-11-23 Granada 30SVG41 3 juanma
113609 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-11-23 Granada 30SVG32 1 juanma
113619 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-11-24 Granada 30SVG03 1 juanma
113646 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-11-27 Cádiz 30STF92 20 jotaeme
113666 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-11-28 Murcia 30SXH60 6 pacopa
113667 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-11-28 Cádiz 30STF92 15 jotaeme
113699 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-01 Murcia 30SXH51 150 pacopa
113701 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-01 Murcia 30SXH51 500 pacopa
113702 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-01 Murcia 30SXH51 150 pacopa
113703 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-01 Murcia 30SXH51 8 pacopa
113803 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-05 Cádiz 30STF91 10 jotaeme
113869 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-06 Cádiz 30STF91 9 pacopa
113870 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-06 Cádiz 30STF91 15 pacopa
113871 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-06 Cádiz 30STF91 60 pacopa
113877 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-06 Cádiz 30STF91 16 pacopa
113879 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-06 Cádiz 30STF91 32 pacopa
113882 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-06 Cádiz 30STF70 50 pacopa
113884 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-06 Cádiz 30STF70 100 pacopa
113887 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-07 Cádiz 30STF70 32 pacopa
113952 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-09 Granada 30SWG03 12 pacopa
113957 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-09 Granada 30SVG93 10 pacopa
113958 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-09 Granada 30SVG83 15 pacopa
113960 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-09 Granada 30SVG73 17 pacopa
113963 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-09 Granada 30SVG41 2 pacopa
113964 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-09 Granada 30SVG41 8 pacopa
113965 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-09 Granada 30SVG41 21 pacopa
114015 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-11 Cádiz 30STF41 50 jotaeme
114034 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-11 Granada 30SVG41 3 juanma
114076 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-14 Granada 30SVG41 4 juanma
114114 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-16 Málaga 30SUF65 5 jotaeme
114194 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-17 Madrid 30TVL30 90 oskitar 11860
114228 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-20 Cádiz 30STF92 10 jotaeme
114253 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-21 Granada 30SVG41 7 juanma
114263 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-21 Granada 30SVG31 1 juanma
114267 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-21 Granada 30SVG32 7 juanma
114274 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-21 Granada 30SVG24 3 juanma
114299 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-22 Cádiz 30STF41 50 jotaeme
114340 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-24 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
114364 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-11-23 Madrid 30TVL31 15 oskitar 11861
114731 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-27 Cádiz 29SQA53 1 juanma
114734 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-27 Cádiz 29SQA53 15 juanma
114746 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-27 Cádiz 29SQA52 3 juanma
114755 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-29 Murcia 30SXH60 2 pacopa
114758 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 3 juanma
114793 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-26 Madrid 30TVL31 13 oskitar 11867
114811 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-26 Madrid 30TVL31 40 oskitar 11867
114824 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 10 juanma
114886 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-22 Granada 30SVG03 9 juanma
114894 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-22 Granada 30SVG01 1 juanma
114903 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-22 Málaga 30SUF29 1 juanma
114920 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-22 Cádiz 29SQA66 3 juanma
114924 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-22 Cádiz 29SQA54 1 juanma
114985 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-31 Cádiz 30STF70 19 pacopa
115002 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-02 Granada 30SVG03 1 juanma
115024 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-04 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
115043 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-04 Cádiz 30STF80 10 jotaeme
115066 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-05 Madrid 30TVL30 50 oskitar 11868
115168 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-07 Murcia 30SYG06 2 pacopa
115204 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-31 Cádiz 29SQA54 25 juanma
115209 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-31 Cádiz 30STF47 25 juanma
115224 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-31 Málaga 30SUG80 2 juanma
115226 Sturnus unicolor Estornino negro 2018-12-31 Granada 30SVG01 3 juanma
115241 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-05 Granada 30SVG04 1 juanma
115266 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-05 Granada 30SVG13 1 juanma
115295 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-09 Granada 30SVG41 1 juanma
115380 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-11 Murcia 30SXH51 3 pacopa 11872
115385 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-11 Murcia 30SXH51 100 pacopa 11872
115386 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-11 Murcia 30SXH51 62 pacopa 11872
115391 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-11 Murcia 30SXH51 45 pacopa 11872
115417 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-12 Murcia 30SXH60 3 pacopa
115427 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-10 Granada 30SVG31 12 juanma
115459 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-12 Madrid 30TVL30 55 oskitar 11873
115499 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-13 Murcia 30SXH61 2 pacopa
115534 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-13 Murcia 30SXH51 25 pacopa
115587 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-18 Cádiz 30STF70 19 jotaeme
115685 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-21 Cádiz 29SQA53 16 jotaeme
115751 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-26 Valencia 30SYJ13 10 pacopa
115803 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Valencia 30SYJ27 25 pacopa
115806 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 150 pacopa
115807 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Valencia 30SYJ26 50 pacopa
115808 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Valencia 30SYJ25 150 pacopa
115812 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Valencia 30SYJ15 100 pacopa
115813 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Valencia 30SYJ15 50 pacopa
115814 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Valencia 30SYJ14 15 pacopa
115816 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Valencia 30SYJ13 60 pacopa
115819 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Valencia 30SYJ13 10 pacopa
115820 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Valencia 30SYJ12 25 pacopa
115822 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Albacete 30SXH89 2 pacopa
115824 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Murcia 30SXH67 5 pacopa
115825 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Murcia 30SXH67 5 pacopa
115826 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Murcia 30SXH67 3 pacopa
115829 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-27 Murcia 30SXH56 3 pacopa
115863 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-25 Madrid 30TVL31 25 oskitar 11876
115884 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-25 Madrid 30TVL31 21 oskitar 11876
115892 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-25 Madrid 30TVL31 9 oskitar 11876
115919 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-25 Madrid 30TVL31 15 oskitar 11876
115964 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-25 Madrid 30TVL31 16 oskitar 11876
116032 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-26 Madrid 30TVL30 100 oskitar 11879
116053 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-01-31 Murcia 30SXH60 250 pacopa 11880
116241 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-04 Granada 30SVG41 2 juanma
116314 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-14 Granada 30SVG32 1 juanma
116319 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-14 Granada 30SVG22 1 juanma
116338 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-15 Granada 30SVG14 1 juanma
116342 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-15 Granada 30SVG14 5 juanma
116355 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-15 Granada 30SVG34 4 juanma
116361 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-15 Granada 30SVG44 2 juanma
116369 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-15 Granada 30SVG63 2 juanma
116376 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-15 Granada 30SVG74 1 juanma
116387 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-16 Almería 30SWF57 12 juanma
116390 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-16 Almería 30SWF57 2 juanma
116408 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-16 Almería 30SWF58 3 juanma
116411 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-16 Almería 30SWF58 2 juanma
116415 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-16 Almería 30SWG01 6 juanma
116422 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-16 Granada 30SVG83 6 juanma
116423 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-16 Granada 30SVG83 6 juanma
116425 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-16 Granada 30SVG73 1 juanma
116466 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-17 Murcia 30SXH60 7 pacopa
116484 Sturnus unicolor Estornino negro 2019-02-20 Jaén 30SVH31 700 miguelgarcia
115046 Pastor roseus Estornino rosado 2019-01-04 Cádiz 30STF80 1 jotaeme
115679 Pastor roseus Estornino rosado 2019-01-21 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
116244 Pastor roseus Estornino rosado 2019-02-04 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
113525 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-22 Murcia 30SXH60 1 pacopa
113601 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-23 Granada 30SVG41 2 juanma
113602 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-23 Granada 30SVG31 5 juanma
113607 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-23 Granada 30SVG32 3 juanma
113610 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-23 Granada 30SVG32 1 juanma
113614 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-23 Granada 30SVG23 3 juanma
113621 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-24 Murcia 30SXH60 3 pacopa
113626 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-24 Granada 30SVG03 1 juanma
113628 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-24 Granada 30SVG13 1 juanma
113638 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-27 Murcia 30SXG76 5 pacopa
113640 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-27 Murcia 30SXG76 9 pacopa
113669 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-28 Cádiz 30STF92 7 jotaeme
113685 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-28 Cádiz 30STF70 6 jotaeme
113686 Passer domesticus Gorrión común 2018-11-29 Murcia 30SXH60 6 pacopa
113692 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-01 Murcia 30SXH60 10 pacopa
113698 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-01 Murcia 30SXH51 5 pacopa
113831 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-04 Madrid 30TVL21 2 oskitar 11859
113832 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-04 Madrid 30TVL21 2 oskitar 11859
113953 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-09 Granada 30SWG03 5 pacopa
113968 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-09 Granada 30SVG41 2 pacopa
113973 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-10 Granada 30SVG41 5 juanma
114038 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-11 Cádiz 30STF41 15 jotaeme
114075 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-14 Granada 30SVG41 1 juanma
114082 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-14 Granada 30SVG23 1 juanma
114084 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-14 Granada 30SVG13 3 juanma
114147 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-16 Málaga 30SUF65 3 jotaeme
114232 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-20 Cádiz 30STF92 6 jotaeme
114254 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-21 Granada 30SVG41 3 juanma
114261 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-21 Granada 30SVG31 1 juanma
114262 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-21 Granada 30SVG31 1 juanma
114264 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-21 Granada 30SVG32 3 juanma
114270 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-21 Granada 30SVG22 1 juanma
114271 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-21 Granada 30SVG22 1 juanma
114277 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-21 Granada 30SVG14 8 juanma
114286 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-22 Cádiz 30STF41 10 jotaeme
114323 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-23 Cádiz 30STF91 4 jotaeme
114334 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-23 Cádiz 29SQA44 6 juanma
114335 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-24 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
114344 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-24 Cádiz 29SQA44 1 juanma
114736 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-27 Cádiz 29SQA53 1 juanma
114738 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-27 Cádiz 29SQA52 1 juanma
114740 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-27 Cádiz 29SQA52 1 juanma
114751 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-29 Murcia 30SXH60 5 pacopa
114757 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114847 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 4 oskitar 11867
114880 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-22 Granada 30SVG03 3 juanma
114882 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-22 Granada 30SVG13 2 juanma
114888 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-22 Granada 30SVG03 1 juanma
114892 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-22 Granada 30SVG01 2 juanma
114898 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-22 Málaga 30SUG50 1 juanma
114899 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-22 Málaga 30SUG40 6 juanma
114902 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-22 Málaga 30SUG30 20 juanma
114916 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-22 Cádiz 30STF57 5 juanma
114930 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 33 oskitar 11867
115021 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-04 Cádiz 30STF80 10 jotaeme
115159 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-07 Murcia 30SXH60 1 pacopa
115193 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-09 Málaga 30SUF44 6 jotaeme
115205 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-31 Cádiz 29SQA54 10 juanma
115225 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-31 Granada 30SVG01 2 juanma
115232 Passer domesticus Gorrión común 2018-12-31 Granada 30SVG03 1 juanma
115242 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-05 Granada 30SVG03 1 juanma
115246 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-05 Granada 30SVG04 1 juanma
115248 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
115267 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-05 Granada 30SVG13 1 juanma
115279 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-09 Granada 30SVG41 1 juanma
115292 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-09 Málaga 30SUF13 2 jotaeme
115369 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-11 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
115381 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-11 Murcia 30SXH51 1 pacopa 11872
115453 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-12 Madrid 30TVL30 80 oskitar 11873
115487 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-13 Cádiz 30STF91 4 jotaeme
115518 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-13 Murcia 30SXH60 3 pacopa
115574 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-16 Murcia 30SXH60 25 pacopa
115593 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-18 Cádiz 30STF70 3 jotaeme
115722 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-23 Madrid 30TVK37 6 oskitar
115742 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-26 Murcia 30SXH60 5 pacopa
115795 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-27 Valencia 30SYJ25 9 pacopa
115858 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-28 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
115869 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 10 oskitar 11876
115890 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 5 oskitar 11876
115896 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 7 oskitar 11876
115911 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 10 oskitar 11876
115918 Passer domesticus Gorrión común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 40 oskitar 11876
116217 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-03 Murcia 30SXH60 12 pacopa
116230 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-04 Granada 30SVG41 10 juanma
116268 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-05 Cádiz 30STF92 3 jotaeme
116291 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-09 Granada 30SVG53 5 juanma
116305 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-11 Madrid 30TVK47 1 oskitar
116310 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-14 Granada 30SVG31 2 juanma
116313 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-14 Granada 30SVG32 1 juanma
116327 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-14 Granada 30SVG13 12 juanma
116331 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-15 Granada 30SVG14 10 juanma
116344 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-15 Granada 30SVG24 2 juanma
116391 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-16 Almería 30SWF57 1 juanma
116405 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-16 Almería 30SWF57 3 juanma
116409 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-16 Almería 30SWF58 1 juanma
116420 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-16 Granada 30SVG83 1 juanma
116421 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-16 Granada 30SVG83 1 juanma
116430 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-16 Granada 30SVG54 2 juanma
116432 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-16 Granada 30SVG44 8 juanma
116435 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-16 Granada 30SVG44 6 juanma
116447 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-17 Granada 30SVG03 8 juanma
116465 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-17 Murcia 30SXH60 5 pacopa
116469 Passer domesticus Gorrión común 2019-02-18 Murcia 30SXH60 4 pacopa
113644 Passer hispaniolensis Gorrión moruno 2018-11-27 Cádiz 30STF92 15 jotaeme
114041 Passer hispaniolensis Gorrión moruno 2018-12-11 Cádiz 30STF41 50 jotaeme
114199 Passer montanus Gorrión molinero 2018-12-17 Madrid 30TVL30 8 oskitar 11860
114200 Passer montanus Gorrión molinero 2018-12-17 Madrid 30TVL30 8 oskitar 11860
114201 Passer montanus Gorrión molinero 2018-12-17 Madrid 30TVL30 8 oskitar 11860
116190 Passer montanus Gorrión molinero 2019-01-13 Madrid 30TVL31 3 oskitar
116193 Passer montanus Gorrión molinero 2019-02-02 Madrid 30TVL31 1 oskitar
113811 Estrilda astrild Estrilda común 2018-12-05 Cádiz 30STF91 9 jotaeme
115361 Estrilda astrild Estrilda común 2019-01-10 Murcia 30SXH60 15 pacopa 11871
113830 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-04 Madrid 30TVL21 6 oskitar 11859
113889 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-07 Madrid 30TVL21 1 oskitar
114021 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-11 Cádiz 30STF41 7 jotaeme
114064 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-13 Cádiz 30STF91 2 jotaeme
114072 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-14 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
114095 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-15 Cádiz 30STF91 4 jotaeme
114190 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-18 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
114204 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-17 Madrid 30TVL30 5 oskitar 11860
114212 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-19 Cádiz 30STF91 7 jotaeme
114358 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-11-23 Madrid 30TVL31 5 oskitar 11861
114812 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-26 Madrid 30TVL31 4 oskitar 11867
114850 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114871 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-26 Madrid 30TVL31 4 oskitar 11867
114872 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-22 Granada 30SVG03 1 juanma
114950 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2018-12-26 Madrid 30TVL31 6 oskitar 11867
115005 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-02 Granada 30SVG03 4 juanma
115012 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-03 Cádiz 30STF70 2 pacopa
115014 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-03 Granada 30SVG13 5 juanma
115038 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-04 Granada 30SVG13 1 juanma
115039 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-04 Granada 30SVG13 1 juanma
115156 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-07 Cádiz 30STF91 6 jotaeme
115236 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-05 Granada 30SVG04 1 juanma
115255 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
115264 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-05 Granada 30SVG13 1 juanma
115366 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-11 Cádiz 30STF91 6 jotaeme
115456 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-13 Cádiz 30STF91 14 jotaeme
115604 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-18 Cádiz 30STF70 2 jotaeme
115622 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-20 Cádiz 30STF80 1 fjnq01
115631 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-20 Madrid 30TVL30 8 oskitar 11874
115882 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115901 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-25 Madrid 30TVL31 8 oskitar 11876
115908 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-25 Madrid 30TVL31 10 oskitar 11876
115934 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-30 Cádiz 30STF81 6 jotaeme
115968 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-25 Madrid 30TVL31 13 oskitar 11876
115977 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
116011 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-01-26 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11877
116281 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-02-09 Granada 30SVG62 1 juanma
116317 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-02-14 Granada 30SVG22 1 juanma
116324 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-02-14 Granada 30SVG13 1 juanma
116333 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-02-15 Granada 30SVG14 1 juanma
116450 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 2019-02-17 Granada 30SVG03 3 juanma
113847 Serinus serinus Serín verdecillo 2018-12-04 Madrid 30TVL21 2 oskitar 11859
114144 Serinus serinus Serín verdecillo 2018-12-16 Málaga 30SUF65 7 jotaeme
114249 Serinus serinus Serín verdecillo 2018-12-21 Granada 30SVG41 4 juanma
114353 Serinus serinus Serín verdecillo 2018-11-23 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11861
114956 Serinus serinus Serín verdecillo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
115079 Serinus serinus Serín verdecillo 2019-01-05 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11868
115243 Serinus serinus Serín verdecillo 2019-01-05 Granada 30SVG03 1 juanma
115249 Serinus serinus Serín verdecillo 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
115275 Serinus serinus Serín verdecillo 2019-01-09 Granada 30SVG41 1 juanma
115676 Serinus serinus Serín verdecillo 2019-01-21 Cádiz 29SQA43 5 jotaeme
115859 Serinus serinus Serín verdecillo 2019-01-28 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
115902 Serinus serinus Serín verdecillo 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
116185 Serinus serinus Serín verdecillo 2019-02-03 Murcia 30SXH51 11 pacopa
116243 Serinus serinus Serín verdecillo 2019-02-04 Granada 30SVG41 7 juanma
116256 Serinus serinus Serín verdecillo 2019-02-05 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
116403 Serinus serinus Serín verdecillo 2019-02-16 Almería 30SWF57 1 juanma
116448 Serinus serinus Serín verdecillo 2019-02-17 Granada 30SVG03 2 juanma
113812 Carduelis citrinella Verderón serrano 2018-12-03 Madrid 30TVL21 1 oskitar 11858
114357 Carduelis citrinella Verderón serrano 2018-11-23 Madrid 30TVL31 5 oskitar 11861
114374 Carduelis citrinella Verderón serrano 2018-11-23 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11861
114951 Carduelis citrinella Verderón serrano 2018-12-26 Madrid 30TVL31 4 oskitar 11867
115969 Carduelis citrinella Verderón serrano 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
114137 Chloris chloris Verderón común 2018-12-16 Cádiz 30STF81 4 fjnq01
114269 Chloris chloris Verderón común 2018-12-21 Granada 30SVG22 1 juanma
114272 Chloris chloris Verderón común 2018-12-21 Granada 30SVG22 1 juanma
114748 Chloris chloris Verderón común 2018-12-27 Cádiz 29SQA52 1 juanma
114766 Chloris chloris Verderón común 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
114789 Chloris chloris Verderón común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114889 Chloris chloris Verderón común 2018-12-22 Granada 30SVG03 1 juanma
114890 Chloris chloris Verderón común 2018-12-22 Granada 30SVG03 1 juanma
115238 Chloris chloris Verderón común 2019-01-05 Granada 30SVG04 1 juanma
115272 Chloris chloris Verderón común 2019-01-05 Granada 30SVG13 1 juanma
115603 Chloris chloris Verderón común 2019-01-18 Cádiz 30STF70 3 jotaeme
115683 Chloris chloris Verderón común 2019-01-21 Cádiz 29SQA53 3 jotaeme
115852 Chloris chloris Verderón común 2019-01-28 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
115866 Chloris chloris Verderón común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115935 Chloris chloris Verderón común 2019-01-30 Cádiz 30STF81 2 jotaeme
115981 Chloris chloris Verderón común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
116254 Chloris chloris Verderón común 2019-02-05 Cádiz 30STF91 3 jotaeme
116397 Chloris chloris Verderón común 2019-02-16 Almería 30SWF67 8 juanma
113651 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-11-27 Cádiz 30STF92 10 jotaeme
113656 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-11-28 Cádiz 30STF92 4 jotaeme
113911 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-12-08 Cádiz 30STF41 15 fjnq01
114010 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-12-11 Cádiz 30STF41 10 jotaeme
114081 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-12-14 Granada 30SVG22 1 juanma
114135 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-12-16 Málaga 30SUF76 6 jotaeme
114245 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-12-20 Cádiz 30STF81 5 jotaeme
114289 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-12-22 Cádiz 30STF41 7 jotaeme
114790 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 6 oskitar 11867
114794 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11867
114848 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114934 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11867
114954 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2018-12-26 Madrid 30TVL31 4 oskitar 11867
115011 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-03 Cádiz 30STF70 2 pacopa
115042 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-04 Granada 30SVG13 1 juanma
115188 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-05 Madrid 30TVL60 2 pinpín
115262 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-05 Granada 30SVG13 1 juanma
115425 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-10 Granada 30SVG41 1 juanma
115447 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-12 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11873
115570 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-14 Madrid 30TVL23 4 oskitar
115592 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-18 Cádiz 30STF70 7 jotaeme
115630 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-20 Madrid 30TVL30 16 oskitar 11874
115738 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-24 Cádiz 30STF92 6 jotaeme
115758 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-11 Madrid 30TVK69 9 pinpín
115768 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-09 Madrid 30TVK48 9 pinpín
115853 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-28 Cádiz 30STF91 12 jotaeme
115897 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
115920 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115970 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-25 Madrid 30TVL31 4 oskitar 11876
116010 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-26 Madrid 30TVL41 2 oskitar 11877
116034 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-01-26 Madrid 30TVL30 4 oskitar 11879
116312 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-02-14 Granada 30SVG32 1 juanma
116427 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-02-16 Granada 30SVG73 1 juanma
116445 Carduelis carduelis Jilguero europeo 2019-02-17 Granada 30SVG03 1 juanma
113623 Carduelis cannabina Pardillo común 2018-11-24 Granada 30SVG03 1 juanma
114169 Carduelis cannabina Pardillo común 2018-12-17 Madrid 30TVL30 7 oskitar 11860
114801 Carduelis cannabina Pardillo común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114809 Carduelis cannabina Pardillo común 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
114829 Carduelis cannabina Pardillo común 2018-12-26 Cádiz 29SQA43 6 juanma
114877 Carduelis cannabina Pardillo común 2018-12-22 Granada 30SVG03 7 juanma
115254 Carduelis cannabina Pardillo común 2019-01-05 Granada 30SVG14 1 juanma
115261 Carduelis cannabina Pardillo común 2019-01-05 Granada 30SVG13 1 juanma
115446 Carduelis cannabina Pardillo común 2019-01-12 Madrid 30TVL30 20 oskitar 11873
115609 Carduelis cannabina Pardillo común 2019-01-18 Cádiz 30STF70 3 jotaeme
115757 Carduelis cannabina Pardillo común 2019-01-11 Madrid 30TVK69 1 pinpín
115885 Carduelis cannabina Pardillo común 2019-01-25 Madrid 30TVL31 12 oskitar 11876
116009 Carduelis cannabina Pardillo común 2019-01-26 Madrid 30TVL41 1 oskitar 11877
116035 Carduelis cannabina Pardillo común 2019-01-26 Madrid 30TVL30 3 oskitar 11879
116335 Carduelis cannabina Pardillo común 2019-02-15 Granada 30SVG14 1 juanma
116351 Carduelis cannabina Pardillo común 2019-02-04 Cádiz 30STF70 2 rafa4773
116452 Carduelis cannabina Pardillo común 2019-02-17 Granada 30SVG03 1 juanma
113808 Loxia curvirostra Piquituerto común 2018-12-03 Madrid 30TVL32 2 oskitar 11858
115556 Loxia curvirostra Piquituerto común 2019-01-11 Murcia 30SXH51 1 pacopa 11872
115572 Coccothraustes coccothraustes Picogordo común 2019-01-15 Granada 30SVG41 1 juanma
115727 Coccothraustes coccothraustes Picogordo común 2019-01-24 Madrid 30TVL31 1 oskitar
116246 Coccothraustes coccothraustes Picogordo común 2019-02-04 Madrid 30TVL31 1 oskitar
116288 Coccothraustes coccothraustes Picogordo común 2019-02-10 Granada 30SVG41 1 juanma
116306 Coccothraustes coccothraustes Picogordo común 2019-02-11 Madrid 30TVK47 1 oskitar
115201 Plectrophenax nivalis Escribano nival 2019-01-09 Málaga 30SUF43 1 jotaeme
115690 Plectrophenax nivalis Escribano nival 2019-01-21 Málaga 30SUF43 1 pacopa
113823 Emberiza cirlus Escribano soteño 2018-12-04 Madrid 30TVL21 2 oskitar 11859
113824 Emberiza cirlus Escribano soteño 2018-12-04 Madrid 30TVL21 2 oskitar 11859
114360 Emberiza cirlus Escribano soteño 2018-11-23 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11861
114941 Emberiza cirlus Escribano soteño 2018-12-26 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11867
115851 Emberiza cirlus Escribano soteño 2019-01-28 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
115954 Emberiza cirlus Escribano soteño 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
116373 Emberiza cirlus Escribano soteño 2019-01-03 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
113822 Emberiza cia Escribano montesino 2018-12-04 Madrid 30TVL21 4 oskitar 11859
113892 Emberiza cia Escribano montesino 2018-12-07 Madrid 30TVL21 2 oskitar
114359 Emberiza cia Escribano montesino 2018-11-23 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11861
114949 Emberiza cia Escribano montesino 2018-12-26 Madrid 30TVL31 4 oskitar 11867
115015 Emberiza cia Escribano montesino 2019-01-04 Madrid 30TVL10 4 oskitar
115953 Emberiza cia Escribano montesino 2019-01-25 Madrid 30TVL31 3 oskitar 11876
115962 Emberiza cia Escribano montesino 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
113950 Emberiza calandra Escribano triguero 2018-12-08 Cádiz 30STF51 6 fjnq01
113983 Emberiza calandra Escribano triguero 2018-12-11 Cádiz 30STF91 5 jotaeme
113992 Emberiza calandra Escribano triguero 2018-12-11 Cádiz 30STF41 7 jotaeme
114247 Emberiza calandra Escribano triguero 2018-12-20 Cádiz 30STF70 8 jotaeme
115876 Emberiza calandra Escribano triguero 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
115878 Emberiza calandra Escribano triguero 2019-01-25 Madrid 30TVL31 1 oskitar 11876
116345 Emberiza calandra Escribano triguero 2019-02-04 Cádiz 30STF70 2 rafa4773
116374 Emberiza calandra Escribano triguero 2019-01-03 Cádiz 30STF70 3 rafa4773
116375 Emberiza calandra Escribano triguero 2018-12-24 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116380 Emberiza calandra Escribano triguero 2019-01-07 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116401 Emberiza calandra Escribano triguero 2019-02-16 Almería 30SWF58 6 juanma
114192 Alopochen aegyptiaca Ganso del Nilo 2018-12-17 Madrid 30TVL30 2 oskitar 11860
116478 Alopochen aegyptiaca Ganso del Nilo 2019-01-26 Badajoz 29SQD11 4 alnp
115625 Larus cachinnans Gaviota del Caspio 2019-01-20 Madrid 30TVL30 1 oskitar 11874
113622 Saxicola rubicola Tarabilla europea 2018-11-24 Granada 30SVG03 1 juanma
114765 Saxicola rubicola Tarabilla europea 2018-12-29 Cádiz 29SQA45 1 juanma
115867 Saxicola rubicola Tarabilla europea 2019-01-25 Madrid 30TVL31 2 oskitar 11876
116350 Saxicola rubicola Tarabilla europea 2019-02-04 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116352 Saxicola rubicola Tarabilla europea 2019-02-04 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116365 Saxicola rubicola Tarabilla europea 2019-02-09 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
116384 Saxicola rubicola Tarabilla europea 2019-01-09 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
115358 Corvus ruficollis Cuervo desertícola 2019-01-07 Murcia 30SYG06 1 pacopa
115359 Corvus ruficollis Cuervo desertícola 2019-01-07 Murcia 30SYG06 1 pacopaColectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

            Valid CSS

Fatbirder's Top 500 Birding Websites